Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2020  /  Pozrite sa, dokážeme toho viac

Pozrite sa, dokážeme toho viac

V špeciálnych zariadeniach naprieč celým Slovenskom sa nachádzajú stovky detí, ktoré nedokážu ovládať svoje telo a nedokážu používať reč ako nástroj komunikácie. Trápia ich genetické ochorenia ako napr. detská mozgová obrna, Downov syndróm, autizmus či menej známy Angelmanov syndróm.

Tieto deti majú okrem iného obmedzený prístup aj k vzdelávaniu. Je preto potrebné naučiť ich alternatívnym spôsobom komunikácie a zlepšiť ich prístup k vzdelávaniu využívaním špeciálnych programov.

V špeciálnej základnej škole v Hnúšti sa pedagógovia rozhodli zakúpiť pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (AAK). Vďaka nim sa žiaci stanú aktívnymi účastníkmi edukácie a nadobudnú schopnosti napĺňať svoje potreby a záujmy.

Hneď po zakúpení sme zorganizovali školenie pre našich pedagógov, aby sa aj tí oboznámili s najnovšími pomôckami pre AAK. Tie fungujú napríklad tak, že zariadenie rozoznáva, kam sa žiak pozerá. Prostredníctvom zaznamenanej snímky (stopy) bude pedagóg vedieť, či žiak porozumel úlohe,“ tvrdí Mgr. Beáta Škytová, koordinátorka projektu a dodáva, že zakúpené pomôcky budú vedieť žiaci ovládať nielen bezdotykovo ale aj myšou.

Škola bude s výsledkami žiakov aktívne pracovať a analyzovať ich spolu so špeciálnym pedagógom na štvrťročnej báze. Na zhodnotenie ich kognitívnych schopností či progresov budú používať aj špeciálny PC program. Podľa dosiahnutej úrovne kognitívnych schopností sa naplánujú ďalšie aktivity pre každého žiaka.

Špeciálne AAK pomôcky budú plne využívané v edukačnom procese. Noví žiaci sa budú najprv učiť pracovať s bezdotykovým a dotykovým ovládaním, ostatní žiaci budú využívať špeciálne vzdelávacie programy. Zakúpené pomôcky si budú môcť vyskúšať aj rodičia detí a zo strany školy im bude poskytnuté aj poradenstvo v prípade potreby.