Zoznam dokumentov

V zozname sú uvedené dokumenty, ktoré súvisia s prevádzkou SK-NIC. Po kliknutí na linku v stĺpci “Názov dokumentu” sa Vám zobrazí dokument, spravidla v PDF formáte v novom okne.

Aktuálne platné pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk a doplňujúce dokumenty.

 

Názov dokumentu:

 

Dôležitá informácia:

Systémový čas registra a všetky súvisiace operácie prebiehajú v koordinovanom univerzálnom čase (UTC).

Zmenený: 12.12.2019

Popis:
Predĺženie akcie na registráciu domén

Názov dokumentu:

Prebiehajúce akcie pre registrátorov (Domény za lacnejšie, Získaj 100, dostaň 100) (PDF)

Zmenený: 21.10.2019

Popis:

Znenie Nových Pravidiel, upravených k 21.10.2019, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii.

Názov dokumentu:

Nové Pravidlá, upravené a účinné k 21.10.2019 (PDF)

Nové Pravidlá, upravené a účinné k 21.10.2019 – verzia so zmenami (PDF)

Zmenený: 3.10.2019

Popis:
Podmienky akcie „DNSSECni si doménu“

Názov dokumentu:

Podmienky akcie „DNSSECni si doménu“ (PDF)

Logo:

Logo SK-NIC (.png)

Logo SK-NIC (.ai)

Logo DNSSEC  (.png)

Logo DNSSEC (.ai)

Zmenený: 19.6.2019

Popis:
Príloha k Pravidlám technickej komunikácie – SLA, upravená k 1.7.2019 aj vo verzii s vyznačenými zmenami.

Názov dokumentu:

Pravidlá technickej dokumentácie – SLA, upravené k 1.7.2019 (PDF)

Pravidlá technickej dokumentácie – SLA, upravené k 1.7.2019 – zmeny (PDF)

Zmenený: 30.11.2018

Popis:
Predĺženie akcie na registráciu domén

Názov dokumentu:

Prebiehajúce akcie pre registrátorov (Domény za lacnejšie, Získaj 100, dostaň 100) (PDF)

Zmenený: 12.9.2018

Popis:

Znenie Nových Pravidiel, upravených k 1.10.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii.

Názov dokumentu:

Nové Pravidlá, ktoré nadobudnú účinnosť k 1.10.2018 (PDF)

Nové Pravidlá, ktoré nadobudnú účinnosť k 1.10.2018 – verzia so zmenami (PDF)

Zmenený: 24.5.2018

Popis:
Zoznam sprostredkovateľov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov

Názov dokumentu:

Zoznam sprostredkovatelov (PDF)

Zmenený: 10.4.2018

Popis:

Znenie Nových Pravidiel doplnené o ustanovenia nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s nariadením GDPR, aj vo verzii s vyznačenými zmenami a znenie Dodatku č.1 k Registrátorskej zmluve.

Názov dokumentu:

Nové Pravidlá, ktoré nadobudnú účinnosť od 25.5.2018 (PDF)

Nové Pravidlá, ktoré nadobudnú účinnosť od 25.5.2018 – verzia so zmenami (PDF)

Dodatok č.1 k Registrátorskej zmluve (k pravidlám účinným od 25.5.2018, GDPR) (PDF)

Zmenený: 17.1.2018

Popis:

Znenie Nových Pravidiel, upravených k 1.2.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii, znenie Pravidiel technickej dokumentácie, upravených k 1.2.2018, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii a príloha k Pravidlám technickej komunikácie – SLA

Názov dokumentu:

Nové Pravidlá, upravené k 1.2.2018 (PDF)

Nové Pravidlá, upravené k 1.2.2018 – zmeny (PDF)

Pravidlá technickej komunikácie, upravené k 1.2.2018 (PDF)

Pravidlá technickej komunikácie, upravené k 1.2.2018 – zmeny (PDF)

Pravidlá technickej komunikácie – SLA (PDF)

Zmenený: 8.1.2018

Popis:
Zoznam zakázaných domén

Názov dokumentu:

Zoznam zakázaných domén SK-EN (PDF)

Zmenený: 22.12.2017

Popis:
Predĺženie akcie na registráciu domén

Názov dokumentu:

Prebiehajúce akcie pre registrátorov (Domény za lacnejšie, Získaj 100, dostaň 100) (PDF)

Zmenený: 22.9.2017

Popis:
Aktualizovaný Životný cyklus

Názov dokumentu:

Životný cyklus domény k 22.9.2017 (PNG)
Domain Name Lifecycle – 22.9.2017 (PNG – EN)

