Novinky

30.11.2018  Dobrá správa – akcie na registráciu nových domén pokračujú aj v roku 2019

Správca domény najvyššej úrovne .sk, spoločnosť SK-NIC, a.s. sa rozhodla pokračovať v doterajšej akcii zvýhodnenej ceny registrácie nových domén aj v roku 2019. Chce tak naďalej podporovať rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka tejto obľúbenej akcii môžu registrátori svojim koncovým užívateľom zaregistrovať doménu na prvý rok za 7 EUR bez DPH, teda o 30% lacnejšie oproti jednotkovej cene z cenníka. Pokračuje tiež akcia Získaj 100, dostaň 100, ktorá oceňuje aktívnych registrátorov.  Registrátor za každých 100 novo registrovaných domén získa odmenu 100 EUR bez DPH, aktívni registrátori tak majú možnosť ocenenia svoje aktívnej činnosti.

Obe akcie pokračujú do 31.12.2019.

1.10.2018 Zmena sídla spoločnosti

Vážení registrátori,

spoločnosť SK-NIC a.s., IČO: 35 698 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1156/B, si vás dovoľuje informovať, že s platnosťou od 1.10.2018 dochádza k zmene sídla spoločnosti.

Nová adresa sídla spoločnosti je:

 

SK-NIC, a.s.

Námestie SNP 14

811 06 Bratislava

 

Ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené.

Spoločnosť SK-NIC, a.s. zároveň informuje, že v súvislosti so zmenou sídla ostávajú všetky zmluvy so spoločnosťou uzatvorené do 1.10.2018 s uvedením pôvodného sídla aj po tejto zmene v platnosti a nie je potrebná zmena alebo doplnenie predmetných zmlúv.

Prosíme Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to s platnosťou od 1.10.2018.

17.9.2018 Rekordne nízke ceny k výročiu štvrťstoročia domény .sk

Krátko po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 bolo globálnou autoritou potvrdené zaregistrovanie a teda vznik domény najvyššej úrovne .sk. Spoločnosť SK-NIC, a. s., manažér tejto domény pri príležitosti 25. výročia pripravil mimoriadnu akciovú ponuku zľavnenej registrácie nových domén .sk na 25. a 26. septembra 2018.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, t.j. pred 25-timi rokmi, dostal od predchodcu dnešnej americkej organizácie ICANN Gejza Büchler, manažér vtedajšej spoločnosti EUnet Slovakia potvrdzujúcu notifikáciu, ktorou bola potvrdená registrácia národnej domény najvyššej úrovne .sk. V „rodnom liste“ domény najvyššej úrovne .sk bola už vtedy uvedená osobitná špecifikácia „manpower given by private company“ („ľudské zdroje poskytla súkromná firma“). Podobne ako v prípade mnohých iných krajín v Európe, bola správou domény najvyššej úrovne .sk poverená súkromná organizácia. Táto neskôr zmenila meno a od roku 2006 je známa ako SK-NIC, a. s.

Keďže pôvodnej registrácie už uplynulo 25. rokov, spoločnosť SK-NIC, a. s. sa pri tejto príležitosti rozhodla ponúknuť svojim registrátorom mimoriadnu časovo ohraničenú akciu zvýhodnenej ceny nových internetových domén. Akcia bude prebiehať v dňoch 25. a 26. septembra. V súlade s predstaveným zámerom nového investora tým chce SK-NIC, a. s. zároveň podporovať rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka tejto akcii sa môžu registrátori ponúknuť svojim klientom najlacnejšie ceny za registráciu nových domén .sk za ostatných 25 rokov. Časovo obmedzená akcia sa týka len registrácie nových domén.

13.8.2018 Prechodné obdobie pre proxy držiteľstvo domén .sk sa končí

 

Vážení registrátori,

touto cestou Vám pripomíname, že 1. septembra 2018 sa končí jednoročné prechodné obdobie pre ukončenie proxy držiteľstva domén .sk zo strany registrátorov. O tejto zmene v Pravidlách pre registráciu domén v doméne najvyššej úrovne .sk sme Vás informovali ešte v apríli 2017, pričom samotná zmena je účinná od 1.9.2017 s jednoročným prechodným obdobím pre uskutočnenie nevyhnutných opatrení.

Nové pravidlá pre registráciu domén platné od 1. septembra 2017 nedovoľujú proxy držiteľstvo domén .sk registrátormi, čo znamená, že registrátor nesmie byť držiteľom domény, ktorú sám nevyužíva.

V priebehu čoskoro sa končiaceho jednoročného prechodného obdobia sme zaregistrovali, že rozhodujúca časť registrátorov, ktorých sa to týka, už prijala príslušné opatrenia a priradila k dotknutým doménam potrebné údaje ich skutočných držiteľov.

Vzhľadom na blížiaci sa termín 1.9.2018 Vás upozorňujeme, aby ste sa čo najskôr uistili, že v portfóliu domén, ktoré spravujete, ostali vo Vašom držaní len tie, ktoré sami využívate.

Po 1.9.2018 bude porušovanie príslušného ustanovenia Pravidiel považované za závažné porušenie a môže mať za následok až vypovedanie registrátorskej zmluvy.

5.6.2018 Slovenské domény pripravené na GDPR revolúciu

Prakticky 100% domén .sk je pokrytých dodatkom o GDPR. Dodatok k registrátorskej zmluve, ktorý si vyžaduje zosúladenie s Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), podpísali registrátori, ktorí spoločne pokrývajú prakticky 100% všetkých slovenských domén .sk. Už týždeň pred začiatkom účinnosti GDPR bol podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve doručený prakticky od všetkých Top 500 registrátorov domén .sk.

Registrátori, ktorí spoločne spravujú prakticky 100% všetkých zaregistrovaných domén .sk, k začiatku účinnosti Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) podpísali dodatok k registrátorskej zmluve so spoločnosťou SK-NIC, a. s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .sk na základe poverenia americkej organizácie ICANN.

Spoločnosť SK-NIC, a. s. tak v rámci úspešnej komunikačnej kampane, ktorá začala ešte v úvode roka, v rámci prípravy na začiatok účinnosti nariadenia GDPR stihla prijať a spracovať dodatky od niekoľkých tisícov registrátorov domén .sk, medzi ktorými sú zastúpené významné úrady, verejnoprávne inštitúcie, súkromné firmy, banky, až po malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Každý subjekt pôsobiaci ako registrátor domén je zároveň v zmysle GDPR sprostredkovateľom. Každý sprostredkovateľ, teda aj registrátor, musí mať podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve tak, ako ho vyžaduje legislatíva GDPR. Jeho nepodpísanie principiálne vedie k vypovedaniu Registrátorskej zmluvy. Funkčnosti domén .sk zaregistrovaných pod takýmito registrátormi sa však tento krok nedotýka, keďže spoločnosť SK-NIC, a. s zabezpečuje pre takéto prípady funkciu registrátora.

V rámci nášho prístupu vzájomne otvorenej komunikácie sme našich registrátorov už od začiatku roka pravidelne oslovovali s informáciami o dôležitosti a význame nariadenia GDPR. Okrem toho sme pre nich pripravili v spolupráci s renomovanou právnickou kanceláriou TaylorWessing špecializované školenie, aby sme im prípravu na súlad s GDPR zjednodušili. Úpravy v pravidlách pre registráciu domén aj samotný dodatok sme ponúkli všetkým našim registrátorom na verejné pripomienkové konanie. Hlasovanie Komisie pre správu národnej domény .sk o zmenách súvisiacich s GDPR skončilo už po druhý raz v tomto roku skoro jednomyseľným schválením prakticky všetkými členmi komisie – iba jeden člen sa zdržal. Pozitívna reakcia registrátorov, ako aj ich včasná a disciplinovaná spolupráca pri príprave na začiatok účinnosti nariadenia GDPR len potvrdzuje korektné a ústretové nastavenie vzťahov medzi spoločnosťou SK-NIC, a. s. a širokou a rôznorodou komunitou subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti registrácie internetových domén.

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., hovorí: „Teší nás dobré a konštruktívne fungovanie spolupráce s registrátormi domén .sk, ako aj s príslušnými slovenskými úradmi, vďaka čomu sa nám podarilo hladko dosiahnuť túto dôležitú legislatívnu métu. Od začiatku našej spolupráce zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

31.5.2018 Informácia o zmene v nastavení EPP rozhrania

Vážení registrátori,

od 1.6.2018 sa upravuje spôsob generovania AuthInfo kódu, pričom pre používanie prostredníctvom webového rozhrania (GUI) a prostredníctvom EPP budú existovať určité rozdiely. Viac informácií nájdete na našom webe v Často kladených otázkach (FAQ).

22.5.2018 Dôležité právne upozornenie: Na podpísanie GDPR dodatku ostáva už len niekoľko dní

 

Vážení registrátori domény .sk,

do konca obdobia na doručenie podpísaného dodatku k registrátorskej zmluve ostáva už iba niekoľko dní. Preto ak ste tento ešte nezaslali a chcete byť registrátorom domén .sk aj naďalej, dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o jeho vyplnenie, podpísanie a  zaslanie čo najskôr v dvoch listinných kópiách na našu adresu:

SK-NIC, a.s.

P.O.BOX 49

840 00 Bratislava 4

 

Nakoľko ide o právne záväzný zmluvný dokument, je nutné jeho podpísanie príslušnou na to autorizovanou osobou a doručenie v dvoch listinných origináloch na našu adresu (aj s prípadnou potrebnou dokumentáciou k autorizácii), a to najneskôr deň pred účinnosťou GDPR, t.j. do 24.5.2018. V prípade podpisu autorizovanou osobou (štatutárom spoločnosti) nie je potrebné notárske overenie, v prípade podpisu poverenou osobou, prosíme o priloženie súvisiaceho splnomocnenia.

Zároveň Vás chceme znova upozorniť na dôležitú skutočnosť: prípadné včasné neuzavretie tohto dodatku sa bude vzhľadom na podmienky GDPR považovať za podstatné porušenie Pravidiel a bude musieť mať za následok odstúpenie od Registrátorskej zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Polia, do ktorých, prosím, zadáte Vaše údaje sú editovateľné po stiahnutí tohto súboru vo formáte PDF na Váš počítač.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac uvádzame aj ďalšie doplňujúce informácie:

Už 25. mája 2018 začne účinnosť Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR). Jeho cieľom je posilnenie ochrany osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom viacerých zmien, vrátane práva vyžiadať si informáciu o tom, aké osobné údaje o Vás jednotlivé organizácie uchovávajú a ako s nimi zaobchádzajú, ako aj iné práva. Podrobnejšie sa o hlavných zmenách, ktoré prináša GDPR môžete dozvedieť na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

O dôležitosti súladu s nariadením GDPR a jeho význame sme už v uplynulých mesiacoch informovali všetkých registrátorov internetových domén stručnou prezentáciou, ktorá uvádza aj prehľad hlavných zmien pre držiteľov internetových domén, ako aj prostredníctvom masmédií (TASR, SME, Pravda, TouchIT, Dobré noviny) a vo forme odborného seminára.

Táto právna úprava si vyžiadala aj úpravu pravidiel pre registráciu internetových domén .sk, ktoré boli predmetom verejného pripomienkového konania, ku ktorému sme ešte v úvode marca pozvali všetky subjekty aktívne v oblasti registrácie domén.

Pravidlá pre registráciu domén v doméne najvyššej úrovne . sk zosúladené s GDPR boli 10.4.2018 schválené Komisiou pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú zástupcovia vlády SR, zástupcovia internetových používateľov, poskytovateľov internetových služieb, ako aj zástupca registrátorov. O výsledku hlasovania komisie ste sa už mali možnosť oboznámiť prostredníctvom viacerých médií (TASR, SME, Živé, TOUCHIT, 24 hodín, hlavné.sk, Nový čas, Svet komunikácie).

23.5.2018: Školenie o Zákone o kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom

V stredu, 23. mája 2018, sa uskutočnilo školenie k novému Zákonu o kybernetickej bezpečnosti pre registrátorov domén .sk. Školenie usporiadala spoločnosť SK-NIC, a. s. v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom v priestoroch bratislavského centra Binarium.

V prvej časti školenia sa riaditeľ SK-NIC, a. s. Peter Bíro sústredil na otázky, ktoré nová legislatíva môže otvoriť, pričom zdôraznil, že očakáva viaceré metodické usmernenia pre správnu aplikáciu v praxi. V druhej časti školenia sa Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu sústredil na zodpovedanie praktických tém týkajúcich sa registrátorov domén v súvislosti so zabezpečením súladu s novým zákonom.

Prezentácie zo školenia sú dostupné tu:

Prezentácia SK-NIC – Peter Bíro (PDF, 970 kB)

Prezentácia NBÚ – Rastislav Janota (PDF, 378 kB).

 

Doplňujúce informácie: účinnosť nového zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  začala 1. apríla 2018. Tento zákon je implementáciou príslušnej smernice EÚ (tzv. „NIS“). Okrem iného upravuje postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby, pričom podľa prílohy č. 1 časti 3 tohto zákona sa povinnosti poskytovateľa základnej služby explicitne týkajú aj poskytovateľa služieb systému doménových mien na internete.

