Obrys-mapy-Slovenska-a-silueta-hradu-sk-nic

Podtatranské sídlo moci

Silueta Spišského hradu v pozadí s obrysmi Vysokých Tatier patrí k poznávacím znakom Slovenska. Hrad od nepamäti hľadel na obchodné cesty spájajúce všetky kúty sveta. Dnes naopak ľudia hľadia na hrad, keď cestujú medzi Spišom a Šarišom. My sme tento majestátny hrad 200 metrov nad okolitou krajinou navštívili – reálne aj virtuálne. Milým a fundovaným…