sk-nic

Technická dokumentácia k EPP

Vážení registrátori! Doplňujúca technická dokumentácia k testovaniu prostredia pre automatizovanú komunikáciu (API) s novým registračným systémom SYDORA prostredníctvom protokolu EPP bude odteraz zverejňovaná na osobitnej stránke EPP. Tu budeme uverejňovať aj priebežné informácie a všetky aktualizácie.