Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  IT škola 21. Storočia

IT škola 21. Storočia

Základná škola v Jakubove sa môže okrem iného pýšiť implementáciou vzdelávacej metódy STEM. Ide o systém založený na vzdelávaní študentov v štyroch základných oblastiach – veda, technológie, inžinierstvo a matematika.

Cieľom tejto inovatívnej metódy je výučba spomenutých štyroch oblastí ako jedného celku. Deti vidia, ako jednotlivé veci spolu súvisia, o aspektoch sa učia paralelne, ľahšie im rozumejú a nachádzajú ich aj v ich okolitom svete.

Škola v Jakubove ponúka deťom skvelý technologický základ aj vďaka intenzívnej práci s LEGO pomôckami či programovaním priemyselných robotov. Je preto považovaná za lídra v oblasti robotického vzdelávania na základných školách na Záhorí.

Na základe jedného vydareného experimentu sa nám potvrdilo, že spolupráca školy so súkromným sektorom môže byť pre budúcnosť našich žiakov mimoriadne prínosná – žiaci z krúžku programovania sa v jednej firme zaúčali programovať priemyselné roboty. V spolupráci s firmami preto pokračujeme. Žiakom tieto praktické skúsenosti ponúkajú výhodnejšiu štartovaciu pozíciu do ich profesijného života a zároveň tak poskytneme firmám mladých skúsených pracovníkov-odborníkov,“ tvrdí Mgr. Róbert Szekula, koordinátor projektu a učiteľ informatiky.

Škola aktívne zapája do projektov žiakov 1. aj 2. stupňa, organizuje workshopy pod názvom „Žiaci učia žiakov“ a úspešne sa zúčastňuje na celoslovenských robotických súťažiach. V rámci popularizácie LEGO robotiky a invencie vyučovania predmetu informatika škola vyhlasuje vlastný turnaj Záhorácky robot, do ktorého sa zapájajú deti z celého Slovenska.

IT škola 21.storočia je teda nielen výstižným názvom pre projekt samotný, ale vhodný prívlastok aj pre Základnú školu v Jakubove.