Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Inkluzívne vzdelávanie s využitím digitálnych technológií

Inkluzívne vzdelávanie s využitím digitálnych technológií

Výchova a vzdelávanie detí s postihnutím je špecifické, náročné a plné prekážok. Aktuálne je stále len veľmi málo kvalitných materiálov a metodík vhodných pre prácu so znevýhodnenými deťmi.

Preto sa častokrát stáva, že osoby starajúce sa o týchto jedincov častokrát berú situáciu do vlastných rúk s úmyslom čo najefektívnejšie a najrýchlejšie pomôcť. Do Fondu SK-NIC sa na rozdiel od mnohých iných fondov môžu prihlásiť aj fyzické osoby, čím dávame šancu aj jednotlivcom či rodinám získať finančnú pomoc.

Túto šancu využil aj pán Ľubomír Šarkőzy, ktorému sa podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie špeciálneho príslušenstva pre svoju zdravotne znevýhodnenú dcéru. Dievčatko je učenlivé a veľmi šikovné, preto sa ju rodičia rozhodli integrovať medzi zdravé deti na základnej škole. K tomu jej má pomôcť špeciálna klávesnica HandCubeKeys, špeciálna myš a notebook.

Deťom so zdravotným postihnutím, ktoré majú problém naučiť sa písať klasickým písaným písmom, by veľmi pomohla znalosť práce na počítači. Na klasickej klávesnici je ale písmo príliš drobné, problémom je aj množstvo znakov. Existujú však špeciálne klávesnice, navrhnuté podľa potrieb týchto detí. Jej zakúpenie oceňujeme najmä v časoch koronakrízy, kedy sme odkázaní na dištančné vzdelávanie,“ hovorí pán Šarkőzy a dodáva, že tieto pomôcky by jeho dcérka používala nielen doma, ale aj v škole, kde by mohli slúžiť aj iným deťom so špeciálnymi potrebami.

Primárnym dôvodom podpory vzdelávania takýchto detí je zvyšovanie ich vzdelávacích príležitostí pomocou interakcie s rovesníkmi, ako aj podnecovanie k zapojeniu sa do života komunity. Touto cestou by sme radi dali nádej a vzor aj iným ľuďom, ktorým vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológii môže zjednodušiť život, či spraviť ho plnohodnotným. Sledujte ďalšie výzvy Fondu SK-NIC.