 

Keďže Národný bezpečnostný úrad v pripravovanom vykonávacom predpise okrem iného spresňuje, že základnou službou je taká, ktorá spĺňa napr. podmienku “Poskytovania na svojich DNS serveroch autoritatívnych odpovedí spolu pre najmenej 1 000 rôznych domén“, povinnosti vyplývajúce z tohto zákona sa týkajú aj najväčších spomedzi registrátorov domén .sk.

PLÁNOVANÁ AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Vážení registrátori,

v utorok, 8.5.2018, vo večerných hodinách, prebehne aktualizácia softvéru, ktorá zruší všetky otvorené prihlasovacie relácie. Po aktualizácii bude potrebné, aby ste sa opäť prihlásili.

26.4.2018 SK-NIC sa stal jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness Test

SK-NIC, a. s., správca domény najvyššej úrovne .sk, sa rozhodol stať sa jedným z hlavných partnerov projektu IT Fitness test 2018, ktorý organizuje IT Asociácia Slovenska v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

IT Fitness Test si môže urobiť každý na webovej stránke www.itfitnesstest.sk.  Online test pre základné školy obsahuje 20 otázok a pre stredné/vysoké školy obsahuje 25 otázok z rôznych oblastí IT. Už šiesty rok si tak nielen študenti, ale aj užívatelia slovenského internetu môžu overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu v IT Fitness Teste. Test pozostáva zo šiestich sekcií, pričom každá je zameraná na inú oblasť IT schopností a zručností.

Test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť.

Za posledných 6 rokov sa do testovania zapojilo už viac ako 150 tisíc respondentov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla vlani úroveň 46%. V tohtoročnom teste bude v spolupráci s SK-NIC, a. s. zaradená aj séria otázok venujúca sa tak bezpečnosti na internete, ako aj téme internetových adries a domén.

Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky. Naša voľba spolupracovať s ITASom na projekte IT Fitness test teraz aj v minulosti bola preto logická, lebo v tomto nás spája rovnaký cieľ. To, že sme si vybrali dobre, značí aj významnosť a výborné výsledky tohto projektu v predchádzajúcich rokoch.

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., doplnil: „Sme radi, že máme možnosť byť partnerom IT Fitness Testu 2018, ktorý pomáha mladým ľuďom zo Slovenska otestovať sa v IT zručnostiach, ktoré patria medzi dôležitý stavebný kameň rozvoja vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Od začiatku našej spolupráce s SK-NIC, a. s. zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

24.4.2018 Štvrťstoročie domény .sk a teraz dokonca s tretinovými cenami

12. apríla 1993 bolo potvrdené zaregistrovanie a vznik domény najvyššej úrovne .sk. Žiadosť o registráciu národnej domény najvyššej úrovne bola zaslaná 22. marca 1993.

12. apríla 1993, t.j. pred 25-timi rokmi dostal Gejza Büchler, manažér vtedajšej spoločnosti EUnet Slovakia email, ktorým bola potvrdená registrácia a vznik národnej domény najvyššej úrovne .sk. V „rodnom liste“ domény najvyššej úrovne .sk bola uvedená osobitná špecifikácia „manpower given by private company“ („ľudské zdroje poskytla súkromná firma“). Podobne ako v prípade mnohých iných krajín v Európe, správou domény najvyššej úrovne .sk bola poverená súkromná organizácia, ktorá neskôr zmenila meno a od roku 2006 je známa ako SK-NIC, a. s. Dňom 5. decembra 2017 sa stopercentným akcionárom a strategickým partnerom SK-NIC, a. s. stala britská skupina CentralNic Group PLC, ktorá je verejne obchodovaná na Londýnskej burze cenných papierov.

Spoločnosť SK-NIC, a. s. sa aj po vstupe tohto nového strategického investora rozhodla naďalej pokračovať v doterajšej akcii zvýhodnenej ceny nových internetových domén, za ktorú ich poskytuje registrátorom. V súlade s predstaveným zámerom nového investora tým chce SK-NIC podporovať rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka tejto akcii sa môžu registrátori zasa tešiť pokračovaniu znížených cien. V prvom roku svojho registračného obdobia tak zaregistrujú pre svojich klientov novú Doménu za jednotnú akciovú cenu, ktorá je o 30 percent lacnejšia oproti štandardnej cene podľa aktuálneho Cenníka.

Táto akciová cena je však dokonca o 65 percent nižšia oproti cenníku spred viac než roka a registrátori, ktorí túto službu vďaka SK-NICu poskytujú svojim koncovým užívateľom, tak platia oproti roku 2016 len približne tretinovú cenu. Ďalšia zvýhodnená akcia, ktorá oceňuje aktivitu Registrátorov pri registrovaní nových Domén je Získaj 100, dostaň 100. Registrátor pri nej získava za každých 100 ním zaregistrovaných nových domén odmenu 100 EUR. Obe akcie budú pokračovať najmenej do 31.12.2018, pričom SK-NIC spolu so svojím novým strategickým investorom CentralNic do budúcnosti zvažujú aj ďalšie modely podpory slovenskej internetovej komunity.

Ako bolo uvedené vyššie, na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už 25 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, a. s. 25. výročie domény .sk sa zatiaľ u nás nesie v duchu prípravy a zavádzania Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR, ako aj prípravy opatrení vzhľadom na účinnosť ďalšej európskej legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti. V rámci našej vzájomne otvorenej komunikácie sa usilujeme byť čo najviac nápomocní aj našim viac než 2600 registrátorom, ktorí sprostredkúvajú domény .sk priamo koncovým užívateľom. Pravdu povediac, na oslavy 25. výročia neostáva čas.

CentralNic Group PLC, strategický partner spoločnosti SK-NIC, a.s., od začiatku našej spolupráce zdôrazňuje, že jeho poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma je CentralNic Group PLC povinný plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.

13.4.2018 Upozornenie: Od 1. apríla je v účinnosti nový zákon o kybernetickej bezpečnosti

Ostatné mesiace prinášajú nárast legislatívnych a regulačných požiadaviek, ktoré sa dotýkajú aj oblasti registrácie internetových domén a preto sa týkajú ako registra domén najvyššej úrovne, tak aj registrátorov internetových domén.

Ako sme už informovali, 1. apríla 2018 začala účinnosť nového zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-69), ktorá je implementáciou príslušnej smernice EÚ (tzv. „NIS“). Táto okrem iného upravuje postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby. Vzhľadom na to, že ide o relatívne novú právnu normu, je nutné mať na zreteli, že príslušnú definíciu a teda nové povinnosti sa môžu týkať aj registrátorov.

Podľa prílohy č. 1 časti 3 sa povinnosti poskytovateľa základnej služby explicitne týkajú aj poskytovateľa služieb systému doménových mien na internete.

Keďže Národný bezpečnostný úrad nedávno spustil medzirezortné pripomienkové konanie k vykonávacím predpisom (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-213), ktoré v návrhu okrem iného spresňujú, že základnou službou je taká, ktorá spĺňa napr. podmienku “Poskytovania na svojich DNS serveroch autoritatívnych odpovedí spolu pre najmenej 1 000 rôznych domén“, je vysoko pravdepodobné, že sa zákon týka aj priamo dotknutých registrátorov.

Okrem vyššie uvedenej vyhlášky je v pripomienkovom konaní aj ďalšia vyhláška k procesom ohlasovania bezpečnostných incidentov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-195), preto rozhodne odporúčame si obe prečítať a vážne zvážiť zapojenie sa do tohto legislatívneho procesu.

10.4.2018 Komisia pre správu národnej domény .sk schválila zmenu Pravidiel podľa úprav navrhnutých zo strany SK-NIC, a.s.

Všetkých registrátorov domén sme prizvali k verejnému pripomienkovaniu návrhu nových pravidiel, ako aj dodatku k registrátorskej zmluve, ktoré boli doplnené o ustanovenia nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s nariadením GDPR. Komisia pre správu národnej domény úpravy v pravidlách následne schválila šiestimi zo siedmich hlasov, vrátane hlasov predstaviteľov slovenskej internetovej komunity.

Znamená to, že nové pravidlá pre registráciu domén vstupujú do platnosti od 25.5.2018. Všetci registrátori internetových domén, ktorých je na Slovensku viac než 2600, by mali k rovnakému dátumu aj podpísať nový dodatok k ich registrátorskej zmluve, t.j. doručiť ho naspäť najneskôr 25. mája, kedy nariadenie GDPR vstupuje do platnosti v celej Európskej únii.

Pravidlá aj dodatok boli ešte pred hlasovaním Komisie pre správu národnej domény predložené slovenským registrátorom v rámci niekoľkotýždňového procesu verejného pripomienkovania. Zákonné povinnosti spojené s blížiacim sa začiatkom účinnosti nariadenia GDPR sme našim registrátorom pripomenuli prostredníctvom emailu ešte v úvode februára. Uprostred marca sme pre registrátorov usporiadali školenie, na ktorom riaditeľ SK-NIC, a. s. Peter Bíro spolu so zástupcom právnickej firmy Taylor Wessing podrobne predstavili zmeny, ktoré do podnikania v oblasti registrácie internetových domén prináša toto sprísnenie ochrany osobných údajov.

Dlhodobo a s nasadením pracujeme nielen na tom, aby sme na blížiacu sa účinnosť nariadenia GDPR pripravili register slovenskej domény najvyššej úrovne .sk, ale aby sme naším know-how boli nápomocní aj širokej komunite našich registrátorov. Model aktívnej a otvorenej komunikácie, vrátane verejného pripomienkového konania, ako aj špecializovaných školení by sme v blízkej budúcnosti chceli uplatniť aj pri príprave slovenskej internetovej komunity na ďalšie blížiace sa legislatívne zmeny, ktoré prichádzajú nielen zo Slovenska, ale aj z Európskej únie a prinášajú aj mnohým našim klientom nové zákonné povinnosti.

Nové pravidlá, upravené k 25.5.2018 (PDF)

Nové pravidlá, upravené k 25.5.2018 – zmeny (PDF)

Dodatok č.1 k Registrátorskej zmluve (k pravidlám účinným od 25.5.2018, GDPR) (PDF)

Uvedenú informáciu si je možné prečítať aj v rôznych médiách, napr. TASR, SME, Živé, TOUCHIT, 24 hodín, hlavné.sk.

5.4.2018 Školenie o internetovej bezpečnosti pre odborníkov verejného sektora

Odborníkov z verejného sektora sme pozvali na školenie o internetovej bezpečnosti prezentované riaditeľom pre bezpečnosť, stabilitu a odolnosť z americkej  organizácie ICANN.

Aké stratégie, techniky a nástroje využívajú profesionáli z oblasti informačnej bezpečnosti na odhalenie pokusov o zneužitie systému menných serverov či zlovoľných registrácií domén alebo adries? Ako zbierať informácie, ktoré neskôr budú potrebné pri ďalšom vyšetrovaní nedovolenej či škodlivej činnosti?

Aj to sa dozvedia odborníci z verejného sektora na školení o bezpečnosti na internete, ktoré sme pripravili v spolupráci s ICANN, najvyššou medzinárodnou organizáciou, ktorá zodpovedá za prideľovanie priestoru v rámci internetu, domény a dohliada nad dodržiavaním protokolárnych parametrov a zaisťovaním serverového systému.

Školiteľom bude dlhoročný odborník organizácie ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Carlos Alvarez,  ktorý v tejto najvyššej internetovej autorite v Kalifornii pôsobí ako riaditeľ sekcie bezpečnosti, stability a odolnosti (Security, Stability and Resiliency). Carlos sa zameriava na pomoc internetovej komunite pri vysporiadaní sa so zneužívaním zdrojov Systému menných serverov (DNS). Je odborníkom v  oblasti zmluvných otázok a v oblasti tvorby politík, ktoré môžu prispieť k zníženiu zneužívania DNS a k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa. Spolupracuje aj so zložkami, ktoré zabezpečujú dodržiavanie kybernetických zákonov a tiež s komunitou prevádzkovej bezpečnosti po celom svete. Carlos je právnik a venuje sa štúdiu sieťových technológií prostredníctvom protokolov TCP/IP na UCLA (University of California, Los Angeles). Pôsobí tiež ako certifikovaný vyšetrovateľ podvodov.

Na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už vyše 20 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, pričom je vhodné skonštatovať, že téme bezpečnosti na internete sa dlhodobo venujeme v spolupráci s renomovanými medzinárodnými odborníkmi. Je to jedna z našich kľúčových tém a jej dôležitosť neustále rastie. Školenie v spolupráci s ICANNom je v rámci témy dôležité z pohľadu zvyšovania povedomia, zdieľania poznatkov a praktických informácií, ktoré vedia naši odborníci využiť pri zaistení bezpečnosti slovenského internetu, a tým  aj vytvorenia čo najlepšieho prostredia pre rozvoj digitálnej ekonomiky na Slovensku.

CentralNic Group PLC, strategický partner spoločnosti SK-NIC, a.s., od začiatku našej spolupráce zdôrazňuje, že jeho poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma je CentralNic Group PLC povinný plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.

