Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  My to už vieme, a čo vy?

My to už vieme, a čo vy?

Deti a mládež často podceňujú hrozby internetu, najmä sociálnych sietí. Dokonca ani niektorí rodičia nevidia situáciu reálne a aj svojim mladším deťom dovolia registráciu na sociálnej sieti, pričom ich činnosť nekontrolujú. Dôsledkom toho sú zverejnené nevhodné či citlivé fotografie, presné adresy, mená, vek či dokonca heslá k účtom.

Z praxe vyplýva, že deti sú ochotnejšie prijať radu od kamaráta, než od rodiča či iného dospelého. Na Základnej škole s materskou školou v Hornej Ždani sa preto pedagógovia rozhodli pozitívne vplývať na deti práve prostredníctvom detí.

Starší žiaci sa preto stanú redaktormi a filmármi a pripravia pre mladších žiakov sériu vzdelávacích videí. Budú pracovať s počítačom, kamerou, s netradičnou technikou „green screen“ a so stavebnicou LEGO Mindstorms. Zlepšia si zručnosti vo využívaní informačno-komunikačných technológií a v programovaní. Mladší žiaci sa prostredníctvom týchto videí zoznámia s nástrahami internetu.

Táto séria videí zábavným spôsobom upozorňuje na internetové nebezpečenstvá a potrebu bezpečného správania sa na internete. Je pre nás dôležité, aby boli videá pre deti pútavé, preto v nich figuruje robot Robko, ktorý je deťom známy aj z krúžku programovania,“ tvrdí Mgr. Alena Píšová, koordinátorka projektu. Zároveň dodáva, že do projektu budú zapojení aj rodičia:

Pozveme ich na prehliadku videofilmov a poučíme ich, prečo sú sociálne siete nebezpečné pre deti a ako by mali svoje dieťa na internete sledovať. Radi by sme prizvali aj odborníka v oblasti nebezpečenstiev sociálnych sietí a kyberšikany a zorganizovali prednášku spojenú s workshopom.“

Všetko, čo sa žiaci naučia, vrátane zručností, ktoré nadobudnú, bude pre nich vkladom do budúcnosti. Pre žiakov je dôležité osvojenie si digitálnych zručností nakoľko v dospelosti mnohí budú pracovať v zamestnaniach, pre ktoré sú informačno-komunikačné technológie alfou a omegou.