sk-nic

Doplnenie Dohody o úrovni služieb pre služby registra domény najvyššej úrovne .SK – SLA

Vážení registrátori, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o úprave Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk, ktorá je výsledkom hlasovania Komisie pre správu národnej domény .sk zo dňa 16. januára 2018. Ako viete, v 7-člennej Komisii je okrem predstaviteľov vlády a správcu domény najvyššej úrovne .sk aj zástupca doménových registrátorov, zástupca používateľov internetu, ako…

Zoznam dokumentov upravených k 1.2.2018 a príloha k Pravidlám technickej komunikácie – SLA

Znenie Nových Pravidiel, upravených k 1.2.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii, znenie Pravidiel technickej dokumentácie, upravených k 1.2.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii a príloha k Pravidlám technickej komunikácie – SLA Názov dokumentu: Nové Pravidlá, upravené k 1.2.2018 (PDF) Verzia so zmenami (PDF) Pravidlá technickej komunikácie, upravené k 1.2.2018 (PDF) Verzia…