Školenia sa zúčastnia nielen odborníci z najdôležitejších slovenských verejných inštitúcií podieľajúcich sa na ochrane bezpečnosti na internete v Slovenskej republike, ale aj zástupcovia IT sektora a registrátorov domén.

23.3.2018 Týždenník TREND zverejnil odpoveď na skresľujúce tvrdenia o SK-NIC, a. s.

V súvislosti s rôznymi vyjadreniami vedenými v minulom období ohľadom našich aktivít si dovoľujeme upozorniť, že denník Trend nakoniec po dlhšom období uverejnil dňa 6.3.2018 online a 14.3.2018 v tlači odpoveď, ktorá dáva na pravú mieru pôvodne vyjadrené skresľujúce fakty. Uverejnená odpoveď je v nasledovnom znení: Odpoveď – print TREND

16.3.2018  Prezentácia zo seminára o GDPR pre registrátorov

Ako sa Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a jeho požiadavky dotknú vzťahov medzi registrom a registrátormi, vzťahu registrátorov a držiteľov a celkovo ako ovplyvnia registrovanie internetových domén sme prezentovali na seminári, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 15. marca 2018 a zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok spomedzi najväčších registrátorov.

Táto naša aktivita je len jednou z prvých, ktorú po vstupe nového investora CentralNic prinášame slovenskej internetovej komunite, a ktorou zároveň podporujeme oblasť bezpečnosti na internete.

Avízo na seminár zverejnilI TASR, SME, Pravda, TouchIT, Dobré noviny.

 

Prezentáciu zo seminára si môžete pozrieť tu: prezentácia SK-NIC k GDPR

9.3.2018  Návrhy nových pravidiel a registrátorskej zmluvy zohľadňujúce nariadenie GDPR pre verejné pripomienkovanie

 

Vážení registrátori, vzhľadom na blížiacu sa účinnosť nariadenia EÚ o GDPR Vám predstavujeme návrhy upravených Pravidiel a registrátorskej zmluvy, otvorené pre verejné pripomienkovanie v termíne do 21. marca 2018. Návrhy sa týkajú len dotknutých meniacich sa pasáží. Kontakt pre Vaše pripomienky je hostmaster@sk-nic.sk.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Pravidlá 2018 05 25 v1 (PDF)

Registrátorská zmluva dodatok 01 v1 (PDF)

 

19.4.2018 AKTUALIZÁCIA

UPOZORNENIE: Toto sú iba návrhy dokumentov, nie finálne verzie. Finálne verzie nájdete v časti vyhradenej pre registrátorov.

9.3.2018 Nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ovplyvní aj registráciu internetových domén

Pre registrátorov domén sme pripravili bezplatné školenie o novom nariadení Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré sa dotkne aj podnikania v oblasti registrácie internetových domén.

Pokutu až do výšky 20 miliónov EUR, respektíve až do štyroch percent z ročného obratu firmy, bude možné od konca mája uložiť za nedodržanie nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

Takéto drakonické sankcie so sebou prinesie Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). To nahrádza doterajšiu legislatívu a jeho cieľom je posilniť a zjednotiť ochranu osobných údajov pre všetkých občanov žijúcich v členských štátoch EÚ.

Nariadenie vstúpi vo všetkých členských štátoch EÚ do účinnosti od 25. mája 2018 a dá občanom EÚ väčšiu kontrolu nad tým, ako s ich osobnými údajmi môžu nakladať rôzne organizácie. Pre každú firmu, ktorá pracuje s osobnými údajmi fyzických osôb, je to preto v týchto mesiacoch veľmi dôležitá téma.

Hoci ide o nariadenie EÚ, má celosvetový vplyv, pretože akákoľvek organizácia, ktorá spracúva osobné údaje občanov EÚ, musí spĺňať požiadavky tejto regulácie.

Nariadenie sa samozrejme dotkne nielen nás ako registra, ale aj registrátorov internetovej domény .sk. Rovnako ako iné organizácie, aj oni musia prijať množstvo opatrení a postupov potrebných pre splnenie nových požiadaviek na ochranu osobných údajov tých, ktorí si registrujú slovenské domény pre svoje firmy, organizácie, blogy, produkty, či služby.

Téme ochrany osobných údajov sa dlhodobo intenzívne venujeme, a to v spolupráci s renomovanými právnikmi a ďalšími odborníkmi. So všetkými našimi registrátormi už komunikujeme, v rámci čoho sme im napríklad prístupnou formou zhrnuli rýchlo sa blížiace povinnosti spojené s nariadením GDPR. Najmä pre registrátorov s najväčším počtom osobných údajov sme k 15. marcu pripravili osobitný seminár, ktorý im pomôže v prebiehajúcej príprave na súlad s novým nariadením. Všetky zmeny v našich predpisoch budú takisto onedlho k dispozícii na verejné pripomienkovanie, rovnako ako sa spustí aj proces nevyhnutnej úpravy registrátorských zmlúv.

13.2.2018 Do účinnosti novej legislatívy o ochrane osobných údajov ostáva už iba 100 dní

Ako ste zaznamenali už aj v masmédiách, 25. mája tohto roka vstúpi do platnosti nové nariadenie Európskej únie, upravujúce ochranu osobných údajov (tzv. GDPR = General Data Protection Regulation).

Už o 100 dní tak dôjde k najdôležitejšej zmene v oblasti ochrany osobných údajov v rámci EÚ za ostatných viac než 20 rokov.
Toto nariadenie a jeho implementácia sa pochopiteľne dotýkajú aj registrácie a správy internetových domén na Slovensku a prináša so sebou viacero povinností, ktoré musí každý dotknutý subjekt splniť.

V tejto súvislosti sme preto pre Vás v spolupráci s kolegami nášho strategického partnera CentralNic Group PLC pripravili krátky prehľad o tom, čo nariadenie GDPR znamená pre túto oblasť a najmä pre Vás ako registrátora. Celú prezentáciu nájdete tu: 8-minútový prehľad o GDPR (PDF).

Túto dôležitú tému budeme pre Vás aj naďalej sledovať, pričom je výrazne pravdepodobné, že implementácia tejto legislatívy si vyžiada isté úpravy ako v Pravidlách, tak vstup do Registrátorskej zmluvy.

25.1.2018 Stanovisko SK-NIC, a.s. k hoax-om o dostupnosti .sk

Dostupnosť národnej domény najvyššej úrovne .SK ostáva bez zmeny: nový strategický investor CentralNic má nepoškvrnenú 20-ročnú históriu 100-percentnej dostupnosti služieb.

Na slovenskom internete sa v ostatných dňoch objavili nepodložené špekulácie (hoax-y) na tému dostupnosti národnej domény najvyššej úrovne .sk, navodzujúce dojem, že štandard služby pre doménu .SK nie je alebo by v budúcnosti mohol nebyť optimálny, v dôsledku zmeny v Dohode o spolupráci medzi spoločnosťou SK-NIC a vládou SR.

Takéto tvrdenia sú absolútne nesprávne. Preto uvádzame nasledujúce skutočnosti:

 1. SK-NIC, a. s. (manažér slovenskej národnej domény .SK) má Dohodu o spolupráci s vládou SR, na základe ktorej existuje Komisia pre správu národnej domény rozhodujúca o Pravidlách pre správu domény .SK, v ktorej sú zastúpení aj zástupcovia internetových užívateľov, zástupca registrátorov domén Michal Truban (ktorého na januárovom stretnutí zastupoval pán Jombík), a zástupca poskytovateľov internetových služieb, ako aj zástupcovia vlády SR. Spomedzi súkromných organizácií, ktoré sú manažérmi národných domén v  iných krajinách Európy, je takáto Dohoda o spolupráci s vládou SR v prípade SK-NIC unikátnym prípadom.
 2. Jednou zo záväzných požiadaviek Dohody s vládou SR, ktorú musí SK-NIC, a.s. dodržiavať, je zabezpečenie viac než 99-percentnej dostupnosti služieb. Tento limit bol nastavený pri podpise dodatku k Dohode v roku 2007 a v tomto nastavení odvtedy nedošlo k žiadnym zmenám, ani neboli požadované. Takýto limit je pri daných službách bežný, pričom rovnaká úroveň je stanovená napr. v Českej republike.
 3. Skutočná dostupnosť domény .SK v správe SK-NIC, a. s. vždy prevyšovala úroveň 99% a doteraz vždy bola 100%. Rovnakú 100-percentnú dostupnosť služieb zabezpečuje už viac než 20 rokov aj spoločnosť CentralNic, britská verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá nedávno vstúpila ako strategický partner do SK-NIC, a.s.
 4. V roku 2017 požiadala vláda SR členov Komisie pre správu národnej domény o návrhy pre zlepšenie Dohody s SK-NIC, a. s. Jedným z akceptovaných návrhov bolo doplnenie oficiálnej Dohody o úrovni služieb (SLA, Service Level Agreement), ktorá detailnejšie definuje poskytované služby a ich monitorovanie. Navyše boli doplnené sankcie za nesplnenie požiadaviek Dohody o úrovni služieb. Hoci v prípade iných národných domén v Európe nie je zvyčajná regulácia takouto Dohodou o úrovni služieb so svojou národnou vládou, všetky zúčastnené strany súhlasili s touto dodatočnou požiadavkou.
 5. Žiadna zo zúčastnených strán nikdy počas procesu pripomienkovania nenavrhla zmeny v úrovni minimálnych limitov pre dostupnosť podľa tejto Dohody.
 6. Dohoda o úrovni služieb bola dohodnutá zúčastnenými stranami, pričom boli zachované limity pre dostupnosť z pôvodného dodatku k Dohode o spolupráci z roku 2007. Komisii pre správu národnej domény bola táto SLA prezentovaná na stretnutí 16. januára, kedy bola schválená väčšinou hlasov, pričom nikto nehlasoval proti, ani nevzniesol námietky.

Záver: akékoľvek náznaky toho, že by požiadavky pre služby mali byť zmiernené, alebo by sa mala zhoršiť dostupnosť služieb, alebo že by Slovensko malo horšie nastavené požiadavky než Česká republika, Nemecko, alebo Veľká Británia sú hrubým prekrúcaním faktov. Faktom je, že limity pre dostupnosť domény .SK sa za desať rokov nezmenili a dostupnosť domény .SK doteraz bola aj ostáva bezchybná. Okrem toho, Slovensko sa teší oveľa väčšiemu vplyvu vlády SR a internetovej komunity na rozhodovanie o pravidlách správy než v prípade iných európskych krajín, teraz má aj Dohodu o úrovni služieb zahŕňajúcu sankcie za akékoľvek nesplnenie záväzných požiadaviek.

18.1.2018 TV rozhovor s Benjaminom Crawfordom, riaditeľom CentralNic

Benjamin Crawford, riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC bol pozvaný do živého vysielania TA3 a odpovedal na otázky týkajúce sa nového strategického investora v spoločnosti SK-NIC, a. s. Záznam z rozhovoru si môžete pozrieť tu.

17.1.2018 Doplnenie Dohody o úrovni služieb pre služby registra domény najvyššej úrovne .SK – SLA

Vážení registrátori,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o úprave Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk, ktorá je výsledkom hlasovania Komisie pre správu národnej domény .sk zo dňa 16. januára 2018.

Ako viete, v 7-člennej Komisii je okrem predstaviteľov vlády a správcu domény najvyššej úrovne .sk aj zástupca doménových registrátorov, zástupca používateľov internetu, ako aj zástupca poskytovateľov internetových služieb. Štatút komisie a mechanizmus pre zmeny Pravidiel nájdete na adrese: http://www.informatizacia.sk/865-menu/23232s

Znenie nových Pravidiel, ktoré nadobudnú účinnosť 1. februára 2018, nájdete na adrese: https://sk-nic.sk/pravidla/, znenie so zobrazením zmien  na https://sk-nic.sk/dokumenty.

13.12.2017 Nová internetová doména nielen pod stromček: Predlžujeme akcie na registráciu domén .SK

Po vstupe nového strategického investora, londýnskej spoločnosti CentralNic, sme sa rozhodli pokračovať v doterajšej akcii zvýhodnenej ceny nových internetových domén, za ktorú ju poskytujeme registrátorom.

V súlade s predstaveným zámerom nového investora tým chceme podporiť rozvoj slovenskej internetovej komunity.

Vďaka prvej akcii sa môžu registrátori tešiť pokračovaniu znížených cien, za ktoré si u nás registrujú domény pre svojich koncových užívateľov. V prvom roku svojho registračného obdobia tak môžete pre svojich klientov zaregistrovať novú Doménu za jednotnú akciovú cenu 7 EUR bez DPH, teda o 30 percent lacnejšie oproti štandardnej cene podľa Cenníka.

Táto akciová cena je o 65 percent nižšia oproti cenníku spred viac než roka. Za registráciu domén tak registrátori, ktorí túto službu poskytujú koncovým užívateľom, zaplatia oproti roku 2016 len približne tretinovú cenu.

Získaj 100, dostaň 100 je ďalšia zvýhodnená akcia, ktorá oceňuje aktivitu Registrátorov pri registrovaní nových Domén. Registrátor tak za každých 100 ním zaregistrovaných nových domén získa odmenu 100 EUR bez DPH.

