Seat of power under the Tatras

The silhouette of Spis Castle in the background, with the outlines of the High Tatras, is one of the hallmarks of Slovakia. From time immemorial, the castle has been looking upon the trade routes connecting all corners of the world. Today, on the contrary, people look at the castle when traveling between Spis and Saris.…

Podtatranské sídlo moci

Silueta Spišského hradu v pozadí s obrysmi Vysokých Tatier patrí k poznávacím znakom Slovenska. Hrad od nepamäti hľadel na obchodné cesty spájajúce všetky kúty sveta. Dnes naopak ľudia hľadia na hrad, keď cestujú medzi Spišom a Šarišom. My sme tento majestátny hrad 200 metrov nad okolitou krajinou navštívili – reálne aj virtuálne. Milým a fundovaným…