Zmenený: 28.8.2017

Popis:
Aktualizovaný Migračný plán

Názov dokumentu:
Migračný_plán_v1-6 (PDF)

Zmenený: 21.8.2017

Popis:
Aktualizovaný Migračný plán

Názov dokumentu:
Migračný_plán_v1-5 (PDF)

Zmenený: 19.5.2017

Popis:
Znenie nových pravidiel platných od 1.septembra 2017, aj vo verzii s vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcej verzii / New rules effective since September 1, 2017

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.9.2017 (PDF)
Pravidlá k 1.9.2017 – zmeny (PDF)
Terms & Conditions – 1.9.2017 (PDF – EN)

Zmenený: 19.5.2017

Popis:
Cenník služieb a doplňujúce platobné podmienky platný od 1.9.2017 / Price list and additional payment terms applicable from 1.9.2017

Názov dokumentu:
Registrátorské poplatky  (PDF)
Registrars fees (PDF – EN)

Zmenený: 3.5.2017

Popis:
Životný cyklus domény platný od 1.9.2017

Názov dokumentu:
Životný cyklus domény k 1.9.2017 (PNG)
Domain Name Lifecycle – 1.9.2017 (PNG – EN)

Zmenený: 1.5.2017

Popis:
Zoznam sprostredkovateľov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov / List of Data Processors within on Personal Data Protection as amended

Názov dokumentu:
Zoznam sprostredkovateľov (PDF)
List of Data Processors (PDF – EN)

Zmenený: 27.4.2017

Popis:
PDF znenie nových pravidiel pôvodne s predpokladom platnosti od 31.mája 2017, aj vo verzii s vyznačenými zmenami
Upozornenie: Tieto pravidlá boli nahradené pravidlami platnými od 1.9.2017, t.j. ich platnosť nenastala

Názov dokumentu:
Pravidlá k 31.5.2017 (PDF)
Pravidlá k 31.5.2017 – zmeny (PDF)

Zmenený: 27.4.2017

Popis:
Cenník služieb a doplňujúce platobné podmienky pôvodne s predpokladom platnosti od 31. mája 2017, aj vo verzii s vyznačenými zmenami
Upozornenie: Tieto dokumenty boli nahradené dokumentmi platnými od 1.9.2017, t.j. ich platnosť nenastala

Názov dokumentu:
Registrátorské poplatky k 31.5.2017 (PDF)
Cenník_2017_05_31_so_zmenami (PDF)

Zmenený: 10.3.2017

Popis:
Znenie Pravidiel alternatívneho riešenia sporov (ADR) platných od 1.9.2017, aj vo verzii s vyznačenými zmenami / ADR Rules effective since 1.9.2017

Názov dokumentu:
Pravidlá Alternatívneho riešenia sporov k 1.9.2017 (PDF)
Pravidlá Alternatívneho riešenia sporov k 1.9.2017 – zmeny (PDF)
ADR Rules – 1.9.2017 (PDF – EN)

Zmenený: 1.12.2016

Popis:
Znenie prechodných pravidiel, aj vo verzii s vyznačenými zmenami

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.1.2017 – prechodné (PDF)
Pravidlá k 1.1.2017 – prechodné – zmeny (PDF)

Zmenený: 28.5.2015

Popis:
Úplné znenie Pravidiel, aj vo verzii s vyznačenými zmenami článkov, ktoré boli zmenené oproti predchádzajúcej verzii

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.6.2015 (PDF)
Pravidlá k 1.1.2017 – prechodné – zmeny (PDF)

Zmenený: 1.6.2011

Popis:
Úplné znenie Pravidiel, aj vo verzii s vyznačenými zmenami článkov, ktoré boli zmenené oproti predchádzajúcej verzii

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.6.2011 (PDF)
Pravidlá k 1.6.2011 – zmeny (PDF)

Zmenený: 10.9.2010

Popis:
Úplné znenie Pravidiel, aj vo verzii s vyznačenými zmenami článkov, ktoré boli zmenené oproti predchádzajúcej verzii

Názov dokumentu:
Pravidlá k 10.9.2010 (PDF)
Pravidlá k 10.9.2010 – zmeny (PDF)

Zmenený: 18.8.2004

Popis:
Popis stavov domén v staršom systéme SK-NIC

Názov dokumentu:
Životný cyklus domén (pôvodný) (PDF)

Výročné, implementačné

Zmenený: 18.3.2020

Popis:

Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2019,
+ doplnok

Názov dokumentu:

VS_SK-NIC 2019 PSII (PDF)

VS_SK-NIC 2019 PSII tech up (PDF)

*POZN.: Prílohy č.1 – 6 sú dostupné nižšie pri Prevádzkovej správe za prvý polrok 2019.