Obe zvýhodnené akcie budú pokračovať až do 31.12.2018. Spolu so svojim novým strategickým investorom CentralNic do budúcnosti zvažujeme ďalšie modely podpory slovenskej internetovej komunity.

12.12.2017 Zmena akcionára spoločnosti SK-NIC je uzavretá. Novým strategickým investorom a 100% akcionárom spoločnosti SK-NIC sa stala britská spoločnosť CentralNic

Spoločnosť CentralNic Plc., globálny líder v oblasti technológií a spravovania doménových mien, ktorá je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov, oznámila významnú strategickú investíciu na Slovensku. Spoločnosť CentralNic sa stala 100% akcionárom správcu slovenskej internetovej domény najvyššej úrovne .sk, spoločnosti SK-NIC. Spoločnosť kúpila akcie od holandského DanubiaTel Netherlands B.V. .

Ben Crawford, generálny riaditeľ CentralNic, povedal:

“Teší nás, že sme transakciu úspešne uzavreli. SK-NIC prirodzene zapadá do nášho portfólia a podnikateľských zámerov. Chceme, aby sa spoločnosť SK-NIC stala modernou spoločnosťou pre správu domén, z ktorej bude mať úžitok slovenský Internet, spoločnosť a tiež prispeje k rozvíjajúcej sa slovenskej digitálnej ekonomike. Aby sa tak stalo, posilníme našu prevádzku v Bratislave o nové technológie a špecializované know-how. Budeme úzko spolupracovať s našimi partnermi, zákazníkmi a inými dôležitými partnermi.”

Riaditeľom spoločnosti SK-NIC zostáva Peter Bíro, ktorý sa tiež stal členom predstavenstva spoločnosti SK-NIC a členom Komisie pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Spoločnosť posilnil aj Vladimír Vaňo, ktorý sa stal vedúcim komunikácie SK-NIC a zároveň aj ekonómom pre skupinu CentralNic. Spoločnosť si ponechá všetkých súčasných zamestnancov a v nasledujúcom období chce počet zamestnancov zvýšiť, aby posilnila tím.

Spoločnosť CentralNic bude investovať do  zlepšenia služieb spoločnosti SK-NIC, využitím unikátnej technologickej platformy skupiny a prostredníctvom poskytovania nových služieb. Spoločnosť bude podporovať slovenskú internetovú komunitu poskytovaním kvalitných a stabilných služieb za konkurencieschopné ceny. Tiež prispeje 5% z výnosov spoločnosti SK-NIC do na to určeného fondu, ktorý bude podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky, a to na základe zmluvných podmienok spolupráce  so slovenskou vládou.

O spoločnosti CentralNic:

CentralNic (LSE: CNIC), so sídlom v Londýne, je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na Londýnskej burze cenných papierov. Zdrojom výnosov spoločnosti je predaj internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. CentralNic pôsobí celosvetovo a má zákazníkov vo viac než 200 krajinách sveta. Prevádzkuje globálnu správcovskú sieť, v rámci ktorej poskytuje domény pre viac než 1500 registrátorov v 77 krajinách. Okrem toho, že je jedným z najväčších dodávateľov softvéru, distribúcie, marketingu, poradenstva pri tvorbe legislatívy, účtovných riešení a ďalších služieb pre správcov národných domén najvyššej úrovne, CentralNic je tiež exkluzívnym správcom viac než 60-tich nových domén najvyššej úrovne (ktoré sú novými alternatívami k doménam ako .com alebo .net). Tieto nové domény zahŕňajú aj .xyz, .site, .online, .website, .space, a .tech, ktoré patria medzi dvadsať najčastejšie využívaných nových domén najvyššej úrovne. Vďaka tomu si CentralNic z globálneho pohľadu získal pozíciu najvýznamnejšieho správcu, ktorý spravuje viac než päť miliónov týchto domén. CentralNic je tiež jedným z najväčších svetových registrátorov domén, v ktorého portfóliu je dvadsať registrátorských webových portálov. Prostredníctvom svojho korporátneho programu poskytuje CentralNic domény, súvisiaci softvér a služby priamo veľkým spoločnostiam a vládam.

30.10.2017 Neštandardná uzávierka služieb Tatrabanky

Dovoľujeme si vás informovať, že Tatrabanka oznámila od 31.10.2017 22:00 do 1.11.2017 cca. 13:00 neštandardnú uzávierku internet bankingu z technických dôvodov. Platobné príkazy zadané v tomto období budú zaznamenané, ale vykonajú sa až po skončení uzávierky.

Odporúčame preto zohľadniť uvedené najmä pri zvyšovaní svojho kreditu!

19.10.2017 Nedostupnosť telefonickej obsluhy

Telefonické služby call centra sú z dôvodu výpadku príslušnej telekomunikačnej služby v celej lokalite prevádzky dočasne nedostupné. Prípadné požiadavky alebo otázky preto zatiaľ zasielajte iba prostredníctvom bežného kontaktného e-mailu hostmaster@sk-nic.sk

Za porozumenie ďakujeme!

22.9.2017 Úprava životného cyklu domény

Životný cyklus domény bol upravený – zmena Autorizovaného registrátora domény je možná už aj počas ochranného obdobia.

Životný cyklus domény k 22.9.2017 (PNG)

14.9.2017 Spustenie alternatívneho riešenia doménových sporov (ADR)

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (od 1.9.2017), ako aj ich Prílohy č. 1 – Pravidlá alternatívneho riešenia sporov, začalo Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (ďalej len ,,Centrum ADR”), vykonávať svoju činnosť Centrum ADR zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk.

Účelom riešenia sporu prostredníctvom ADR je efektívne mimosúdne riešenie sporov vzniknutých vo veci registrácie alebo užívania domény medzi jej držiteľom a treťou osobu.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Centra ADR.

2.9.2017 Nový web

Vitajte na novom webovom sídle SK-NIC, ktorý k dnešnému dňu sprístupňujeme spolu s novým systémom registrácie domén. Želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti, v prípade pripomienok nás neváhajte kontaktovať!

25.8.2017 Spoločnosť CentralNic Group Plc pristúpila k nadobudnutiu spoločnosti SK-NIC, a.s.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť CentralNic Group Plc dňa 24.8.2017 oficiálne pristúpila k procesu nadobudnutia spoločnosti SK-NIC, a.s., ktorého právne ukončenie sa očakáva v polovici septembra.

Spoločnosť CentralNic podľa jej vyjadrenia v budúcnosti okrem iného očakáva úzku spoluprácu s partnermi a klientmi SK-NICu, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami s cieľom priniesť prospech slovenskému internetovému prostrediu a spoločnosti.

21.8.2017 Oznámenie k migrácii do nového systému

Vážení registrátori!

migrácia na nový systém registrácie domén .sk sa blíži, preto vás chceme informovať o jej priebehu a najdôležitejších súčastiach:

 • Migrácia bude prebiehať dňa 31.8.2017 od 22:00 hod. až do 2.9.2017 do 8:00 hod. V tomto čase nebude dostupný starý ani nový systém a nebude možné vykonávať žiadne administratívne úkony. Úhradu kritických domén, ktorým v tomto čase končí platnosť, preto vykonajte s dostatočným predstihom. Command line pre WHOIS port 43 ostane k dispozícii.
 • Keďže v nových pravidlách neexistuje ekvivalentný stav k súčasnému stavu TA, domény, ktoré budú v čase migrácie v stave TA, sa prenesú do nového systému ako predĺžené, ale nezaplatené a za všetky tieto domény bude registrátorovi automaticky strhnutý kredit, čím sa domény dostanú v súlade s novými pravidlami do riadneho stavu Zaregistrovaná.
 • V prípade, že v tomto zlomovom období predsa len budete uhrádzať doménu, ale vaša platba bude na účet SK-NIC pripísaná až po spustení migrácie, doména sa premigruje ako neuhradená a bude opäť automaticky zúčtovaná v novom systéme. Pri takejto duplicitnej požiadavke vám platbu uskutočnenú podľa podmienok starého systému SK-NIC vráti dohodnutým spôsobom späť.
 • V hlavný deň migrácie, t.j. 1.9.2017, nebude prebiehať štandardný životný cyklus domény, t.j. nedôjde k zmenám stavov domén. Všetky zmeny na doménach sa prejavia až nasledovný deň. Toto však neznamená, že doménam bude pridaný 1 deň reg. obdobia navyše – pôvodné dátumy ostanú zachované. Tento posun principiálne ovplyvní iba domény, ktoré budú v stave DELETED a po správnosti by mali byť uvoľnené 1.9.2017, keďže budú vymazané o deň neskôr, t.j. 2.9.2017.

Podrobnosti o migráciách rôznych stavov domén a ďalšie údaje môžete nájsť v aktualizovanom Migračnom pláne (PDF) na našom webe, prípadne na zmeny.sk-nic.sk.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť. Kontaktovať nás môžete aj počas „migračného“ predĺženého víkendu, t.j. 1.-3.9.2017. Tím operátorov bude pre vás k dispozícii v čase od 8:00 do 18:00 hod.

11.8.2017 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE k API

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si upozorniť tých z vás, ktorí testujú nový systém registrácie domén .sk prostredníctvom EPP (API), že bola aktualizovaná verzia jedného rozšírenia.

V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že takéto technické úpravy sú oznamované priamo v Registrátorskej konzole v časti „Aktuálne novinky“.

10.8.2017 Testovanie noveho systemu

Vážení registrátori!

Vzhľadom na blížiaci sa termín prechodu na nový systém registrácie domén .sk (naplánovaný na 1.9.2017) si vám dovoľujeme pripomenúť možnosť jeho otestovania. Každý registrátor má v testovacej verzii systému k dispozícii dva základné účty – jeden so štandardným identifikátorom registrátora (napr. AAAA-0001) a druhý s písmenom B na konci (napr. AAAA-0001B). Druhý účet slúži na otestovanie si zmeny registrátora.

Všetci registrátori, ktorí požiadali o presun do nového systému, majú v aktuálnom systéme prístupný formulár Pripravenosť na nový systém, ktorý obsahuje aj zoznam odporúčaných aktivít, ktoré sú potrebné na dostatočné oboznámenie sa s novým systémom.

Všetky doteraz identifikované vážnejšie chyby boli odstránené, preto by v riadnom testovaní registrátorských aktivít nemalo nič prekážať.

Aj napriek tomu, že vyplnenie formulára a samotné testovanie nového systému nie sú pre registrátorov povinné, rozhodne ich odporúčame uskutočniť. Je žiadúce, aby sa registrátori nový systém naučili používať už teraz v rámci testovania, po prechode do produkčnej prevádzky od 1.9.2017 už bude každá aktivita reálna.

27.7.2017 Vyčistenie testovacieho prostredia a opakovaná pokusná migrácia dát do nového systému

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si vás informovať, že v pondelok, 31.7.2017 opätovne prebehne plošná testovacia migrácia dát z aktuálneho systému SK-NIC do testovacieho prostredia nového systému registrácie dát.

V tejto súvislosti sa kvôli zabráneniu kolízií predpokladá aj prečistenie už existujúcich údajov v testovacom systéme, pri čom môžu zaniknúť nastavenia alebo úpravy, ktoré medzi časom vznikli v testovacom systéme.

Uvedený postup môže byť až do spustenia nového systému ešte niekoľko krát zopakovaný.

Okrem toho pripomíname, že každý registrátor bude mať aj naďalej k dispozícii dva základné testovacie účty, pričom pri prvom sa používa identifikátor registrátora a pri druhom identifikátor a písmeno B na jeho konci.

24.7.2017 Dôležité upozornenie: Testovací e-mail cez víkend

Počas uplynulého víkendu bol v rámci inštalácie ďalších častí novej infraštruktúry omylom rozposlaný testovací e-mail v anglickom jazyku, ktorý upozorňoval na exspiráciu domény a aj keď bol v úvode označený ako testovací, nie každý túto skutočnosť zaevidoval.

Preto v tejto súvislosti považujeme za nutné vyhlásiť, že dotknutý e-mail je potrebné považovať za irelevantný a zároveň sa netreba obávať, žiadna zo skutočných domén .sk, ktoré boli uvedené v tomto e-maile, nie je preto ohrozená.

Za spôsobenie nepríjemnej situácie sa všetkým dotknutým držiteľom aj registrátorom OSPRAVEDLŇUJEME!

13.6.2017 Spustenie webu s novinkami

Vzhľadom na výrazné množstvo pripravovaných zmien ku koncu leta sme pre vás pripravili osobitný informačný web.

Ak Vás zaujíma, ako sa Vás ako užívateľa alebo registrátora tieto zmeny dotknú, kliknite na https://zmeny.sk-nic.sk a dozviete sa viac.

12.6.2017 Pripravenosť registrátorov na nový systém

Vážení registrátori!

V súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém registrácie domén .sk (naplánovaný na 1.9.2017) dnes sprístupňujeme všetkým registrátorom, ktorí požiadali o presun do nového systému, formulár „Pripravenosť na nový systém“.

