Aktuálne platné pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk a doplňujúce dokumenty.

SK NIC pravidla ilustracny

Aktuálny Životný cyklus domény

Názov dokumentu:

Životný cyklus domény .sk (PDF)

Platné od:

22.9.2017

01 →

Voľná

02 →

Zaregistrovaná

(1 až 10 rokov)

Doména je v zóne

Operácie nad doménou

Predĺženie reg. obdobia
Zmena Držiteľa
Zmena Autorizovaného registrátora

03 ↔

Vymazávaná

Ochranné obdobie
(1 až 40 dní)

Doména nie je v zóne

Operácie nad doménou

Predĺženie reg. obdobia
Obnovenie reg. obdobia
Zmena Autorizovaného registrátora

04

Vymazaná

(0 až 24 hodín)

Doména nie je v zóne

Doména je uvoľnená pre registráciu

01 ↓

Voľná

02 ↓

Zaregistrovaná

(1 až 10 rokov)

Doména je v zóne

Operácie nad doménou

Predĺženie reg. obdobia
Zmena Držiteľa
Zmena Autorizovaného registrátora

03 ↕

Vymazávaná

Ochranné obdobie
(1 až 40 dní)

Doména nie je v zóne

Operácie nad doménou

Predĺženie reg. obdobia
Obnovenie reg. obdobia
Zmena Autorizovaného registrátora

04

Vymazaná

(0 až 24 hodín)

Doména nie je v zóne

Doména je uvoľnená pre registráciu