Vítame Vás na stránkach SK-NIC,
venovaných správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Doména .sk vznikla v roku 1993 a jej správou je poverená spoločnosť SK-NIC, a.s. (predtým EuroWeb Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.).

POMÁHAME NAĎALEJ! Toto sú projekty, ktoré získajú podporu z Fondu SK-NIC

Fond SK-NIC už podporil projekty za státisíce EUR. S ostatnou výzvou sa suma vyšplhala na 600.000 EUR. Projekty, ktoré získali podporu, sme prezentovali a sprevádzali aj počas ich realizácie. Nevynechali sme príležitosť hovoriť o nich v médiách, mnohým sme tento priestor v médiách sami aktívne vytvorili.

Od roku 2019, kedy začal fungovať nový mechanizmus Fondu SK-NIC, sme napísali množstvo článkov, príspevkov a oznámení k nami podporeným projektom.

A keďže sa k už realizovaným či prebiehajúcim projektom pridávajú ďalšie, vytvorili sme pre komunikáciu nový virtuálny priestor s priliehavým názvom Virtualnô.

Podporené projekty z Fondu SK-NIC tak oddnes budú tvoriť súčasť tohto virtuálnôho Slovenska na novom portáli Virtuálnô.sk.

Zrekapitulujme si Výzvu pre malé projekty pre rok 2021

Výzva Fondu SK-NIC, ktorú sme vyhlásili 1. júna 2021, bola otvorená až do 15. júla 2021 (teda o 2 týždne dlhšie ako zvyčajne).

Do termínu uzávierky prišlo 176 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého Slovenska!

""Výzva zahŕňala tieto okruhy tém:

  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie), pričom v tejto téme bolo až 71 % žiadostí,
  2. projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. poď podnikať online) s 19 %  žiadostí z celkového počtu prihlásených,
  3. projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. V tejto téme bolo prihlásených 10 % žiadostí z celkového počtu prihlásených žiadostí.

Z celkového počtu prihlásených (176) splnilo formálne náležitosti 97  projektov. Tie sa dostali do vecného kola hodnotenia, kde sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon navrhli schváliť 12 najlepších projektov.

 

 

Žiadateľ Názov projektu Schválená suma v EUR
Zmudri Zmudri a kriticky premýšľaj 9 775,00
Junior Achievement Slovensko, n.o. Program koordinátorov digitálnych kompetencií 10 000,00
Základná škola A. Sládkoviča Učenie je „Malina“ 6 650,00
IPčko Nie ste v tom sami – Online triednické hodiny s IPčkom o duševnom zdraví a fenoménoch internetu 10 000,00
Škola zážitkov Harvart Argumentuj 3 171,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie 10 000,00
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied VIRTUAL GEOLAB 8 230,00
Aj Ty v IT TECH LIBRARY 10 000,00
Uni2010, o.z. Vymysli inovatívny nápad 9 500,00
Slovensko.Digital Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom 9 862,88
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením IKT podpora Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením 9 111,12
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra Usilovné včeličky modranskej školičky 3 700,00

 

Požadované sumy sú v súlade s podmienkami výzvy v rozmedzí od 2 500 EUR do 10 000 EUR. Z Fondu SK-NIC bude rozdelená celá suma, vyčlenená na výzvu, a to vo výške 100 000 EUR.

Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory budeme s autormi úspešných projektov uzatvárať individuálne, pričom financovanie prebehne po podpise zmluvy.

Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj o budúcich výzvach nájdete na našom novom webe Virtuálnô alebo na webe Nadácie Pontis.

Všetkým projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na nasledujúcu výzvu, ktorú očakávame v roku 2021!

Ocenenie pre film “Kto je ďalší?”

Šíriť osvetu v dnešnej dobe je možné viacerými spôsobmi – písaním odborných článkov, diskusiami, zážitkovými tréningami alebo natáčaním a zdieľaním videí. Ak videu doprajeme dostatočnú minutáž, prepracovaný scenár, herecké obsadenie, kvalitné technické spracovanie a hlavne nosnú myšlienku, stáva sa z neho film. Film, ktorý môže zaujať a odovzdať posolstvo.

Takým projektom je aj film “Kto je ďalší?”. Premiéru mal v auguste 2019, ako hlavný tvorca za ním stojí Miro Drobný, okrem iného aj autor projektu Ovce.sk

SK-NIC podporil vznik tohto filmu a podporuje jeho posolstvo naďalej!