Jeho súčasťou je zoznam všetkých odporúčaných aktivít, ktoré by sa mali v rámci testovania vykonať v novom systéme na dostatočné oboznámenie. Formulár „Pripravenosť na nový systém“ je nájditeľný v rámci menu vo svojom registrátorskom rozhraní.

Aj napriek tomu, že vyplnenie formulára a samotné testovanie nového systému nie sú pre registrátorov povinné, rozhodne ich odporúčame uskutočniť. Je žiadúce, aby sa registrátori nový systém naučili používať už teraz v rámci testovania – po prechode na nový systém nebude príliš priestor na testy a pokusy, keďže pracovať sa už bude s produkčnými údajmi.

V novom systéme bude možné registrátorské aktivity vykonávať buď cez EPP alebo cez webové rozhranie, avšak „nad“ webovým rozhraním už nebude možné používať vlastné roboty. V prípade záujmu o používanie EPP rozhrania je preto takisto potrebné včas si zosynchronizovať svoje systémy s týmto rozhraním.

Všetky aktivity registrátorov v testovacom prostredí sa budú priebežne vyhodnocovať v rámci sledovania stavu pripravenosti. Registrátorov budeme tiež priebežne kontaktovať s otázkami k pripravenosti používať nový systém.

09.06.2017 Zmeny v TatraPay a CardPay

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zvyšovania bezpečnosti komunikácie s Tatra bankou dôjde od 15.6.2017 k zmenám v TatraPay a CardPay. Používatelia však zaznamenajú tieto zmeny iba vizuálne.

1. 6. 2017 Opätovné sprístupnenie formulára F2 – Návrhu na uzavretie Registrátorskej zmluvy

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1. 9. 2017 opätovne sprístupňujeme formulár F2, ktorým je možné požiadať o štatút registrátora. V súčasnom systéme je vznik registrátora bez poplatku. Formulár F2 bude dostupný do 30. augusta 2017.

Vznik registrátora bude možný aj po prechode na nový systém, avšak už podľa nových pravidiel.

22.5.2017 Zmeny súvisiace so zmenou definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na 1.9.2017/ Changes related to the delay of the final migration date and to the validity of the new Terms & Conditions to 1.9.2017

SK: Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1.9.2017 dávame k dispozícii aktualizované relevantné dokumenty.

V tejto súvislosti informujeme, že od 1. 6. 2017 budú opätovne sprístupnené

 • formulár F2 – Návrh na uzavretie Registrátorskej zmluvy, ktorým bude možné požiadať o štatút registrátora ešte v súčasnom systéme a bez poplatku a
 • žiadosť o presun Registrátora do nového systému (tzv. migračný formulár).

18.5.2017 POZOR! Zmena termínu prechodu na nový systém a nové pravidlá

Na otestovanie systému bude viac času

Záujmom všetkých je čo najbezpečnejší a najhladší prechod na nový systém správy národnej domény .sk. Aj preto sa dnes členovia Komisie pre správu národnej domény .sk zhodli na posunutí definitívneho prechodu a platnosti nových pravidiel na začiatok septembra (1.9.2017).

Slovensko má jeden z najliberálnejších prístupov, ktorý umožňuje stať sa registrátorom každej právnickej osobe. Aj vďaka tomu máme u nás takmer 6-tisíc registrátorov, kým v susednom Česku je ich len 40. Plánovaná zmena je skutočne rozsiahla, pričom nový systém v súčasnosti aktuálne otestovalo približne 5 percent registrátorov. Viacerí sa takisto vyjadrili, že ešte nie sú pripravení na nový systém alebo majú významné obavy zo stihnutia všetkých úkonov. Je preto nutné prikročiť k osobitnému postupu, ktorý efektívnejším spôsobom zabezpečí overenie pripravenosti celého prostredia, čo si vyžaduje určitý čas a zároveň prinesie možnosť podrobnejšie preskúmať a zapracovať nové námety na úpravu.

Nové pravidlá sprehľadnia životný cyklus domén .sk a zabránia tak špekulatívnym nákupom domén. Zároveň odstraňujú množstvo administratívnej záťaže a mnohé právomoci z SK-NICu prenášajú na samotných registrátorov. Tí nebudú platiť žiaden ročný poplatok, pri registrácii zaplatia len jednorazovo 200 eur.

SK-NIC prichádza s mnohými vylepšeniami aj pre samotných držiteľov domén. Po novom si budú môcť firmy a jednotlivci zaregistrovať internetovú adresu až na 10 rokov dopredu. Úplne sa ruší aj poplatok za zmenu registrátora a držiteľa. K jednej z najzásadnejších zmien, zníženiu cien domén, pristúpil správca národnej domény už v septembri minulého roku.

10.05.2017 Sprístupnenie aktualizovanej verzie nového systému registrátorom

Po sprístupnení aktualizovanej verzie nového systému pre registrátorov testujúcich API (5.5.2017) ju dnes sprístupňujeme všetkým registrátorom, ktorí požiadali o presun do nového systému. Podrobné informácie boli zaslané na administratívne e-maily registrátorov.

10.05.2017 Nový životný cyklus a migračný plán

Dovoľujeme si vás informovať, že od dnešného dňa je k dispozícii nový životný cyklus .sk domén (PNG, 80 Kb) a migračný plán (PDF, 546 kB) pre systém, ktorého spustenie je plánované k 31.5.2017.

9.5.2017 Rokovací poriadok Centra ADR

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov dnes zverejnilo Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov.

Nájdete ho na príslušnej stránke webového sídla Centra ADR.

1.5.2017 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Podľa bodu 17.4 Prechodných pravidiel nie je od dnešného dňa až do spustenia nového systému možné uzavrieť Registrátorskú zmluvu a stať sa Registrátorom. Žiadosti, ktoré neboli doteraz doručené, už nebudú spracované.

28.04.2017 Znenie Pravidiel, ADR Pravidiel a Cenníka dostupné aj v anglickom jazyku.

SK: Dovoľujeme si vás informovať, že od dnešného dňa sú k dispozícii aj anglické znenia pravidiel a súvisiacich dokumentov k novému systému SK-NIC, ktorého spustenie je naplánované k 31.5.2017 (viď. vyššie)

27.4.2017 UŽ LEN 3 DNI môže registrátor požiadať o presun do nového systému

Dovoľujeme si upozorniť všetkých registrátorov, že ostávajú posledné tri dni do vyplnenia žiadosti o presun registrátorského konta do nového systému. Ak registrátor žiadosť o presun nevyplní do 30. apríla 2017, neskôr už presun konta do nového systému nebude možný a migráciou do nového systému dané registrátorské konto zanikne. Žiadosť o presun do nového systému má registrátor dostupnú v jeho registrátorskom rozhraní.

Abecedný zoznam všetkých registrátorov, ktorí úspešne požiadali o migráciu do nového systému, si môžete pozrieť tu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť verejnosť, že žiadosti o štatút registrátora budú SK-NICom spracúvané do 30. apríla 2017 v rámci pracovných hodín zverejnených v kontaktoch. Žiadosti doručené po uplynutí tohto termínu už spracované nebudú.

Držiteľov domén, resp. všetkých Užívateľov zároveň upozorňujeme, že ak ani jeden z ich oprávnených registrátorov nepožiada o presun do nového systému, registrátorom ich kontaktných údajov a aj domén sa po migrácii do nového systému stane SK-NIC, avšak za osobitných podmienok (so spoločnosťou SK-NIC, a.s. bude nutné (elektronicky) uzavrieť osobitnú zmluvu a sadzba ročného poplatku za doménu sa riadi osobitným cenníkom (40 Eur bez DPH namiesto 10 Eur bez DPH). Užívateľ si však bude môcť do 30.5.2017 doplniť nového registrátora, resp. zmeniť si registrátora po migrácii.

21.4.2017 Zmena spôsobu úhrad v novom systéme

Vážení registrátori!

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 31.5.2017 sa s prechodom na nový systém registrácie domén .sk mení spôsob úhrady domén a poplatkov súvisiacich so správou domén .sk.

V novom systéme bude možné uhrádzať všetky poplatky iba tzv. kreditným systémom.

 • Registrátor si bude vopred napĺňať kredit, z ktorého sa mu budú automaticky stŕhať poplatky za všetky platené úkony. Poplatky sa budú stŕhať ihneď pri dokončení každej platenej operácie.
 • Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu.
 • Na konci mesiaca bude vytvorená faktúra zahŕňajúca všetky navýšenia kreditu v danom mesiaci a zároveň bude vytvorený aj súhrn všetkých poskytnutých služieb, t.j. všetkých pohybov na kredite aj s vyčísleným zostatkovým kreditom. Registrátor bude mať faktúru k dispozícii prvý deň nasledujúceho mesiaca.
 • Kredit si bude môcť Registrátor napĺňať až po migrácii do nového systému, pričom prechodné obdobie hneď po migrácii bude vyriešené osobitným spôsobom (viď nižšie).
 • Ak Registrátor nebude mať dostatočný kredit na vykonanie plateného úkonu, teda výška jeho kreditu bude nižšia ako je platba za daný úkon, systém mu nepovolí iniciovať spoplatnený úkon – bude ho môcť zrealizovať až po navýšení kreditu alebo ak bude mať povolené prečerpanie.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe.

Žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania budú mať Registrátori k dispozícii už od 1.5.2017 do 21.5.2017 ako súčasť žiadosti o presun do nového systému (migračný formulár), pričom SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk. Registrátor nemusí požiadať o povolené prečerpanie už teraz – môže tak urobiť až po migrácii priamo v novom systéme.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:
  1. 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
  2. ak nebude faktúra uhradená ani 28 dní po splatnosti, 29. deň po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
  3. v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,
 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vzhľadom k tomu, že prechod medzi dvoma rôznymi systémami s odlišnými spôsobmi úhrad by mohol spôsobiť Registrátorom komplikácie, kvôli plynulému prechodu a bezproblémovému fungovaniu Registrátorov sa spoločnosť SK-NIC, a.s. rozhodla v prvom mesiaci po migrácii do nového systému poskytnúť automaticky povolené prečerpanie úplne všetkým Registrátorom. Keďže najbližšia povinná úhrada nastane až v druhom mesiaci, Registrátor tak bude mať dostatočný čas na naplnenie svojho kreditu. V ďalších mesiacoch ostane prečerpanie aktívne iba tým Registrátorom, ktorí oň úspešne zažiadali.

12.4.2017 FINÁLNE ZNENIE PRAVIDIEL A NOVÝ CENNÍK

Spoločnosť SK-NIC, a.s. ako správca národnej domény .sk k 31.máju 2017 mení systém registrácie domén, čím dochádza aj k zmene pravidiel (prelink na pravidlá) registrácie domén .sk a do platnosti vstúpi aj nový cenník(prelink na cenník). Nové pravidlá aj cenník boli schválené 11.4.2017 Komisiou pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Finálna podoba týchto dokumentov bola 11.4.2017 schválená v elektronickom hlasovaní Komisie pre správu národnej domény .sk pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Nižšie uvádzame hlavné a najvýraznejšie zmeny oproti súčasnému stavu:

 • Všetky operácie budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky, t.j. štandardne nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti alebo overenie podpisu.
 • Doménu bude možné registrovať nielen na 1 rok, ale naraz aj až na 10 rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého registračného obdobia Domény.
 • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore.
 • Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia, teda úplne vymizne špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.
 • Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený – všetky zmeny týkajúce sa Domény budú odteraz bez osobitných poplatkov, Držitelia tak pri zmene registrátora zaplatia za Doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok.
 • Ceny za registrácie domén .sk ostávajú podľa stavu zavedeného 1.1.2017.
 • Ak Užívateľovi alebo Doméne zanikne Registrátor, správu preberie priamo SK-NIC (dočasne alebo dlhodobo podľa rozhodnutia daného Užívateľa), príslušné poplatky sú však v prípade dlhodobej správy v zmysle požiadaviek registrátorov vyššie ako bežné.
 • Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR), tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu – ADR bude v takejto situácii ukončené.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých Užívateľov, že ak do 30.mája 2017 nevyjadria nesúhlas s novými pravidlami, stávajú sa pre nich tieto Pravidlá záväzné. Vyjadrením nesúhlasu zároveň zanikne Rámcová zmluva daného Užívateľa a všetky zmluvy k Doménam, ktoré má zaregistrované.

Nové Pravidlá platné od 31.5.2017 (PDF)

Cenník služieb a platobné podmienky platný od 31.5.2017 (PDF)

04.04.2017 Vypublikované dokumenty

Dovoľujeme si vás informovať, že sme v časti Dokumenty vypublikovali Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (ADR) platné od 31.5.2017 aj s vyznačenými zmenami a odpovede na Často kladené otázky k novým pravidlám registrácie domén .sk (FAQ). Tento dokument budeme podľa potreby priebežne dopĺňať.

13.03.2017 Štart migrácie registrátorov do nového systému

Dovoľujeme si vás informovať, že od dnešného dňa je k dispozícii elektronický formulár slúžiaci na prenos registrátora do nového systému registrácie domén .sk. Každý registrátor, ktorý medzičasom nezanikol, má možnosť požiadať do konca apríla o prenos dát do nového systému na správu domén podľa nových pravidiel. Elektronický formulár so žiadosťou nájdu registrátori po prihlásení do svojho účtu v systéme SK-NIC. Formulár je potrebné riadne vyplniť a odoslať najneskôr do 30. apríla 2017. Registrátor, ktorý tak neurobí, ukončí v zmysle prechodných pravidiel k 31. máju 2017 svoju registrátorskú činnosť.

