Vítame Vás na stránkach SK-NIC,
venovaných správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Doména .sk vznikla v roku 1993 a jej správou je poverená spoločnosť SK-NIC, a.s. (predtým EuroWeb Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.).

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty 2021 už čoskoro!

Logo Fond SK-NICAk netrpezlivo čakáte na otvorenie ďalšej výzvy Fondu SK-NIC, nasledujúce riadky vás potešia! Pripravujeme výzvu pre malé projekty, v ktorej bude možné pre jeden projekt získať finančnú podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR.

Výzva bude otvorená od 1. júna 2021 do 15. júla 2021 a celkovo máme pre vaše inovatívne nápady pripravených ďalších 100 000 EUR!

Výzva bude zahŕňať tieto okruhy tém:

 

 • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie),
 • projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. poď podnikať online),
 • projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

Možnosť požiadať o finančnú podporu bude rovnako jednoduchá ako predtým – elektronicky prostredníctvom portálu darca.sk. Bližšie informácie a postup nájdete našom webe.

V blížiacej sa výzve plánujeme otvoriť ďalší okruh tém, v ktorom opäť očakávame zaujímavé projekty. Falošné správy a konšpirácie na internete môžu, zvlášť v dnešnej dobe, zmiasť mnoho ľudí a podnecovať hnev a zbytočné nezhody názorov aj medzi priateľmi. Preto považujeme za dôležité podporiť projekty, ktoré takéto falošné správy potláčajú, respektíve odhaľujú, demaskujú a vysvetľujú.

Keďže predpokladáme, že sa aj tento krát zapojí veľké množstvo žiadateľov, vychádzame im v ústrety a na zasielanie žiadostí poskytujeme čas jeden a pol mesiaca. Už teraz sa tešíme na projekty, ktoré sa budú uchádzať o naše prostriedky z Fondu SK-NIC! Pri každej výzve sme zas a znova milo prekvapení kreativitou a množstvom nápadov.

Hodnotiaci proces prebehne v letných mesiacoch a vyhlásenie víťazných projektov by sa malo uskutočniť začiatkom jesene.

Fond SK-NIC začal svoju činnosť vo svojej súčasnej podobe v roku 2019. Od tej doby sme pomohli zrealizovať už 38 projektov a na tieto projekty sme prispeli sumou takmer 500 000 EUR!

Fond SK-NIC pomáha naďalej

Logo Fond SK-NICUž 38 projektom sme pomohli realizovať plány vďaka podpore z Fondu SK-NIC. Od roku 2019, kedy vstúpili do platnosti nové pravidlá prideľovania prostriedkov z nášho fondu, sme takto pomohli mnohým školám, organizáciám či jednotlivcom.

Práve v tejto náročnej dobe je naša pomoc určite viac ako potrebná. Pripomeňme si doterajšie oblasti podpory (chronologicky podľa ich vyhlásenia):

 

 • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
 • projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené“ IT),
 • projekty v oblasti digitálnej inklúzie,
 • projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),
 • projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Na podporu víťazných projektov z výziev sme  prispeli sumou takmer 500 000 EUR.

Jednotlivé úspešné projekty už tradične predstavujeme na našom webe. Odporúčame si ich pozrieť, či už ako zdroj inšpirácie alebo nadobudnutie povedomia o tom, akými možnými spôsobmi zlepšiť digitálnu ekonomiku na Slovensku – mnohé z nich majú i hlbšie posolstvo.

Z poslednej výzvy sme si už niekoľko projektov priblížili a tak ako siedmu v poradí predstavujeme organizáciu IN-NOVA, ktorá má priniesť deťom základných a stredných škôl komplexnejšie vnímanie pojmu umelá inteligencia a taktiež ich naučiť používať príslušné zariadenia. Sprievodným cieľom projektu s názvom „Ja“, Robot je aj vytvorenie didaktického materiálu, zorganizovanie exkurzií, prednášok a súťaží.

