Stanovisko spoločnosti SK-NIC, a.s. k deaktivácii tzv. dezinformačných domén/webov

Slovensko je súčasťou Európskej únie a platia v ňom demokratické princípy. Pokiaľ niekto registruje doménu, je jej držiteľom na určené obdobie a zodpovedá za jej použitie. Ak na doméne preukázateľne vykonáva trestnú činnosť v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo EÚ, tak SK-NIC v koordinácii s autoritami (Ministerstvo vnútra SR a jeho zložky, NBÚ, SIS,…