Zmenený: 25.2.2020

Popis:
Implementačná správa k pravidlám z 25.5.2018

Názov dokumentu:

Pravidlá k 25.5.2018 – implementácia (PDF)

Zmenený: 1.3.2019

Popis:

Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2018,
+ doplnok

Názov dokumentu:

VS_SK-NIC_2018_PSII (PDF)

VS_SK-NIC_2018_PSII_tech_up (PDF)

Zmenený: 20.9.2018

Popis:
Implementačná správa k pravidlám z 1.9.2017

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.9.2017 – implementacia (PDF)

Zmenený: 10.9.2018

Popis:

Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2018,
+ doplnok

Názov dokumentu:

VS_SK-NIC_2018_PSI (PDF)

VS_SK-NIC_2018_PSI_tech_up  (PDF)

Zmenený: 14.3.2018

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2017,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2017_PSII (PDF)
VS_SK-NIC_2017_PSII_tech_up (PDF)

Zmenený: 13.7.2017

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2017,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2017_PSI (PDF)
VS_SK-NIC_2017_PSI_tech_up (PDF)

Zmenený: 16.5.2017

Popis:
Implementačná správa k pravidlám z 1.1.2017

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.1.2017 – implementácia (PDF)

Zmenený: 16.1.2017

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2016,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2016_PSII (PDF)
VS_SK-NIC_2016_PSII_tech_up (PDF)

Zmenený: 28.7.2016

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2016,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2016_PSI (PDF)
VS_SK-NIC_2016_PSI_tech (PDF)

Zmenený: 3.2.1016

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2015,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2015_PSII (PDF)
VS_SK-NIC_2015_PSII_tech (PDF)

Zmenený: 10.7.2015

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2015,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2015_PSI (PDF)
VS_SK-NIC_2015_PSI_tech (PDF)

Zmenený: 16.1.2015

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2014,
+ príloha,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2014_PSII (PDF)
VS_SK-NIC_2014_PSII – príloha (PDF)
VS_SK-NIC_2014_PSII_tech (PDF)

Zmenený: 1.6.2015

Popis:
Implementačná správa k pravidlám k 28.5.2015

Názov dokumentu:
Pravidlá k 28.5.2015 – implementácia (PDF)

Zmenený: 20.7.2014

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2014,
+ doplnok

Názov dokumentu:
VS_SK-NIC_2014_PSI (PDF)
VS_SK-NIC_2014_PSI_tech (PDF)

Zmenený: 1.1.2014

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2013

Názov dokumentu:
2013-12-31_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.7.2013

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2013

Názov dokumentu:
2013-06-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.1.2013

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2012

Názov dokumentu:
2012-12-31_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.7.2012

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2012

Názov dokumentu:
2012-06-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.1.2012

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2011

Názov dokumentu:
2011-12-31_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.7.2011

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2011

Názov dokumentu:
2011-06-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.6.2011

Popis:
Implementačná správa k pravidlám 1.6.2011

Názov dokumentu:
Pravidlá k 1.6.2011 – implementácia (PDF)

Zmenený: 1.1.2011

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 2. polrok 2010

Názov dokumentu:
2010-12-31_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 9.10.2010

Popis:
Implementačná správa k pravidlám 9.10.2010

Názov dokumentu:
Pravidlá k 10.9.2010 – implementácia (PDF)

Zmenený: 1.7.2010

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za 1. polrok 2010

Názov dokumentu:
2010-06-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.12.2009

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. jún 2009 aľ 30. november 2009

Názov dokumentu:
2009-11-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.6.2009

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. december 2008 aľ 31. máj 2009

Názov dokumentu:
2009-05-31_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.12.2008

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. jún 2008 aľ 30. november 2008

Názov dokumentu:
2008-11-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.6.2008

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. december 2007 aľ 31. máj 2008

Názov dokumentu:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. december 2007 aľ 31. máj 2008 (PDF)

Zmenený: 1.12.2007

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. jún 2007 aľ 30. november 2007

Názov dokumentu:
2007-11-30_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.6.2007

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. december 2006 aľ 31. máj 2007

Názov dokumentu:
2007-05-31_SK-NIC_PS (PDF)

Zmenený: 1.12.2006

Popis:
Prevádzková správa systému SK-NIC za obdobie 1. jún 2006 aľ 30. november 2006

Názov dokumentu:
2006-11-30_SK-NIC_PS (PDF)

Záznamy zo stretnutí Komisie:

