Fond SK-NIC

Fond SK-NIC neustále podporuje projekty, ktoré rozvíjajú virtuálne aj reálne Slovensko.

Naša spoločnosť SK-NIC dlhodobo pomáha všetkým, ktorí chcú pomocou technológií zlepšiť tento svet alebo niečo dobré dosiahnuť. Preto zriadila fond, prostredníctvom ktorého podporuje nápady – možno to bude práve ten tvoj, ktorý získa podporu z aktuálnej výzvy.

Autor: SK-NIC, a.s.

Kategória: Podporujeme

Publikácia: 20. október 2019

Navštíviť webovú stránku
Fond SK-NIC