Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie na webovom sídle SK-NIC?

Toto webové sídlo používa súbory “cookie” na zapamätanie si používateľských nastavení, resp. najmä na doplnkovú identifikáciu užívateľa a nevyhnutnú funkcionalitu webovej komunikácie. Bez nich nie je možné riadne vykonávať registrátorské úkony, ich akceptovanie je teda podmienkou pre komunikáciu so serverom SK-NIC.

 

Bežný používateľ, ktorý sa na webe neprihlasuje, nie je týmto “cookie” nijako obmedzený a nemusí robiť vôbec nič.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom prehliadači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

Cookie files

To ensure the proper functioning of this website, we sometimes store locations of your devices in small data files, so-called cookies. This is a common practice of all sites.

What are cookie files?

A cookie is a small text file that a website uses to store your location in your browser on your device or mobile device when browsing. With this file, the website for some time stores information on your steps and preferences (such as login name, language, font size, and other viewing settings), so next time you visit the website, you do not need to submit this preferences again.

How do we use the cookie files on the SK-NIC website?

This website uses cookies to remember the user settings, respectively especially for additional user identification and the necessary web communication functionality. Without them, registrar acts can`t be properly performed. Their acceptance is therefore a condition for communication with the SK-NIC server.

A regular user who does not log on the web is not limited in this way and may not do anything at all.

How to have control over cookies

You can control and/or delete cookies at your discretion. Find details on the page aboutcookies.org. You can delete all the cookies stored on your browser and make most website stop collecting them. In such case, however, you may have to change some settings of every website you visit manually, and some features will not work properly.