CENNÍK SLUŽIEB A DOPLŇUJÚCE PLATOBNÉ PODMIENKY

(ďalej len „Cenník)

1. CENY ŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Cenník pre Registrátora (neobsahuje konečnú cenu pre Držiteľa, tú si je oprávnený určiť Registrátor):
Cenník pre Držiteľa, ak je činnosť Registrátora poskytovaná SK-NICom:

* Cena môže byť ovplyvnená prebiehajúcimi promo akciami.

2. DOPLŇUJÚCE PLATOBNÉ PODMIENKY PRE ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

OSOBITNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY PRE REGISTRÁTOROV

(ďalej len „Osobitné podmienky)

1. OSOBITNÉ POPLATKY REGISTRÁTOROV*

2. POSTUP PRI OSOBITNÝCH PODMIENKACH

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

OSOBITNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY PRE NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

1. POPLATKY ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Cenník a platobné podmienky (15.8.2021)