Vítame Vás na stránkach SK-NIC,
venovaných správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Doména .sk vznikla v roku 1993 a jej správou je poverená spoločnosť SK-NIC, a.s. (predtým EuroWeb Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.).

26.2.2020 Blíži sa ďalšia výzva Fondu SK-NIC

V priebehu mesiaca marec bude opäť možné požiadať o finančnú podporu projektov z Fondu SK-NIC.

Tentokrát pripravujeme výzvu pre veľké projekty, na ktorú je vyčlenená suma až 150 000 EUR!

Výzva bude otvorená od 15. marca do 30. apríla 2020.

V porovnaní s výzvou pre malé projekty, ktorú sme vyhlasovali v októbri 2019, bude možné vo výzve pre veľké projekty 2020 získať podporu v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR.

14.2.2020 Projekty podporené z Fondu SK-NIC sa už realizujú

Riešitelia projektov, ktoré boli podporené z Fondu SK-NIC v roku 2019, už začali realizovať deklarované aktivity.

SK-NIC začiatkom roka 2020 usporiadal prezentáciu jednotlivých projektov, kde sa o nich mohli dozvedieť viac či už zástupcovia internetovej komunity alebo médiá.

Z jednotlivých projektov je možné náhodne spomenúť napr. projekt Junior Internet. Tento opakovane úspešný projekt je vlastne súťažnou konferenciou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prihlasujú svoje práce v oblasti informatiky ako napríklad webové stránky, aplikácie, blogy, či digitálny dizajn a na základe toho štartujú rôzne ďalšie skvelé projekty. Táto súťaž zabezpečovaná organizáciou AMAVET má už 15 ročnú tradíciu a jej kvalitatívny prínos presvedčil hodnotiteľov projektov aj v roku 2019. K dispozícii sú aj zaujímavé informácie priamo od realizátorov tohto projektu.

21.1.2020 Víťazi prvej výzvy prezentovali svoje projekty

SK-NIC začal rok prezentáciou úspešných projektov z prvej výzvy Fondu SK-NIC.

Prezentácia sa uskutočnila 9. januára 2020 v priestoroch HubHub v Bratislave. Výbornú atmosféru tvorivosti a nápadov doplnili zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len ÚPVII), registrátori a, samozrejme, samotní víťazi prvej výzvy Fondu SK-NIC. Odovzdávanie podpory osobne podporil aj predseda predstavenstva SK-NIC, a.s., Ben Crawford, ktorý vyzdvihol kvalitu víťazných projektov.

Prezentácia podporených projektov nás utvrdila v správnosti mechanizmu Fondu SK-NIC. Sme radi, že z takého množstva prihlásených projektov prešli práve tieto a sme milo prekvapení ich kvalitou a pestrosťou. Vidíme, že virtuálny svet zasahuje do každej oblasti života, či už je to vzdelávanie, medziľudské vzťahy, alebo pomoc mladým, ktorí to potrebujú. Krátke video z prezentácie projektov si môžete pozrieť tu.