Zápis 1. stretnutia Komisie – 28. jún 2010 (PDF)

Zápis 2. stretnutia Komisie – 10. august 2010 (PDF)

Zápis 3. stretnutia Komisie – 30. september 2010 (PDF)

Zápis 4. stretnutia Komisie – 21. október 2010 (PDF)

Zápis 5. stretnutia Komisie – 2. december 2010 (PDF)

Zápis 6. stretnutia Komisie – 28. február 2011 (PDF)

Zápis 7. stretnutia Komisie – 12. apríl 2011 (PDF)

Zápis 8. stretnutia Komisie – 17. máj 2011 (PDF)

Zápis 10. stretnutia Komisie – 31. január 2012 (PDF)

Zápis 11. stretnutia Komisie – 24. september 2012 (PDF)

Zápis 12. stretnutia Komisie – 26. máj 2015 (PDF)

Zápis 13. stretnutia Komisie – 9. december 2015 (PDF)

Zápis 14. stretnutia Komisie – 4. apríl 2016 (PDF)

Zápis 15. stretnutia Komisie – 11. apríl 2016 (PDF)

Zápis 16. stretnutia Komisie – 25. november 2016 (PDF)

Zápis 17. stretnutia Komisie – 3. marec 2017 (PDF)

Zápis 18. stretnutia Komisie – 18. máj 2017 (PDF)

Zápis 19. stretnutia Komisie – 20. jún 2017 (PDF)

Zápis 20. stretnutia Komisie – 9. august 2017 (PDF)

Zápis 21. stretnutia Komisie – 16. január 2018 (PDF)

Zápis 22. stretnutia Komisie – 7. august 2018 (PDF)

Zápis 23. stretnutia Komisie – 8. november 2018 (PDF)

Príloha č.1: Dodatok č.2 k štatútu Komisie pre správu národnej domény. sk (PDF)

Zápis 24. stretnutia Komisie – 27. marec 2019 (PDF)

Zápis 25. stretnutia Komisie – 19. jún 2019 (PDF)

Zápis 26. stretnutia Komisie – 17. september 2019 (PDF)

Zmenený: 9.12.2019

Popis:

Technické informácie k automatizovanej aktivácii DNSSEC na základe údajov na DNS serveroch (tzv. CDS skenovanie).

Názov dokumentu:

Automatizovaná aktivácia DNSSEC prostredníctvom CDS záznamu (PDF)

Zmenený: 18.9.2019

Popis:
Dokumentácia k Fondu SK-NIC

Názov dokumentu:

Dohoda_o_kvalifikovanom_mechanizme (PDF)

Dohoda_o_kvalifikovanom_mechanizme_priloha_manual (PDF)

Zmenený: 7.1.2019

Popis:
Znenie webového oznamu o cookies

Názov dokumentu:

Cookie na webovom sídle SK-NIC (PDF)

Zmenený: Generované denne

Popis:
Zoznam všetkých registrovaných domén (ISO 8859-2) – textový dokument.

Názov dokumentu:
domeny.txt (TXT)

Zmenený: Generované denne

Popis:
Zoznam všetkých registrátorov (ISO 8859-2) – textový dokument.

Názov dokumentu:
registratori.txt (TXT)

Zmenený: Generované denne

Popis:
Zoznam všetkých registrátorov v html podobe (ISO 8859-2)

Názov dokumentu:
registratori.html (HTML)

Zmenený: 13.2.2018

Popis:
8-minútový prehľad o GDPR (nariadenie k ochrane osobných údajov). Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (tzv. GDPR) v účinnosti od 25. mája 2018. Čo z neho vyplýva pre registrátorov a držiteľov domén nájdete v prehľade.

Názov dokumentu:
8-minútový prehľad o GDPR (PDF)

Zmenený: 13.3.2017

Popis:
Zoznam registrátorov, ktorí požiadali, prípadne nepožiadali o presun do nového systému podľa Pravidiel k 1.1.2017

Názov dokumentu:
Registrátori, ktorí požiadali o presun do nového systému (LINK)
Registrátori, ktorí nepožiadali o presun do nového systému (LINK)

Zmenený: 1.2.2017

Popis:
Formulár vyhlásenia pre elektronický podpis na účely jeho akceptácie SK-NICom (podľa nariadenia EÚ č. 910/2014 a zákona č. 272/2016 Z. z.)

Názov dokumentu:
Vyhlásenie k e-podpisu (PDF)

Zmenený: 10.10.2016

Popis:
PDF znenie webového oznamu o cookies

Názov dokumentu:
Cookie na webovom sídle SK-NIC(PDF)