Spoznaj históriu Slovenska reálne aj virtuálneSilueta Spišského hradu v pozadí s obrysmi Vysokých Tatier patrí k poznávacím znakom Slovenska. Hrad od nepamäti hľadel na obchodné cesty spájajúce všetky kúty sveta. Dnes naopak ľudia hľadia na hrad, keď cestujú medzi Spišom a Šarišom.

My sme tento majestátny hrad 200 metrov nad okolitou krajinou navštívili – reálne aj virtuálne. Milým a fundovaným sprievodcom po ňom sa opäť stal šermiarsky majster Peter Koza. A čo sme sa dozvedeli? Poďte to zistiť spolu s nami!

Štvrtá časť série “Spoznaj históriu Slovenska reálne aj virtuálne” je tu!