Spoločnosť SK-NIC, a. s., je správca registra domény najvyššej úrovne .sk a domény druhej úrovne org.sk.

Spoločnosť je uznaná celosvetovou organizáciou ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ako jediný delegovaný manažér domény .sk.

 

Medzi hlavné piliere, na ktorých spoločnosť SK-NIC, a.s. stavia, je bezpečnosť, podpora a vzdelávanie v oblasti online priestoru.

Články, informácie a podpora k týmto témam je zverejňovaná najmä na osobitnom portáli Virtuálnô.sk.   

 

Spoločnosť dosiahla veľký míľnik v oblasti bezpečnosti domén v roku 2021, kedy prekonala hranicu 50 % zabezpečených .sk domén službou DNSSEC. Systém DNSSEC sa na Slovensku používa od roku 2019 a už od začiatku sa .sk radí medzi svetovú špičku.

 

Neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti SK-NIC, a.s. je aj Fond SK-NIC, prostredníctvom ktorého každoročne podporuje rôzne projekty. Z fondu boli už podporené projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vzdelávania, odstraňovania digitálnej nerovnosti, ale aj progresívne témy ako umelá inteligencia či ekologické IT.

 

Viac informácií nájdete v osobitnej sekcii Podporujeme na portáli Virtualno.sk.

Správca domény najvyššej úrovne .sk, teda spoločnosť SK-NIC, a.s. spravuje všetky administratívne údaje domény a generuje súbor zóny, ktorý obsahuje adresy menných serverov pre každú doménu.

Register domény najvyššej úrovne .sk je databáza všetkých názvov domén .sk druhej úrovne a súvisiacich informácií o ich držiteľoch a doménových menách (DNS) na internete.

Záväzkom spoločnosti SK-NIC, a.s. je neustála snaha zdokonaľovať zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré nám zverili naši zákazníci a partneri, ako aj celkovú bezpečnosť nami poskytovaných služieb.

 

Spoločnosť SK-NIC, a.s. je preto už dlhodobo certifikovaná podľa bezpečnostnej normy ISO 27001. Táto certifikácia preukazuje, že SK-NIC berie svoju informačnú bezpečnosť vážne a dodržiava medzinárodne platné štandardy v oblasti systému na manažment bezpečnosti.

 

CertifikátPDF SK-NIC, a. s. bol vydaný spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorá je oficiálnym Certifikačným orgánom rôznych systémov manažérstva. Rozsah certifikácie SK-NIC, a. s. zahŕňa poskytovanie služieb v oblasti infraštruktúry internetu. Pravidelné audity zabezpečujú neustále revíziu našich bezpečnostných opatrení.

 

SK-NIC v roku 2023 úspešne absolvoval aj ďalší audit kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. Zákon je kľúčovým bezpečnostným legislatívnym rámcom, ktorý stanovuje zákonné štandardy kybernetickej bezpečnosti a okrem iného vyžaduje, aby organizácie, ktoré pracujú s citlivými údajmi, pravidelne podstupovali audity s cieľom overiť súlad ich bezpečnostných opatrení s aktuálnym znením zákona.

História

História spoločnosti SK-NIC, a.s. siaha až k začiatku domény .sk. Spoločnosť v roku 1999 zmenila meno z EUNET Slovakia na EuroWeb Slovakia a v roku 2006 na SK-NIC, a.s.

 

Spoločnosť SK-NIC, a. s. uzavrela v roku 2006 s vládou Slovenskej republiky Dohodu o spolupráci – unikátny právny vzťah v rámci správy národných domén v Európe – ktorou dobrovoľne presunula časť svojich kompetencií pri správe domény na vládu a podriadila sa požiadavkám na úroveň poskytovaných služieb, ako aj Komisii pre správu národnej domény .sk, ktorá pozostáva zo zástupcov internetovej komunity, vlády SR a zástupcov spoločnosti.

Míľniky

12. apríl 1993 – začiatok prevádzky domény .SK

21. december 1999

správca domény .sk – EUnet Slovakia sa premenúva na EuroWeb Slovakia, a.s.

3. február 2006

správca domény .sk – EuroWeb Slovakia, a.s. sa premenúva na SK-NIC, a.s.

2006

uzavretie Dohody o spolupráci s vládou Slovenskej republiky, ktorou SK-NIC, a.s. dobrovoľne presunula časť svojich kompetencií pri správe domény na vládu a podriadila sa požiadavkám na úroveň poskytovaných služieb ako aj Komisii pre správu národnej domény
2006 - počet zaregistrovaných .SK domén prekročil hranicu 100 000

2007

SK-NIC, a.s. sa stáva členom CENTR
2009 - počet zaregistrovaných .SK domén prekročil hranicu 200 000

28. jún 2010

2011

spustenie kompletnej e-fakturácie

2012

spustená plná podpora IPv6 adries
2013 - počet zaregistrovaných .SK domén prekročil hranicu 300 000

1. september 2017

migrácia na nový systém. Prišli do účinnosti nové Pravidlá registrácie domény .sk

1. september 2017

vznik ADR centra (Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenia doménových sporov)

9. december 2017

zápis do registra, ktorým sa SK-NIC, a.s. stáva súčasťou skupiny CentralNic Group

10. október 2018

úspešná certifikácia podľa ISO 27001

29. apríl 2019

spoločnosť SK-NIC a.s. spúšťa službu DNSSEC zameranú na zabezpečenie domén proti podvrhnutiu či úmyselnej podvodnej manipulácii a zvýšenie bezpečnosti internetu a jeho používateľov

30. september 2019

vyhlásenie prvej výzvy Fondu SK-NIC
25. október 2019 - počet zaregistrovaných .SK domén prekročil hranicu 400 000

1. január 2020

Slovensko ako 3. krajina na svete spustila doplnkovú službu k DNSSEC,

tzv. CDS skenovanie

29. október 2020

spustenie vzdelávacieho programu Akadémia virtuálneho Slovenska, ktorý vzdeláva verejnosť o virtuálnom svete
2021 - počet .sk domén chránených prostredníctvom DNSSEC prekročil hranicu 50%
15. august 2021 - Spustenie registrácie domén tretej úrovne org.sk

august 2021

začiatok spolupráce s organizáciou JA Slovensko vo vzdelávaní učiteľov informatiky

20. október 2021

začiatok spolupráce s Akadémiou Policajného zboru vo vzdelávaní policajných kadetov

29. október 2021

spustenie portálu pre Virtuálne Slovensko – Virtuálnô.sk
17. august 2022 - počet zaregistrovaných .SK domén prekročil hranicu 450 000

26-28. september 2022

SK-NIC po prvýkrát hostil pracovnú skupinu CENTR (združenie európskych registrov pre domény najvyššej úrovne)

30. december 2022

podpora projektov z Fondu SK-NIC prekročila hodnotu 1 000 000 EUR

1. január 2023

spustenie Kvalitatívneho akreditačného programu pre .sk a .org.sk registrátorov
""