Projects supported by the SK-NIC Fund are already being implemented

Project managers of the projects supported by the SK-NIC Fund in 2019, have already started implementing the declared activities. In early 2020, SK-NIC organized a presentation of the individual projects where the Internet community members or the media could learn more about them. From these projects can be randomly mentioned for example the Junior Internet…

Projekty podporené z Fondu SK-NIC sa už realizujú

Riešitelia projektov, ktoré boli podporené z Fondu SK-NIC v roku 2019, už začali realizovať deklarované aktivity. SK-NIC začiatkom roka 2020 usporiadal prezentáciu jednotlivých projektov, kde sa o nich mohli dozvedieť viac či už zástupcovia internetovej komunity alebo médiá. Z jednotlivých projektov je možné náhodne spomenúť napr. projekt Junior Internet. Tento opakovane úspešný projekt je vlastne súťažnou konferenciou pre žiakov…