We have also contributed to the development of virtual Slovakia during the crisis

It has been almost 2 months since many Slovak doors remained closed. We have decided to take an active approach to this crisis from the beginning. Therefore, let’s remember what activities we were engaged in. In order to simplify the entry to the virtual Slovakia, we have reduced the cost of registering new domains from…

Aj my sme prispeli k rozvoju virtuálneho Slovenska počas krízy

Sú to pomaly 2 mesiace, čo ostali nejedny slovenské dvere zatvorené. My sme sa rozhodli k tejto kríze pristúpiť aktívne už od jej začiatku. Preto si pripomeňme, akými aktivitami sme sa zaoberali. Aby sme uľahčili prístup do virtuálneho Slovenska, pristúpili sme k zníženiu ceny za registráciu nových domén v čase od 21. marca do 30. apríla 2020…

Junior Internet competition conference online for the first time!

Every year, the Association for Youth, Science and Technology (AMAVET) organizes a two-day event for primary and secondary school students with a passion for science and technology. However, the implementation of this 15th year was endangered by the COVID-19 infection. Therefore, the organizers decided to realize the event in a different way than ever before –…

Súťažná konferencia Junior Internet po prvýkrát online!

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) každoročne organizuje pre žiakov základných a stredných škôl s nadšením pre vedu a techniku dvojdňové podujatie. Realizáciu tohtoročného 15. ročníka však ohrozila nákaza COVID-19. Organizátori sa preto rozhodli podujatie uskutočniť dosiaľ nevídaným spôsobom – virtuálne! „Do tohto ročníka súťaže bolo prihlásených 152 prác, čo je o 30 viac ako v predchádzajúcom roku. Vyšší…