Najčastejšie otázky

Bod 9.1 Pravidiel hovorí, že

 • Registrátor môže byť iba právnická osoba so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu alebo vo Veľkej Británii, uvedené sa primerane vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať.
 • Registrátor nesmie byť v konkurznom konaní alebo v likvidácii, návrh na zahájenie insolvenčného konania alebo konkurz vo vzťahu k nemu nesmú byť zamietnuté alebo zrušené pre nedostatok majetku a nesmie sa ani nachádzať v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní,
 • Registrátor nesmie mať pozastavenú svoju činnosť,
 • Registrátor alebo osoby, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, nesmú byť odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho z druženia voľného obchodu,
 • musí byť zaevidovaný ako Používateľ.

V praxi to teda znamená, že Registrátorom sa môže stať právnická osoba, ktorá má sídlo (pozor, nestačí mať len doručovaciu adresu!) v niektorom z členských krajín Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v tabuľke.

KódNázov [SK]Názov [EN]EU / EEA / EFTA
ATRakúskoAustriaEU, EFTA
BEBelgickoBelgiumEU, EEA, EFTA
BGBulharskoBulgariaEU, EFTA
BEBelgickoBelgiumEU, EEA, EFTA
HRChorvátskoCroatiaEU, EFTA
CYCyprusCyprusEU, EFTA
CZČeská republikaCzech RepublicEU, EFTA
DKDánskoDenmarkEU, EEA, EFTA
EEEstónskoEstoniaEU, EFTA
EUInštitúcie Európskej únieEuropean Union InstitutionsEFTA
FIFínskoFinlandEU, EFTA
FRFrancúzskoFranceEU, EEA, EFTA
DENemeckoGermanyEU, EEA, EFTA
GRGréckoGreeceEU, EEA, EFTA
HUMaďarskoHungaryEU, EFTA
ISIslandIcelandEFTA
IEÍrskoIrelandEU, EEA, EFTA
ITTalianskoItalyEU, EEA, EFTA
LVLotyšskoLatviaEU, EFTA
LILichtenštanjskoLiechtensteinEFTA
LTLitvaLithuaniaEU, EFTA
LULuxemburskoLuxembourgEU, EEA, EFTA
MTMaltaMaltaEU, EFTA
NLHolandskoNetherlandsEU, EEA, EFTA
NONórskoNorwayEFTA
PLPoľskoPolandEU, EFTA
PTPortugalskoPortugalEU, EEA, EFTA
RORumunskoRomaniaEU, EFTA
SKSlovenská republikaSlovakiaEU, EFTA
SISlovinskoSloveniaEU, EFTA
ESŠpanielskoSpainEU, EEA, EFTA
SEŠvédskoSwedenEU, EFTA
CHŠvajčiarskoSwitzerlandEFTA
GBVeľká BritániaUnited KingdomEEA, EFTA

EU – Európska únia
EEA – Európsky hospodársky priestor
EFTA – Európske združenie voľného obchodu

Vzhľadom na záväzky prijaté Európskou úniou zároveň platí aj, že Registrátorom sa nemôže stať ten, kto je na zozname, je vlastnený alebo riadený sankcionovanou osobou alebo subjektom na akomkoľvek zozname zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) alebo osoba alebo subjekt na zozname sankcionovaných alebo obmedzených strán zverejňovaný aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne sa jedná o Kubu, Irán, Severnú Kóreu, Sýriu, Sudán a región Krym na Ukrajine.

Pred uzatvorením Registrátorskej zmluvy musí budúci registrátor túto skutočnosť preukázať.

Registrátor zároveň musí spĺňať ostatné podmienky vyššie, ktoré pri svojej evidencii preukáže v rámci žiadosti. Ak počas existencie Registrátora tento prestane spĺňať niektorú z vyššie uvedených podmienok, bude s ním jeho registrátorská činnosť ukončená.

Registrátorom Domény org.sk sa môže stať každý Registrátor Domény .sk, ktorý potvrdí súhlas (akredituje sa) s Podmienkami pre používanie osobitnej domény druhej úrovne org.sk.

Odsúhlasiť podmienky je možné po prihlásení sa do Registrátorskej konzoly v ľavom menu, v časti Nastavenia -> Akreditácie.

Držiteľom domény tretej úrovne pod Doménou „org.sk“ sa môže stať a byť iba osoba, ktorá je Používateľom podľa Pravidiel, a ktorá:

má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a
je právnickou osobou, ktorá nebola založená alebo zriadená za účelom dosahovania zisku a zároveň je

a) občianskym združením,
b) nadáciou,
c) neinvestičným fondom alebo
d) neziskovou organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby (n.o.).

Pre zrušenie akreditácie pre registráciu „org.sk“ Domén je nutná komunikácia s SK-NICom, pričom je potrebné adresovať takúto požiadavku písomne (znamená listinne alebo elektronicky).