Upozorňujeme všetkých registrátorov, aby si riadne skontrolovali údaje, ktoré v migračnom formulári potvrdzujú prípadne upravujú, pretože nesprávne či nepravdivé údaje nespĺňajú podmienky riadneho vyplnenia žiadosti, čím sa príslušný registrátor vystavuje riziku, že jeho žiadosť o prenos do nového systému bude považovaná za neplatnú.

V tejto súvislosti informatívne zverejňujeme priebežne aktualizované zoznamy registrátorov, kde si je možné pozrieť, ktorí registrátori o prenos požiadali a ktorí ešte nie. Týmto spôsobom si najmä Držitelia môžu overiť, či ich registrátor plánuje pokračovať vo svojej registrátorskej činnosti aj v novom systéme.

Zoznamy sú k dispozícii v časti Dokumenty alebo po kliknutí na odkazy:

Registrátori, ktorí požiadali o presun do nového systému

Registrátori, ktorí doteraz nepožiadali o presun

1.3.2017 AKTUALIZÁCIA:

Sme radi, že môžeme oznámiť príjemnú správu, ktorou upravujeme informáciu zaslanú 24.2.2017 – v ďalšej komunikácii s Tatrabankou sa nám podarilo dosiahnuť, že služba TatraPay bude v aktuálnom systéme poskytovaná v nezmenenej podobe až do spustenia nového systému k 31.5.2017.

24.2.2017 Úprava komunikačného rozhrania Tatra banky

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zmien na strane Tatra banky, a.s. nebude od konca marca 2017 k dispozícii služba TatraPay. Preto už na stránke www.sk-nic.sk nebude možná úhrada domén týmto spôsobom.

Domény však bude možné aj naďalej uhrádzať pomocou služby ComfortPay (CardPay) alebo prevodným príkazom, kedy však bude potrebné zadať v internet bankingu Tatra banky, a.s. platobné údaje manuálne.

Služba ComfortPay (CardPay), teda úhrada kartou, ostáva zachovaná bezo zmien.

15.2.2017 Dátum sprístupnenia formulára pre žiadosť o prenos do nového systému

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vám pripomenúť, že žiadosť o zriadenie prístupu a prenesenie údajov do nového systému na správu domén podľa bodu 17.2 prechodných pravidiel (účinné od 1.1.2017) bude k dispozícii od 13. marca 2017.

Príslušný formulár je nutné riadne vyplniť a odoslať prostredníctvom nášho systému do 30. apríla 2017. Ten registrátor, ktorý tak neurobí, ukončí v zmysle prechodných pravidiel k 31. máju 2017 svoju činnosť.

O sprístupnení migračného formulára budeme včas každého registrátora informovať e-mailom a informácia bude zverejnená aj tu v novinkách.

9.2.2017 Zmena spôsobu platieb za domény v novom systéme

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás upozorniť, že po spustení nového systému registrácie domén .sk, ktorého štart je naplánovaný na 31. mája 2017, bude všetky poplatky za domény a služby možné uhrádzať už iba kreditným systémom.

Pre každého registrátora, ktorý doteraz spôsob platby kreditným systémom nevyužíval, to bude znamenať úpravu vnútorných finančných procesov a preto je vhodné začať s tým včas. S cieľom čo najplynulejšieho prechodu na nový systém úhrad domén preto v predstihu sprístupníme aj rozhranie na navýšenie vstupného kreditu.

O sprístupnení tohto rozhrania budeme včas každého registrátora informovať e-mailom a informácia bude zverejnená aj tu v novinkách.

2.1.2017 Dátum sprístupnenia formulára pre žiadosť o prenos do nového systému

Vážení registrátori,

žiadosť o zriadenie prístupu a prenesenie údajov do nového systému na správu domén podľa bodu 17.2 prechodných pravidiel (účinné od 1.1.2017) bude vzhľadom na dynamiku zmien údajov k dispozícii od 13. marca 2017.

Pripomíname, že do 30. apríla 2017 je ju nutné riadne vyplniť a odoslať prostredníctvom svojho konta v systéme.
Ten registrátor, ktorý tak neurobí, ukončí k 31. máju 2017 v zmysle prechodných pravidiel svoju činnosť.

K uvedenému bude priebežne rozosielaná aj pripomienka na administratívne e-maily registrátorov.

15.12.2016 Zrušenie rezervácie domén (stav LOCKED)

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás upozorniť, že v súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém a nové pravidlá poskytovania menného priestoru v doméne .sk správca národnej domény .sk, spoločnosť SK-NIC, a.s., pristupuje k vopred avizovaným zmenám.

Jednou zo zmien je zrušenie možnosti rezervácie domény, teda stavu LOCKED. S účinnosťou od 1.1.2017 nadobúdajú platnosť tzv. Prechodné pravidlá, podľa ktorých už nebude možné vytvoriť rezerváciu domény na ticket Návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy (formulár F1) alebo Žiadosti o zmenu údajov užívateľa (formulár F7).

Rezervácia domény vytvorená do 31.12.2016 bude do 14 dní (do 14.1.2017) ukončená buď registráciou danej domény (t.j. schválením zmluvy, na ktorú bola doména rezervovaná) alebo vypršaním stavu LOCKED.

7.12.2016 Predĺženie akcií Nové domény za lacnejšie a Získaj 100, dostaň 100

Dovoľujeme si Vás informovať, že akcie Nové domény za lacnejšie a Získaj 100, dostaň 100 pokračujú aj v roku 2017, t.j. každá novo zaregistrovaná doména bude v prvom roku svojho registračného obdobia fakturovaná so sumou 7€ bez DPH.

Podrobné podmienky oboch akcií nájdete v prílohe (PDF, 49 kB).

1.12.2016 Nový cenník a Prechodné pravidlá

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1.12.2016 nadobúda platnosť nový Cenník služieb prístupu k záznamu domény, ktorý stanovuje nové poplatky za registráciu domény .sk.

Ročný poplatok za doménu je pre domény s dátumom exspirácie 1.1.2017 a neskôr stanovený na jednotných 10 Eur bez DPH pre všetkých registrátorov, čím sa zároveň pre tieto domény rušia doterajšie množstevné zľavy. Pre domény so skorším dátumom exspirácie ostávajú pôvodné podmienky.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 1.1.2017 vstúpia do platnosti tzv. Prechodné pravidlá, ktoré vzhľadom na migráciu na nový systém v máji 2017 okrem iného rušia rezerváciu domény, teda stav LOCKED a upravujú prechod Registrátorov do nového systému.

Znenie Prechodných pravidiel zverejňujeme v úplnom znení (PDF, 263 Kb) a tiež v znení s vyznačenými zmenami (PDF, 270 Kb).

Nakoniec uvádzame aj znenie revidovaných Pravidiel ADR v úplnom znení (PDF, 377 Kb) schválených 25.11.2016 a tiež v znení s vyznačenými zmenami oproti verzii schválenej 4.4.2016 (PDF, 380 Kb).

25.11.2016 Registrátorom dávame viac času na implementáciu nových pravidiel

Ročný poplatok za predĺženie .sk domény od nového roku za 10 EUR bez DPH

Dovoľujeme si upozorniť, že po dôslednom zvážení vývoja situácie sme zhodnotili, že je nutné pristúpiť k posunu termínu účinnosti nových pravidiel registrácie domén o niekoľko mesiacov. Týmto reagujeme na existujúce riziká a chceme poskytnúť registrátorom čas navyše na pochopenie a prípravu na nové podmienky a nasadenie nových systémov. Spustenie nových pravidiel a systému sa preto posúva na 31. mája 2017.

Uvedený krok a činnosti s ním súvisiace boli schválené na dnešnom stretnutí Komisie pre správu národnej domény .sk.

Týmto krokom sa snažíme vyjsť v ústrety registrátorom, aby získali viac času na oboznámenie sa s pravidlami a implementáciu riešení, keďže doterajšia zaznamenaná aktivita nezodpovedala závažnosti niektorých zmien. Pripúšťame, že tento stav vyplynul aj z oneskoreného sprístupnenia testovacieho prostredia z našej strany, aj keď oneskorenie bolo výrazne ovplyvnené nutnosťou urgentného riešenia preťažovania súčasného systému masívnym počtom požiadaviek registrátorov počas leta.

Pre stabilitu prostredia je však podstatné, aby nenastali komplikácie obsluhovania správy domén na strane registrátorov. Systém by mohol byť spustený aj v pôvodnom termíne, avšak plánujeme nechať ho riadne otestovať registrátormi, k čomu už vzhľadom na typické koncoročné aktivity neostáva príliš veľa času.

Takisto považujeme za dôležité aj spustenie skúšobnej migrácie niekoľko týždňov pred samotnou ostrou migráciou, pri ktorej si budú môcť registrátori overiť funkčnosť migrácie na vlastných dátach a svojich systémoch.

Druhým výrazným procesným rizikom je zmena platobného systému, kde je nutné zabezpečiť plynulý prechod všetkých registrátorov z aktuálnych platobných princípov na tie nové, ktoré budú principiálne fungovať vo forme napĺňania kreditu vopred na rozdiel od súčasných dodatočných platieb. V súvislosti s hladkým prechodom zároveň zvažujeme aj poskytnutie prechodného kreditu, čo si však vyžaduje ďalšie doplnkové aktivity a časový rámec na komunikáciu s registrátormi.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa bude zo strany registrátorov vyžadovať jednoznačné potvrdenie uvedomenia si zmien vo forme žiadosti o prechod do nového systému, a to priamo prostredníctvom súčasného systému SK-NIC a zároveň so súhlasmi potrebnými podľa nových pravidiel. S registrátormi, ktorí tak včas neurobia (do 30. apríla 2017), bude ukončená registrátorská zmluva. Faktom v tejto súvislosti je aj to, že spoločnosť SK-NIC, a.s. v súčasnosti eviduje vyše 5700 registrátorov, z ktorých je však výraznejšie množstvo možné považovať za dlhodobo neaktívnych.

Keďže súčasné pravidlá obsahujú viaceré atypické stavy vo vzťahu k prechodu so starých do nových Pravidiel a bolo nutné zapracovať aj vyššie uvedené postupy, Komisia schválila tzv. medzipravidlá, ktoré začnú platiť od 1. januára 2017. Ich znenie bude onedlho zverejnené na našom webovom sídle.

Napriek tomu, že nový cenník s novými platobnými podmienkami sa takisto posúvajú k 31.5.2017, ročné poplatky za služby prístupu k záznamu domény sa od 1. januára 2017 znížia na jednotnú cenu pre všetkých registrátorov, a to na plánovaných 10,- Eur (bez DPH) ročne.

Akcie Nové domény za lacnejšie (7,- EUR bez DPH) a Získaj 100, dostaň 100 budú naďalej pokračovať do 31.5.2017 a v podobe upravenej na nové platobné podmienky až do konca roku 2017.

11.11.2016 Register slovenských domén dosiahol 350-tisíc unikátnych adries

Slovenský internet dosiahol historickú métu. Na Slovensku máme 350-tisíc aktívnych webových adries (domén) s koncovkou .sk. Správca národnej domény .sk 11. novembra 2016 zaregistroval 350-tisícu aktívnu webovú adresu s koncovkou .sk. Stala sa ňou doména aula.sk.

8.11.2016 Technická dokumentácia k EPP

Vážení registrátori!

Doplňujúca technická dokumentácia k testovaniu prostredia pre automatizovanú komunikáciu (API) s novým registračným systémom SYDORA prostredníctvom protokolu EPP bude odteraz zverejňovaná na osobitnej adrese docs.test.sk-nic.sk. Tu budeme uverejňovať aj priebežné informácie a všetky aktualizácie.

21.10.2016 Oprava nekorektných údajov Užívateľov

Vážení Užívatelia,

dovoľujeme si upozorniť, že v súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém a nové pravidlá poskytovanie menného priestoru v doméne .sk v roku 2017 bude s cieľom zabezpečenia korektnej migrácie prebiehať validácia jednotlivých údajov vedených pri Užívateľoch zaevidovaných v registračnom systéme SK-NIC, a.s..

V tejto súvislosti si vás preto dovoľujeme dôrazne upozorniť (a zároveň požiadať Registrátorov o takéto upozornenie), aby ste si skontrolovali správnosť svojich kontaktných údajov, nakoľko v prípade chybných údajov nebudú tieto zmigrované do nového systému a môže dôjsť k ukončeniu príslušných zmluvných vzťahov.

V prípade zistenia chýb si je údaje potrebné aktualizovať prostredníctvom formulára F7, ktorý je dostupný na webovom sídle SK-NIC, a.s..

11.10.2016

Vážení registrátori,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 24.10.2016 bude k dispozícii testovacie prostredie pre automatizovanú komunikáciu (API) s novým registračným systémom SYDORA prostredníctvom protokolu EPP.