 

""Film sa venuje aktuálnym témam ako je kyberšikana, killfie – selfie a online sexuálne vydieranie. Vychádza z reálnych príbehov, ktoré sa odohrali – a žiaľ, stále sa dejú – nielen na Slovensku, ale po celom svete. Príbehy mladých ľudí, ktorých dôsledky ich aktivít na internete dostali do situácií hraničiacich so smrťou.

V knihe o filme “Kto je ďalší?” je množstvo faktov, ktoré sú desivé už svojou samotnou existenciou. Niekoľko príkladov:

  • tínedžeri trávia na internete priemerne až 1500 hodín (60 dní) ročne a počas toho sú vystavení všemožným vplyvom, 
  • vo výskume zo Slovenska z roku 2013 sa uvádza, že polovica mladých ľudí sa na internete stretáva s kyberšikanou – väčšinou však nikomu o tom nepovedia,
  • v roku 2015 zahynulo pri vzniku nebezpečných selfie viac ľudí ako po útokoch žralokmi; za roky 2014 – 2016 to bolo až 127 osôb,
  • až 800 miliónov detí vo svete používa internet, pričom tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu 3 miliárd používateľov internetu,
  • odhaduje sa, že denne na webových stránkach pribudne až 270 000 videí alebo obrázkov zachytávajúcich sexuálne zneužívanie maloletých.

Toto všetko prinútilo tvorcu vytvoriť dielo, ktoré pútavým, moderným, autentickým a pre mladých ľudí prijateľným spôsobom zobrazuje ťažké témy. To, že sa mu to podarilo, dokazujú nielen mnohé pochvalné komentáre na internete či inde (nemálo z nich napísali napríklad aj učiteľky či vychovávatelia), ale aj viaceré medzinárodné ocenenia. Vysiela sa dokonca aj na Netflixe, čo je pre pôvodné slovenské filmy vec nevídaná.

 

Film „Kto je ďalší?“ získal 29. septembra 2021 v poradí už 25.(!) ocenenie. Toto ocenenie vzniklo ako výsledok národného kola ECPA 2021 (Európska cena prevencie kriminality) na tému “Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline)“, ktoré usporiadalo Ministerstvo vnútra SR.

Film “Kto je ďalší?” získal 1. miesto.

Týmto blahoželáme Mirovi Drobnému a celému jeho tvorivému tímu! Úspechy tohto diela nás veľmi tešia. Nielen tie oficiálne merané množstvom a dôležitosťou ocenení, ale najmä počty vzhliadnutí mladými divákmi a ich zaujatosť touto témou. 

Veríme, že aj vďaka podobným projektom sa raz z internetu stane bezpečnejšie miesto pre všetkých!

 

A keďže bezpečnosť patrí medzi témy a ciele SK-NICu, podobné projekty budeme podporovať aj naďalej!

SPÚŠŤAME AKCIU: „Buď online!“

Virtuálny svet rastie. Denne pribúda na Slovensku viac ako 200 domén s najkrajšou koncovkou .sk.

Väčšina z týchto domén sú budúce internetové obchody alebo prezentačné stránky pre živnostníkov či firmy. Aj preto bol objem online obchodovania počas pandémie vyšší až o 54 %.

""Pokračujeme v pomoci pri vstupe do virtuálneho sveta. V októbri vyhlasujeme akciu Buď online!“.

Počas 7 dní, teda od 18. do 24. októbra 2021 (vrátane), bude cena pre registrátora za registráciu novej .sk domény 4,- EUR bez DPH.

„Trendom v online obchodovaní sa stáva tvorba a prevádzkovanie viacerých internetových obchodov súčasne. Rovnako, ako má jeden podnikateľ v kamennom svete viac obchodov v rôznych lokalitách, tak sa v tom virtuálnom otvárajú online obchody s rôznymi emóciami a vizuálom. A sú úspešné. Je to prirodzené, pretože v tak veľkej ponuke si každý vyberá podľa vkusu, emócie, vzhľadu obchodu.

Tieto trendy vnímame a preto sa snažíme pomáhať. Tentokrát to bude pomoc vo forme zníženej ceny na registráciu novej .sk domény. Veríme, že sa nám takto opäť podarí uľahčiť vstup do virtuálneho Slovenska mnohým novým odvážnym podnikateľom, ktorí  obohatia  náš spoločný priestor ďalšou kvalitnou ponukou služieb,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti.

Viac užitočných informácií nájdete na našej stránke: https://sk-nic.sk/bud-online.