Vítame Vás na stránkach SK-NIC,
venovaných správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Doména .sk vznikla v roku 1993 a jej správou je poverená spoločnosť SK-NIC, a.s. (predtým EuroWeb Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.).

Unikátny Klub Machovisko je otvorený!

Jeden z tvorcov projektov, podporených z nášho Fondu SK-NIC – OZ IPčko, ktoré prevádzkuje napr. psychologickú online poradňu, otvorilo unikátny klub, ktorý má byť miestom podpory pre mladých ľudí v ťažkých životných situáciách.

Klub dostal meno Machovisko a ide o úplne nový koncept anonymnej, odbornej a neformálnej pomoci.

Impulzom k vzniku tohto projektu boli reakcie ľudí na linkách pomoci, ktorí častokrát upozorňovali na nedostatok socializácie sa s rovesníkmi, absenciu príležitostí pre svoj rozvoj a z toho vyplývajúcu potrebu sa izolovať.

Machovisko ponúka návštevníkom anonymný a bezpečný priestor s ponukou voľnočasových aktivít a najmä bezplatnú odbornú pomoc a kontaktné miesto, kde môžu prísť v hraničnej krízovej situácii,“ uviedol programový riaditeľ občianskeho združenia IPčko, PhDr. Marek Madro, PhD.

Dá sa povedať, že ide o akýsi špeciálny „bar“ pre dušu. S tým rozdielom, že v bare vás obslúži čašník a v Klube Machovisko sa vám neformálnym spôsobom prihovorí psychológ. V klube by sa mali organizovať pravidelné terapeutické, ale aj voľnočasové aktivity ako napr. koncerty rôznych kapiel, diskusie, tvorivé dielne a pod. Súčasťou klubu je aj mini kaviareň či poradenská miestnosť, kde môže prebiehať poradenstvo na diskrétnejšej úrovni.

Sme veľmi radi, že SK-NIC sa ako dlhoročný partner psychologickej poradne IPčko mohol otvorenia prvého takéhoto Klubu Machovisko zúčastniť, a novovzniknutému klubu želáme pri tejto inovatívnej forme terapie veľa úspechov!

Tri, dva, jedna – Otvárame!

Logo Fond SK-NIC

Tohoročnú výzvu pre malé projekty 2021 Fondu SK-NIC začína Medzinárodný deň detí. Od dnešného dňa majú záujemcovia presne 45 dní na zaslanie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory z nášho fondu. Je v ňom opäť pripravených 100 000 EUR pre inovatívne nápady šikovných slovenských hlavičiek.

Aj v tejto výzve môže jeden projekt získať podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR, pričom žiadosti prijímame elektronicky prostredníctvom portálu darca.sk. Časová lehota na ich podanie uplynie o polnoci dňa 15. júla 2021.

Témy sme opäť čiastočne obmenili. Stálica spomedzi našich tém – vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií sa teší mimoriadnej obľube, preto sme sa ju rozhodli vyhlásiť už po štvrtý raz.

Novinkou je však podpora malých a stredných podnikov na ich ceste do online sveta. Radi by sme však podporili také projekty, ktoré majú dosah na širšiu skupinu ľudí, nakoľko nie je našim cieľom „len“ hardvérovo vybaviť žiadateľov. Podrobnejšie usmernenie alebo aj „návod ako uspieť“ nájdete v dokumente Metodika hodnotenia na našom webe.

Tretiu tému považujeme za mimoriadne aktuálnu, nakoľko takmer každý z nás je dennodenne vo virtuálnom svete a ten je nepopierateľne plný hoaxov. Preto by sme radi medzi projektmi našli nápady, ktoré sú zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

Či už ste o podporu z Fondu SK-NIC požiadali alebo ste v tom zatiaľ úplný nováčik, navštívte naše webové sídlo, kde nájdete všetky dôležité informácie, ako aj zoznam často kladených otázok pre žiadateľov. V prípade potreby sa môžete obrátiť na Nadáciu Pontis, ktorá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Už teraz sa tešíme na obohatenie virtuálneho Slovenska novými skvelými projektmi!

Boj proti hoaxom sa dostáva aj na vysokú úroveň

Obrázok boj s hoaxamiNepravdivé informácie, podvodné správy či tzv. hoaxy sú podsúvané používateľom internetu skoro každý deň. Najmä s rozmachom sociálnych sietí sa stávajú pre ľudí čoraz nebezpečnejšími.

Dezinformácie totiž nemusia mať vplyv „len“ na mienku používateľov, ale napríklad aj na ich financie, zdravotný stav či (v tom najhoršom prípade) samotný život – iste si viete predstaviť dopad fiktívnej správy v znení: „Vaša banka je na pokraji krachu…“

Odborníci sa zhodujú v jednom – je potrebné zintenzívniť opatrenia, prípadne zaviesť nové, s cieľom ochrániť demokratický informačný priestor.

Potrebu ochrany virtuálneho sveta si plne uvedomuje aj Európska komisia, ktorá včera zverejnila svoje usmernenie k tomu, ako by sa mal posilniť Kódex postupov v oblasti dezinformácií – prvý svojho druhu na svete. Bližšie informácie o ňom nájdete priamo na oficiálnom webe Európskej komisie.

K boju proti hoaxom sme sa zapojili aj my. Do aktuálnej výzvy Fondu SK-NIC sme zaradili tému zameranú na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

S napätím očakávame, či sa na Slovensku nájdu spolubojovníci za očistenie virtuálneho priestoru od mätúcich správ či poloprávd, a najmä akým spôsobom pristúpia k riešeniu tohto problému. Tie najlepšie nápady môžu od nás získať podporu až 10 000 EUR.

Pozrite si znenie aktuálnej výzvy na našom webe a prihláste svoj projekt. Pomôžete ochrániť virtuálny priestor a tiež životy mnohých ľudí.