Registračný poplatok za Doménu sa uhrádza už pri samotnej registrácii Domény alebo pri predlžovaní jej registračného obdobia. Minimálne obdobie, na ktoré je možné Doménu zaregistrovať, je 1 rok. Predĺžiť registračné obdobie Domény je možné hocikedy a aj viacnásobne priamo cez funkciu v detaile Domény, avšak do maximálneho súhrnu registračného obdobia 10 rokov (t.j. ak je Doména zaregistrovaná na 3 roky, predĺžiť ju je možné iba maximálne +7 rokov, t.j. spolu 10).

Pri zmene Registrátora Domény (túto vždy iniciuje nový Registrátor) je štandardne nutné predĺžiť registračné obdobie minimálne o 1 rok (opäť však do súhrnného maxima 10 rokov). Výnimkou je situácia, kedy sa zmena Registrátora vykonáva v dobe, kedy je Doména zaregistrovaná na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné nastaviť predĺženie o nula rokov. Druhou výnimkou je zmena Registrátora, kedy sa novým Registrátorom stáva SK-NIC.

AuthInfo kód Domény je:

 • bezpečnostný prvok Domény
 • sa zobrazuje iba aktuálnemu Registrátorovi Domény a tento ho poskytuje Držiteľovi.
 • nevyhnutný najmä k zmene Registrátora Domény.

 

Pri registrácii každej Domény si môže Registrátor určiť, či AuthInfo kód pre Doménu vygeneruje systém automaticky alebo ho zadá manuálne. V prípade, že si chce kód určiť budúci držiteľ resp. nový Registrátor, je dôležité upozorniť ho na zachovanie čo najvyššej miery bezpečnosti.

Príslušné požiadavky pre AuthInfo kód Domény:

 • Povolený počet znakov: 16-48
 • Musí obsahovať: minimálne 1 veľké a 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak.
 • Prípustné špeciálne znaky: ¬!”£$%^&*()_+=-[]{}:@~#’;?><,./

 

Po vykonaní zmeny Registrátora sa AuthInfo kód z bezpečnostných dôvodov systémom automaticky pregeneruje na nový. Registrátor môže kedykoľvek zmeniť AuthInfo kód prostredníctvom Registrátorskej konzoly v detaile domény.

AuthInfo kód je bezpečnostným prvkom nad Doménou, používa sa pri zmene Registrátora Domény. Tento kód sa po zmene Registrátora systémom automaticky pregeneruje na nový.

Pozor, pri zmene Držiteľa Domény, ktorá je v systéme chápaná iba ako úprava údajov Domény, sa však tento kód nezmení. Je preto na Registrátorovi, aby si ho z bezpečnostných dôvodov manuálne pregeneroval.

Keďže generálne zdieľanie kontaktných údajov Používateľa je najmä vzhľadom na nové požiadavky európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (tzv. GDPR) nemožné, každý Registrátor si principiálne spravuje svoju sadu kontaktov sám.

Naďalej je odporúčané, aby si Registrátor udržiaval iba jeden kontakt pre jeden subjekt / osobu – pri zmene údajov tohto subjektu tak nebude musieť meniť údaje na všetkých jeho doménach.

Zároveň však nebude možné priraďovať Používateľov (kontakty) iných Registrátorov. Takýto prípad nastane iba pri zmene autorizovaného Registrátora Domény – ak chce nový Registrátor upravovať údaje kontaktov, musí si ich nahradiť svojimi. Pre porovnanie pôvodných údajov Držiteľa Domény je pri zmene Registrátora Domény možné využiť AuthInfo kód.

Zmena autorizovaného Registrátora kontaktných údajov nie je uskutočniteľná.

Tu je najprv potrebné rozlišovať technológiu zobrazenia. Pri službe WHOIS, ktorou sa poskytujú aj údaje verejnosti je zverejnenie nasledovné:

 • Ak je Držiteľ fyzická osoba, z dôvodu ochrany osobných údajov sa vždy zobrazí iba jeho ID, zatiaľ čo adresa, telefón a e-mail budú anonymizované nezávisle od akéhokoľvek nastavenia zverejňovacej politiky (tzv. „disclose“ v EPP resp. zaškrtávacie okienka pri kontakte v Správe kontaktov).
 • Ak je Držiteľ právnická osoba, môže mať nastavené skrytie telefónu a/alebo e-mailu, a to práve prostredníctvom „disclose“ cez EPP alebo zaškrtávacích okienok.

Pri zobrazovaní v rámci API (automatizovanej) komunikácie cez EPP alebo pri správe Kontaktov / Domén prostredníctvom webového rozhrania je sprístupnenie vždy buď zamietnuté alebo úplné podľa oprávnenia prístupu k údajom:

 • Ak je pristupujúci správcom (sponzorom) daného Používateľa (Kontaktu) a získava informácie priamo o tomto objekte.
 • Ak pristupujúci vie AuthInfo kód Používateľa (Kontaktu), ak je tento nastavený a získava informácie priamo o tomto objekte.
 • Ak pristupujúci vie AuthInfo kód domény, ku ktorej je Používateľ (Kontakt) priradený ako Držiteľ.

