Slovensko je súčasťou Európskej únie a platia v ňom demokratické princípy. Pokiaľ niekto registruje doménu, je jej držiteľom na určené obdobie a zodpovedá za jej použitie. Ak na doméne preukázateľne vykonáva trestnú činnosť v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo EÚ, tak SK-NIC v koordinácii s autoritami (Ministerstvo vnútra SR a jeho zložky, NBÚ, SIS, atď.) pristúpi k deaktivácii domény.

SK-NIC nie je autoritou pre posudzovanie a označovanie konšpiračného obsahu akéhokoľvek webu. K tomu sú v parlamentnej demokracii jasne určené orgány, s ktorými sme v zhode a súčinnosti. Sme radi, že aktuálne parlament promptne reagoval a riešil túto otázku.

Návrh nového zákona o mimoriadnych opatreniach, ktorý právne ukotvuje otázku rozhodnutí ohľadom dezinformačného obsahu, včera prešiel schvaľovaním Národnej rady Slovenskej republiky. Teší nás, že došlo k tak rýchlej reakcii.

Na podnet orgánu podľa vyššie uvedeného zákona, sme pripravení reagovať obratom. Upozorňujeme však aj, že znefunkčnenie doménovej adresy neodstráni samotný obsah na internete, iba sťaží jeho nájditeľnosť.

Zároveň však v tejto situácii upriamujeme pozornosť aj na zoznam dezinformačných Facebookových účtov, aktualizovaný Policajným zborom Slovenskej republiky. Ide spravidla o tzv. „trollov“, teda platené umelé sociálne účty určené na zverejňovanie zavádzajúcich informácií.

V období, ako je toto, je určite vhodná každá pomoc. Preto uvádzame niekoľko odporúčaní na organizácie, ktoré už spustili zbierky a inú materiálnu aj finančnú pomoc tým, ktorých zasiahla vojna:

Nadácia Magna
Slovenská katolícka charita
Človek v ohrození
Sávio, o.z.
Kto pomôže Ukrajine

Neváhajte sa zapojiť, my už sme sa.

Bratislava, 26. februára 2022