""

Podnikajte online!

Obyvatelia Slovenska v produktívnom veku využívajú internet viac než je bežné v Európskej únii. Počet slovenských domácností s pripojením na internet rastie a v roku 2021 ich bolo až 90%. Slováci a Slovenky nakupujú cez internet rôzne druhy tovarov a služieb, objednávajú si donášky jedál, sledujú filmy, seriály alebo kultúrne programy. Výročná správa o Internete za…