V prípade záujmu o jeho vyskúšanie je potrebné prihlásiť sa do registrátorského rozhrania a klikom na “Testovanie EPP” vpravo hore zadať e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako hlavný komunikačný kanál voči testovaciemu prostrediu.

Toto testovanie je určené tým Registrátorom, ktorí v novom systéme plánujú využívať API, pretože úspešná implementácia a testovanie tohto rozhrania zo strany Registrátora je podmienkou jeho používania v produkčnej prevádzke v roku 2017.

Zároveň dopĺňame, že okrem automatizovanej komunikácie bude s novým systémom možné, rovnako ako aj v súčasnosti, komunikovať manuálne prostredníctvom webu.

Doplňujúca technická dokumentácia k testovaniu:

 1. Zakladny postup pre spravu EPP rozhrania (PDF, 148 kB)*
 2. EPP dokumentacia (PDF, 3,77 MB)*
 3. FAQ EPP (PDF, 145 kB)*

Upozornenie: SK-NIC si vzhľadom na priebežné úpravy nového systému vyhradzuje právo odstávok testovacieho prostredia.

* – dokumenty č.1, 2 a 3 revidované a spresnené k 17.10.2016.

8.9.2016 Výpadok služby verejného WHOIS

V rozmedzí 6.9.2016 18:27 do 8.9.2016 16:26 nastalo vzhľadom na rozsiahlejší DDoS útok na službu verejného WHOIS neštandardné obmedzenie služby aktualizácie údajov, ktoré sa jej prostredníctvom zverejňujú.

Vďaka tomu boli údaje zmenené alebo doplnené v tomto období okamžite aktualizované iba v rámci vnútorného registrátorského prostredia, a vo verejnej časti WHOIS iba jeden krát denne.

Aj keď sú údaje uvedené vo verejnom WHOIS iba informatívneho charakteru, za prípadné spôsobené problémy sa týmto ospravedlňujeme!

16.8.2016 Akcie Nové domény za lacnejšie a Získaj 100, dostaň 100

Vážení registrátori,

dovoľujeme si vás informovať o akcii na podporu rastu nových domén, ktorá sa začína už od 1. septembra 2016. Nové domény bude od tohto dátumu možné registrovať za zvýhodnenú cenu, a to iba za 7,- EUR bez DPH.

Zvýhodnená cena bude platiť pre všetky novo registrované domény druhej úrovne na dobu jednoročného registračného obdobia.

Touto cestou chceme podporiť podmienky využívania internetu na Slovensku a zlepšiť možnosť získania vlastnej domény aj pre malé firmy a jednotlivcov.

Súbežnou akciou je akcia Získaj 100, dostaň 100, v rámci ktorej SK-NIC, a.s. vráti každému registrátorovi 100,- EUR za každých 100 novo registrovaných slovenských domén.

Podrobné podmienky oboch akcií nájdete v prílohe.

Záverom si dovoľujeme informovať, že pokračovanie oboch akcií sa v podobe upravenej zohľadňujúcej nové platobné podmienky predpokladá aj po účinnosti nových Pravidiel, a to až do 31. decembra 2017 – o tomto budete dostatočne včas informovaní.

27.7.2016 Novela zákona o hazardných hrách

Vážení registrátori,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť k návrhu novely zákona o hazardných hrách SR, ktorá sa do 3. augusta 2016 nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Dotknutý návrh okrem iného v oblasti internetu zavádza zoznam zablokovaných webových sídiel (domén) (§ 15b), ktorý je nutné sledovať a na základe ktorého zavádza povinnosť okamžitého blokovania prístupu (čl. VII) s potenciálnym trestom odňatia slobody až na 2 roky pri vykonávaní činností pre osoby, ktoré ilegálne prevádzkujú hazardnú hru bez licencie (zákon nerozlišuje či vedome alebo nevedome).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v nedávnom období bolo za tzv. propagáciu hazardných hier bez licencie udelená pokuta proxy držiteľovi (registrátorovi) vo výške 20.000 EUR.

V prípade záujmu o zaslanie pripomienok je ich môže zaslať priamo cez príslušný portál (www.slov-lex.sk/domov), kde sa môže zaregistrovať každý občan SR.

24.5.2016 Vlastníctvo domén bude na Slovensku po novom prehľadnejšie

Podľa nových pravidiel registrácie domén .sk platných od januára 2017 bude vlastníctvo slovenských domén prehľadnejšie. Od nového roku budú môcť slovenské domény prevádzkovať už iba skutoční vlastníci webov. Ruší sa tzv. proxy držiteľstvo domén a zároveň sa umožňuje držiteľstvo .sk domén zahraničným subjektom. Prvé dva mesiace budú môcť firmy aj jednotlivci uskutočniť zmenu bezplatne. Komisia pre správu národnej domény .sk tým reflektuje požiadavky praxe ako aj európskej legislatívy.

S novými pravidlami registrácie domén .sk platnými od 9. januára 2017 zanikne od nového roku možnosť tzv. proxy držiteľstva domén, ktoré v súčasnosti umožňuje registrátorom držať domény, ktoré v skutočnosti spravuje iný subjekt. Zároveň sa od toho dátumu bude môcť stať držiteľom ktokoľvek z celého sveta, avšak musí mať doručovaciu adresu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä z dôvodu právnej dostihnuteľnosti a doručovaniu. Komisia pre správu národnej domény .sk v nadväznosti na to schválila počas migračného obdobia návrh na neúčtovanie poplatku za zmenu držiteľa, ak bol pôvodným držiteľom registrátor, t.j. osoba, ktorá spravidla toto proxy držiteľstvo vykonávala.

V rámci súčasných pravidiel nie je v mnohých prípadoch zmenu proxy držiteľa na toho skutočného možné uskutočniť, pretože sa jedná o zahraničných držiteľov, ktorí podľa súčasných pravidiel nemôžu existovať. Toto bolo potrebné zohľadniť a domáci aj zahraniční vlastníci slovenských domén tak budú môcť počas preklenovacieho obdobia počas prvých dvoch mesiacov platnosti nových pravidiel uskutočniť zmenu držiteľstva domén bez poplatku.

S novými pravidlami začne od 9.1.2017 platiť aj nový cenník, ktorý zjednocuje poplatky a zároveň od toho istého dátumu nové pravidlá zavádza zrušenie proxy držiteľstva domén registrátormi, keďže úloha registrátora nie je držanie domén, ale ich administratívno-technická správa. Hlavným dôvodom existencie takéhoto stavu bola nemožnosť držania domény zahraničným subjektom, ktorá však v nových pravidlách zanikne.

Možnosť proxy držiteľstva domén na Slovensku spôsobuje nemalé právno-vecné problémy a zároveň narúša princíp zodpovednosti, ktorý je vyžadovaný ako štátom, tak pripravovanou európskou legislatívou – najmä európskou smernicou o sieťovej a informačnej bezpečnosti. Okrem využívania nekalých praktík proxy držiteľmi je totiž zároveň v súčasnosti možné zo strany štátu viesť správne konanie s potenciálnymi vážnymi dôsledkami pre proxy držiteľov, napr. v oblasti ilegálneho poskytovania hazardných hier.

Zmeny pravidiel registrácie domén .sk, ktoré vznikli v spolupráci najmä so samotnými registrátormi, sledujú viacero zámerov. SK-NIC, a. s., nimi zásadne modernizuje svoje procesy v súlade s medzinárodnými štandardmi. Nové pravidlá umožnia efektívnejšie bojovať proti doménovým podvodníkom a zároveň prinesú vyšší komfort pre držiteľov domén a registrátorov.

6.5.2016 Verejná diskusia k ADR

Spoločnosť SK-NIC, a.s., správca národnej domény .sk v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a budúcim Centrom ADR (EISi) dnes otvorili verejnú diskusiu k Pravidlám alternatívneho riešenia sporov (ADR), ktoré začnú k platiť po spustení nového systému a pravidiel registrácie domén .sk od januára 2017. Odborná verejnosť môže týmto spôsobom vyjadriť k pravidlám svoj názor, resp. napísať svoje pripomienky.

Cieľom riešenia sporov podľa pravidiel ADR je umožniť rýchle riešenie sporov o domény .sk s dôrazom na kvalitu, nestrannosť, transparentnosť a spravodlivosť. Riešenie sporov podľa pravidiel ADR však nie je rozhodcovským konaním a nie je ani prekážkou brániacou ktorejkoľvek strane obrátiť sa s príslušným návrhom týkajúcim sa Domény na príslušný súd.

Verejná diskusia je prístupná prostredníctvom verejne dostupného formulára.

26.4.2016 Stabilnejší internet – v Bratislave bol spustený zrkadlový koreňový server L

Organizácia ICANN a správca národnej domény .sk, spoločnosť SK-NIC, a.s. dnes oznamuje úspešnú inštaláciu a spustenie zrkadlového koreňového serveru L na Slovensku. Správca národnej domény .sk sa tak pridáva k posilňovaniu internetovej infraštruktúry.

Veríme, že táto aktivita napomôže bezpečnosti a stabilite internetu. Implementačný proces prebehol hladko a do budúcna sme pripravení uskutočniť ďalšiu podobnú činnosť.

Koreňový server L (angl. L-root server) je jeden z trinástich koreňových menných serverov, ktoré sú základom internetového systému doménových mien (tzv. DNS). Koreňový server L má na starosti organizácia ICANN, globálny správca systému doménových mien.

Prakticky všetky služby poskytované v prostredí internetu pracujú s mennými servermi (DNS) a závisí od nich spoľahlivosť a funkčnosť napr. webových sídiel, e-mailov, elektronických obchodov, elektronického bankovníctva, sociálnych sietí, nástrojov pre on-line komunikáciu alebo aj služieb e-Governmentu.

Zrkadlový koreňový server L v Bratislave tak poslúži nielen používateľom internetu na Slovensku, ale aj používateľom na celom svete, pričom sa jedná iba o druhú inštaláciu tohto koreňového servera v našom regióne (prvý je nainštalovaný v Prahe).

15.04.2016 Získať vlastnú webovú adresu bude na Slovensku výrazne lacnejšie

S novými pravidlami prichádza aj nový cenník. Cena za registráciu domény v rámci domény najvyššej úrovne .sk sa od nového roka zníži o polovicu a bude jednotná pre každého registrátora bez rozdielu.

Komisia pre správu národnej domény .sk dnes schválila nové ceny pre registrácie domén v doméne najvyššej úrovne .sk pre rok 2017. Základná cena pre registrátorov za registráciu jednej domény, ktorá je v súčasnosti vo výške 19,90,- EUR, sa od januára 2017 znižuje na jednotnú cenu 10,- EUR bez DPH pre všetkých. Nová jednotná cena vstúpi do platnosti od 9. januára 2017, spolu s novými Pravidlami poskytovania domény v doméne najvyššej úrovne .sk, ktoré boli schválené na začiatku apríla. Rovnaká nízka cena bude po novom platiť pre všetkých registrátorov bez ohľadu na množstvo nimi registrovaných domén.

Nové jednotné znížené ceny a nové pravidlá registrácie domén prinášajú viaceré výhody. Od nového roka bude registrácia domén nielen lacnejšia, ale aj jednoduchšia, a to ako pre veľkých, tak pre malých registrátorov. Zároveň prinesie väčší komfort nielen pre registrátorov, ale aj pre držiteľov slovenských domén.

Podpora rastu počtu nových slovenských webov

SK-NIC, a.s. sa v rámci príprav na nové pravidlá a ceny rozhodol podporiť doménové prostredie už v tomto roku. Všetci záujemcovia o nové domény získajú novú doménu za zvýhodnenú cenu už od 1. septembra 2016, a to iba za 7,- EUR bez DPH. Zvýhodnená cena bude platiť pre všetky novo registrované domény druhej úrovne po dobu 12 mesiacov od registrácie. Správca slovenskej domény chce touto cestou podporiť aj podmienky využívania internetu na Slovensku a sprístupniť možnosť mať vlastnú doménu aj pre malé firmy a jednotlivcov.

Táto akcia zároveň prináša aj zaujímavý motivačný benefit pre registrátorov, v rámci ktorého SK-NIC, a.s. na ročnej báze navýši každému registrátorovi kredit v hodnote 100,- EUR za každých 100 novo registrovaných slovenských domén.

Nový cenník a platobné podmienky nájdete tu:

4.4.2016 Nové pravidlá správy národnej domény .sk sú na svete

Komisia pre správu národnej domény .sk dnes schválila nové znenie Pravidiel poskytovania domény najvyššej úrovne. Zásadnou zmenou, ktorá vstúpi do platnosti od januára 2017 bude poskytovanie nového spôsobu riešenia sporov, tzv. ADR (PDF, 371 kB)(z anglickej verzie názvu Alternatívne riešenie sporov). Organizáciou, ktorá bude zastrešovať a koordinovať expertov rozhodujúcich spory bude slovenský subjekt. Týmto subjektom bude EISi (European Information Society Institute), ktorý už v minulosti poskytoval rozhodcovské konanie v relevantnej oblasti, t.j. v oblasti duševného vlastníctva.

