banner-SOI

Vážení priaznivci virtuálneho Slovenska

Viete, kedy vznikol váš obľúbený internetový prehliadač? My vieme!

A viete, v akom veku je drvivá väčšina používateľov internetu? Aj to vieme!

A rozhodli sme sa, že vám prinesieme správu o využívaní internetu na Slovensku. Ako správca domény .sk vidíme mnohé, čo sa v ňom deje a preto sa chceme s vami o naše vedomosti podeliť. Keďže je to historicky prvá správa tohto druhu od nás, nájdete v nej aj viaceré zaujímavé informácie z dávnejšej histórie…

Otvoriť (3,28 MB)

Obsah

Zaujímavosti z histórie internetu na Slovensku

Využívanie internetu na Slovensku

Doménové štatistiky

Bezpečnosť na internete

Podpora virtuálneho Slovenska