Táto časť obsahuje informácie vyhradené pre Registrátorov.

Ak ste bežný Užívateľ resp. Držiteľ, Vaše platobné a cenové podmienky nájdete uvedené v rámci podmienok Vášho Registrátora, spravidla na jeho webovom sídle. (Zoznam všetkých registrátorov)

Dôležitá informácia:

Systémový čas registra a všetky súvisiace operácie prebiehajú v koordinovanom univerzálnom čase (UTC).

Základné pravidlá registrácie domén a doplňujúce dokumenty nájdete na samostatnej stránke tohto sídla v časti Dokumenty.
EPP DOKUMENTÁCIA (stavový XML protokol postavený nad TCP).