Systém pri zaevidovaní každého Používateľa vo webovom rozhraní ponúka možnosť automatického generovania ID, ktoré si však príslušný Registrátor môže zmeniť, pričom platia nasledovné podmienky:

 1. Povolená dĺžka ID je minimálne 3 a maximálne 16 znakov, pričom
 2. povolenými znakmi sú veľké aj malé písmená abecedy bez diakritiky, číslice 0 až 9 a znaky „-/./:“ (pomlčka, bodka a dvojbodka).
 3. Identifikátor nesmie začínať prefixom KEY: alebo NS:.

Teda ID môže byť v napríklad v tvare Id27:zp8.4-corPX alebo MojeIDvSk-nic/01

Pri používaní EPP si Registrátor vytvára vlastné ID vždy.

Jedná sa o prípad, ak ide de facto o ten istý právny subjekt (napr. vnútorná zložka alebo len iný Kontakt fyzickej osoby – zástupcu právnickej osoby). Registrátor môže registrovať Domény aj pre prepojeného Používateľa, ale iba ak ide o Doménu, ktorá spĺňa podmienku používania „na vlastnú potrebu“.

Áno, v takomto prípade ju uvedie ako „pomocný / auxiliary“ Kontakt pri Doméne (prostredníctvom úpravy údajov danej Domény). Pri Doméne je možné mať práve jeden takýto “pomocný / auxiliary” Kontakt. V prípade preukazovania doručenia je však na Držiteľovi, aby doručenie fungovalo – ak nebude možné Držiteľovi na danú adresu doručiť tradičnú poštovú resp. úradnú zásielku, tak nebude spĺňať podmienku na svoju existenciu (bod 2.1 nových Pravidiel) a môže prísť o Doménu.

Upozorňujeme Registrátorov, že z dôvodu ochrany osobných údajov je nutné ako Kontaktné údaje Registrátora zadávať iba Kontakty právnickej osoby, pretože tieto údaje sú okrem iného určené aj na zverejňovanie službou WHOIS.

AuthInfo kód je bezpečnostný prvok Domény a Kontaktu.

 

Príslušné požiadavky pre AuthInfo kód Domény:

• Povolený počet znakov: 16-48,

• Musí obsahovať: minimálne 1 veľké a 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak.

• Prípustné špeciálne znaky: ¬!”£$%^&*()_+=-[]{}:@~#’;?><,./

 

Od 1.6.2018 sa upravuje spôsob generovania AuthInfo kódu, pričom pre používanie prostredníctvom webového rozhrania (GUI) a prostredníctvom EPP budú existovať určité rozdiely.

EPP:

 • V prípade EPP je AuthInfo kód povinný iba pri registrácii Domény a pri vzniku používateľa (Kontaktu).
 • Pri zmene údajov nad Doménou a zmene údajov Používateľa (Kontaktu) nie je AuthInfo kód povinný, zadáva sa iba ak má Registrátor záujem zmeniť súčasný kód, ale ak ho Registrátor zadá, musí spĺňať pravidlá validácie.

GUI:

 • V prípade komunikácie cez webové rozhranie je AuthInfo kód povinný iba pri registrácii novej Domény. Ak ho Registrátor zadá manuálne, musí spĺňať pravidlá validácie. V prípade, že Registrátor neurčí AuthInfo kód, systém ho vygeneruje automaticky.
 • Pri vzniku Používateľa (Kontaktu) cez webové rozhranie sa AuthInfo kód nezadáva. Generuje ho systém.
 • Pri zmene údajov pri Doméne je AuthInfo kód pre Registrátora viditeľný, ak túto položku neupraví, AuthInfo kód ostáva bez zmeny.
 • Pri aktualizácii údajov Používateľa (Kontaktu) cez webové rozhranie zmena AuthInfo kódu nie je k dispozícii.

Ihneď vymazať Doménu nie je možné. Tlačidlom “Vymazať” pri Doméne ju uvediete do 40-dňového ochranného obdobia podľa životného cyklu Domény. Po skončení tohto obdobia sa Doména úplne vymaže a bude dostupná na ďalšiu registráciu.

Situáciu so zmenou právnej formy zo živnosti na s.r.o. je možné vyriešiť iba tak, že SK-NIC, a.s. uzavrie novú Registrátorskú zmluvu s novým právnym subjektom. V tomto prípade je potrebné zaevidovať tento subjekt ako nového Registrátora prostredníctvom formulára a následne uzavrieť novú Registrátorskú zmluvu v zmysle aktuálnych podmienok a cenníka, ktorý nájdete na našom webovom sídle. Pôvodné Registrátorské ID nie je možné previesť na iný právny subjekt.

Aktuálne ID ktoréhokoľvek Registrátora nie je možné zmeniť ani upraviť.