Technická dokumentácia k EPP

Vážení registrátori!

Doplňujúca technická dokumentácia k testovaniu prostredia pre automatizovanú komunikáciu (API) s novým registračným systémom SYDORA prostredníctvom protokolu EPP bude odteraz zverejňovaná na osobitnej adrese docs.test.sk-nic.sk. Tu budeme uverejňovať aj priebežné informácie a všetky aktualizácie.