Ďalšou zásadnou zmenou je zmena samotných pravidiel, pričom ich príprava trvala niekoľko mesiacov a prvé námety boli dokonca zbierané už pred niekoľkými rokmi. Nevznikali za zatvorenými dverami, ale v konštruktívnej diskusii najmä s kľúčovými registrátormi na Slovensku. Výsledkom je, že v záverečnej fáze pripomienkovania bolo vznesených už iba málo pripomienok, väčšinou sa jednalo skôr o vysvetlenie spôsobu, ako danú časť zo strany registrátorov splniť. Nové pravidlá (PDF, 496 kb) začnú platiť po migrácii na nový systém, t.j. predpokladane od 9. januára 2017.

Nové pravidlá zavádzajú najmä niekoľko noviniek:

 • Doménu bude možné registrovať na 10 rokov dopredu. Doteraz to bolo možné len na 1 rok.
 • Doménu bude možné zaplatiť počas celého registračného obdobia a nie iba v poslednom mesiaci registrácie ako doteraz.
 • Držiteľom bude môcť byť právnická aj fyzická osoba z celého sveta, avšak musí mať doručovaciu adresu v rámci EÚ/EHS priestoru, a to najmä z dôvodu právnej dostihnuteľnosti a doručovaniu.
 • Registrátorom bude môcť byť ktorákoľvek právnická osoba v rámci EÚ/EHS priestoru.
 • Zjednodušuje sa administratíva, po novom napr. zanikne povinnosť vytvárať rámcovú zmluvu s každým klientom.
 • Všetky procesy budú principiálne elektronické, hlavným komunikačným kanálom bude e-mail, avšak v prípade potreby bude za určitých okolností k dispozícii aj tradičná listinná či iná forma komunikácie alebo overovania. Pre registrátorov bude k dispozícii aj automatizované rozhranie (API) (PDF, 265 kB).
 • Doména bude mať výrazne zjednodušený životný cyklus (PNG, 132 kB). Odstránia sa neplatené a zbytočné stavy, ktoré spôsobovali potenciál cyklenia bez zaplatenia.
 • Ruší sa tzv. proxy držiteľstvo registrátormi, teda možnosť zaregistrovať si na seba aj iné domény ako tie, ktoré registrátori sami využívajú.

Zmeny pravidiel principiálne sledujú viacero zámerov. SK-NIC nimi zásadne modernizuje svoje procesy v súlade s európskymi resp. medzinárodným štandardom. Aj keď to trvalo dlhšiu dobu, veríme, že táto zmena bude správnym smerom. Pravidlá umožňujú napr. aktívnejšie bojovať proti doménovým podvodníkom a zároveň prinášajú väčší komfort pre držiteľov domén aj registrátorov.

18.3.2016 Nové pravidlá správcu národnej domény .sk sťažia život podvodníkom

Doménovým špekulantom sa na Slovensku bude ťažšie dýchať. Správca národnej domény .sk, SK-NIC, a. s., chce novými pravidlami tvrdo zasiahnuť voči špekulantom s doménami (tzv. „cybersquatterom / domaineerom“). Týmto pomôže najmä potenciálnym držiteľom domén, na ktorých podvodníci doteraz zarábali.

[Čítaj celý text správy (PDF, 306 Kb)]

19.1.2016 Komisia pre správu národnej domény .sk má nových členov

K začiatku roka 2016 sa novým zástupcom registrátorov v Komisii pre správu národnej domény .sk, zriadenej ako poradný orgán pri Ministerstve financií SR, stal Michal Truban (Websupport). Tento návrh priamo podporila väčšina najväčších registrátorov. P. Truban má sprostredkovávať názory celej registrátorskej komunity a zároveň ju informovať o dianí týkajúcom sa správy národnej domény .sk, vyplývajúcej z činnosti Komisie.

Zároveň sa novým zástupcom ministerstva a predsedom Komisie stal Milan Kokavec, riaditeľ Odboru stratégie informatizácie spoločnosti, ktorý v tejto funkcii vystriedal p. J. Hochmanna. Zoznam všetkých členov Komisie je k dispozícii na webovom sídle ministerstva informatizacia.sk.

8.1.2016 Pripravuje sa zmena Pravidiel

SK-NIC, a. s. si dovoľuje informovať, že pripravuje zmenu pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk. Návrh nových pravidiel bol predstavený na decembrovom zasadnutí Komisie pre správu národnej domény .sk. V súčasnosti prebieha o pravidlá diskusia najmä v odborných kruhoch, ako i medzi samotnými registrátormi, pričom títo majú svoje zastúpenie aj priamo v Komisii. Schválenie nových pravidiel Komisiou sa predpokladá v marci tohto roku.

Nové pravidlá okrem iného upravia a zvýšia možnosti držiteľov domén. Toto sú tri zásadné zmeny, ktoré sa v nových pravidlách objavia:

 1. Počíta sa s predĺžením registračného obdobia domény na 10 rokov.
  V súčasnosti si je možné internetovú doménu zaplatiť iba na jeden rok.
 2. Platba za doménu bude môcť byť vykonaná počas celého roka a nielen tesne pred vypršaním registračného obdobia, ako je tomu dnes.
 3. Doménu .sk budú môcť získať užívatelia z celého sveta. Podmienkou však bude, aby mali doručovaciu adresu v jednom zo štátov Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spoločnosť SK-NIC, a.s. neustále skvalitňuje svoje služby, čo sa odzrkadluje aj na starostlivosti o zákazníkov. Od januára 2016 je zákaznícky servis v prevádzke aj cez víkendy – v sobotu a nedeľu v čase od 8:00 – 12:00. Okrem toho sú zamestnanci SK-NICu zákazníkom k dispozícii cez víkendy aj v prevádzke firmy na Námestí SNP 14 v Bratislave.

11.12.2015 ICANN navštívil SK-NIC

Dňa 10.12.2015 vykonali formálnu návštevu správcu národnej domény SK-NIC zástupcovia medzinárodnej organizácie ICANN (https://www.icann.org), ktorá má na starosti základnú doménovú infraštruktúru internetu na celosvetovej úrovni.

Cieľom stretnutia bolo nielen vykonanie dohľadu nad správou národnej domény, ale aj príprava spoločných aktivít v budúcnosti.

Najdôležitejšou časťou stretnutia bola príprava prevádzkovania jedného z koreňových serverov doménovej infraštruktúry v rámci infraštruktúry SK-NICu.

30.11.2015 Keď domény fungujú cez víkendy, tak aj my!

Dobrá správa pre registrátorov a držiteľov internetových domén! Spoločnosť SK-NIC, a.s. skvalitňuje služby pre svojich klientov a od nového roka im budú pracovníci k dispozícii aj cez víkendy.

SK-NIC, a.s. je správcom internetových domén najvyššej úrovne na Slovensku (.sk), čo znamená, že tomu majú zodpovedať aj jej služby.

V rámci zvyšovania kvality starostlivosti o registrátorov a držiteľov internetových domén SK-NIC výrazne posilňuje svoj zákaznícky servis.

Ako jeden z krokov s cieľom zlepšovania služieb bude SK-NIC od januára 2016 fungovať aj cez víkendy. Klienti tak budú mať možnosť kontaktovať pracovníkov SK-NICu aj v sobotu a nedeľu, v dopoludňajších hodinách – v čase od 8:00 – 12:00. Okrem využitia služieb call centra budú môcť klienti vybavovať svoje požiadavky aj osobne v sídle prevádzky na Námestí SNP 14 v Bratislave.

Ak sa predĺžené časy dostupnosti služieb osvedčia, môžu byť podľa potreby ďalej upravené. SK-NIC aktuálne eviduje vyše 117-tisíc užívateľov svojich služieb a takmer 334-tisíc internetových domén.

1.8.2015 Ukončenie podpory Windows XP

Vážení užívatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť SK-NIC, a.s. v snahe chrániť svojich užívateľov prechádza od 1. 8. 2015 na vyššiu úroveň bezpečnosti, čo spôsobí že už nebude podporované používanie systémov SK-NIC, a.s. z počítačov s operačným systémom Windows XP, prípadne starším, a to najmä vo vzťahu k protokolu HTTPs (SSLv3 a TLSv1). Spoločnosť Microsoft ukončila podporu operačného systému Windows XP už pred viac ako rokom a prestáva opravovať novo identifikované bezpečnostné chyby, čo znamená významné bezpečnostné riziko. Užívateľom preto odporúčame používať novšie operačné systémy.

Ak si chcete otestovať, či vám bude zabezpečené spojenie fungovať správne, na adrese https://www-ssl-upgrade.sk-nic.sk sme pre vás pripravili testovaciu stránku. Zároveň upozorňujeme , že testovacia stránka aktuálne používa vlastný certifikát, vzhľadom na čo sa na začiatku objaví upozornenie o nedôveryhodnosti, preto je potrebné odkliknúť časť „rozumiem možným rizikám… / pokračovať v používaní…“ a pokračovať ďalej. Za porozumenie ďakujeme!

28.5.2015 Aktualizácia pravidiel

Zverejnili sme nové Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, platné od 1.6.2015. Pôvodné znenie platné do 31.5.2015 spolu s vyznačením zmien k platnej verzii nájdete v sekcii Dokumenty.

Úprava sa týkala spresnenia časti ohľadom ochrany osobných údajov v zmysle aktuálneho znenia príslušného zákona o ochrane osobných údajov.

28.5.2015 Úprava SSL politiky

V pondelok 1.6.2015 nastane na serveroch SK-NICu úprava SSL politiky.

Ak pre prácu so systémom SK-NICu používate automatizovaný prístup, overte si prosím jeho funkčnosť.

V prípade, že prestane fungovať, vykonajte najprv aktualizáciu na Vašej strane. Ak bude problém naďalej pretrvávať, neváhajte nás kontaktovať.

Postup pri právnom nástupníctve

Vzhľadom na súladnosť správneho procesného postupu v súvislosti s právnym nástupníctvom je podľa bodu 6.1.2 pravidiel možné vykonať zmenu prostredníctvom formulára F7 iba tam, kde právne nástupníctvo skutočne vzniká (t.j. napr. pri zmene právnej formy obchodnej spoločnosti medzi spoločnosťami typu s.r.o. a a.s.). V prípadoch, kde právne nástupníctvo nenastáva (napr. pri spoločnosti typu s.r.o. a fyzická osoba – podnikateľ, prípadne fyzická osoba a fyzická osoba – podnikateľ kde neexistuje prevod podniku alebo vklad podniku) sa jedná o zmenu subjektu, preto je potrebné postupovať prostredníctvom formulára F6.

Doplnenie výkladu procesného postupu pri hromadnej zmene registrátora

Dovoľujeme si vás informovať, že vzhľadom na rôzne otázky bol v cenníku explicitne doplnený v praxi používaný postup hromadnej zmeny registrátora.

Oprava chyby v súvislosti s bodom 5.6 pravidiel

Spoločnosť SK-NIC, a.s. opravila v súlade s čl. 5.6 Pravidiel chybu v systéme, ktorá umožňovala tri po sebe nasledujúce stavy HELD na doméne, ak táto bola predtým uhradená.

Odstraňovanie nezrovnalostí

SK-NIC, a.s. vstúpila do fázy revízie výkladov pravidiel a správnosti jednotlivých súvisiacich procesných postupov. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme informovať, že prebiehajú aktivity zamerané na systematické odstraňovanie nezrovnalostí. O jednotlivých zmenách vás budeme priebežne informovať.

Poplatok za hromadnú zmenu registrátora

Dovoľujeme si vás informovať, že vzhľadom na rôzne otázky bol v cenníku explicitne doplnený v praxi používaný postup hromadnej zmeny registrátora.

Aktivujte si elektronické faktúry

Od 1.6.2011 spustil SK-NIC pilotné zasielanie faktúr elektronickou formou pre všetkých registrátorov, ktorí majú vo svojich údajoch uvedený fakturačný e-mail. Ak chcete dostávať elektronické faktúry, vyplňte si položku “Fakturačný mail” prostredníctvom formulára “F7 – Zmena údajov – online“. Uvedený pilot bude trvať nasledujúce dva mesiace. Prípadné otázky, pripomienky, alebo návrhy nám zasielajte na našu adresu hostmaster@sk-nic.sk.

Nové pravidlá

Zverejnili sme nové Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK, platné od 1.6.2011. Ich plné znenie spolu verziou s označenými zmenami nájdete v sekcii Dokumenty.

Zmenili sme kontaktné údaje

Dňom 9.2.2006 sa zmenilo obchodné meno a kontaktné údaje SK-NICu. Nové kontaktné údaje nájdete v sekcii kontakty.

Zoznam registrovaných domén

Zmenený súbor všetkých registrovaných domén generovných do zóny SK nájdete tu domeny_1.txt, komprimovaná verzia domeny_1.txt.gz. V tomto súbore je doplnená informácia “Valid date” – dátum platnosti stavu domény. Všetky súbory nájdete v sekcii Dokumenty.

Oznam

Oznamujeme registrátorom a registrovaným užívateľom, ktorí mali vyplnené IČO začinajúce nulami, že tieto boli z dôvodu jednoznačnej identifikácie a kvôli správnemu priradeniu migrovaných domén k registrátorovi odstránené.