Úspešný bol aj projekt „Porozprávajme sa spolu“, vďaka ktorému bude mať Spojená škola na Dúbravskej ceste v Bratislave moderné pomôcky na rozvoj komunikačných schopností nehovoriacich detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o aplikáciu, ktorá je nástrojom na vyjadrenie pocitov, požiadaviek a každodenných potrieb v škole, doma či na verejnosti. Žiadateľom o podporu tohto projektu je Fond detí, n.f., ktorý sa podieľa na financovaní viacerých aktivít pre deti s takýmito špeciálnymi potrebami.

Do tretice dnes predstavíme projekt, ktorého autormi sú učitelia Základnej školy s materskou školou v Hornej Ždani. Ich zámerom je učiť zábavnou a mimoriadne inovatívnou formou – mladšie deti sa majú učiť od starších žiakov. Tí sa tak stanú redaktormi a filmármi a pripravia pre mladšie deti sériu vzdelávacích videí. Budú pracovať s počítačom, kamerou a celkovo si zlepšovať zručnosti z oblasti IKT. Jedným z ďalších cieľov je aj poučiť rodičov o nástrahách internetu a sociálnych sietí. Možno i preto nesie projekt názov „My to už vieme, a čo vy?“.

Všetky tieto a aj ďalšie projekty nájdete v krátkom zostrihuonline prezentácie z 26. januára 2021 na našom YouTube kanáli.

Záverom pripomíname, že najbližšiu výzvu – pre malé projekty v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR – očakávame v prvom polroku 2021. Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj o uplynulých výzvach nájdete na našom webe alebo na webe Nadácie Pontis.

Akadémia virtuálneho Slovenska pokračuje!

Akadémia virtuálneho Slovenska„Tento e-shop nám dáva veľký priestor na to, aby sme boli v pohode a vedeli, že vždy príde nejaká objednávka,“ hovorí Eva Kyselovičová, spoluzakladateľka e-shopu navidieku.sk.

Práve príbeh zakladateľov navidieku.sk je predstavený v prvom videu ďalšej série Akadémie virtuálneho Slovenska. Nová séria nesie názov „Vyrobené na Sloven.sku“.

Zamerali sme sa v nej na projekty, ktoré vstúpili do virtuálneho sveta, alebo vznikli či rástli najmä v čase pandémie. Svoje príbehy predstavia ľudia, ktorí zatvorenie či obmedzenie reálneho sveta prijali ako fakt a výzvu. Zamysleli sa a vstúpili do virtuálneho Slovenska s úmyslom byť úspešní.

V prvom videu je niekoľko zásadných podnetov:

 • prečo premýšľať nad zmenou a začatím vlastného biznisu aj v online priestore,
 • čo robiť, keď človek nemôže fyzicky prezentovať svoje produkty a služby,
 • ako premýšľať, keď chce podnikateľ/živnostník znásobiť biznis a prilákať viac záujemcov.

Častokrát sa stáva, že hobby, ktoré je dlhé roky vášňou či relaxom, sa zmení na podnikanie. Podnetom môže byť napríklad potreba zmeniť pracovné prostredie, veľmi často to býva túžba osamostatniť sa, ale aj nevyhnutnosť ako existenčná otázka. Život proste prináša mnoho podnetov.

My sme sa teraz sústredili na predstavovanie úspešných nápadov, aby sme dali podnet tým, ktorí ešte len uvažujú nad aktívnym vstupom do virtuálneho sveta. Je to priestor takmer neobmedzených možností a situácia posledného roka naznačuje, že je nielen zaujímavým, ale aj nevyhnutým priestorom pre podnikanie.

Akadémia virtuálneho Slovenska uľahčuje vstup do virtuálneho sveta

Akadémiu virtuálneho Slovenska, v ktorej pomocou krátkych videí približujeme najmä internetovým „nováčikom“ svet domén, tvorbu webov a e-shopov, komunikáciu a marketing vo virtuálnom svete, ale aj zabezpečenie si značky a know-how, sme spustili na jeseň minulého roka.

Všetky videá z prvej série Akadémie virtuálneho Slovenska a v tejto chvíli už aj prvé video z ďalšej série si je možné bezplatne pozrieť na dedikovanom webe alebo Youtube kanáli Akadémie virtuálneho Slovenska.