Riešitelia projektov, ktoré boli podporené z Fondu SK-NIC v roku 2019, už začali realizovať deklarované aktivity.

SK-NIC začiatkom roka 2020 usporiadal prezentáciu jednotlivých projektov, kde sa o nich mohli dozvedieť viac či už zástupcovia internetovej komunity alebo médiá.

Z jednotlivých projektov je možné náhodne spomenúť napr. projekt Junior Internet. Tento opakovane úspešný projekt je vlastne súťažnou konferenciou pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prihlasujú svoje práce v oblasti informatiky ako napríklad webové stránky, aplikácie, blogy, či digitálny dizajn a na základe toho štartujú rôzne ďalšie skvelé projekty. Táto súťaž zabezpečovaná organizáciou AMAVET má už 15 ročnú tradíciu a jej kvalitatívny prínos presvedčil hodnotiteľov projektov aj v roku 2019. K dispozícii sú aj zaujímavé informácie priamo od realizátorov tohto projektu.

Z (ne)pohľadu nevidiacich je možné uviesť krásny a pravdivý výrok – „Keď položíte prst na dotykovú obrazovku smartfónu, je to ako zavrieť oči na námestí a hľadať tú správnu lavičku.“ S týmito slovami začal svoju prezentáciu Ing. Roman Martinovič, zakladateľ organizácie Stopka, n.o., ktorí vytvárajú aplikáciu Corvus pre slabo a nevidiacich. Organizácia vďaka podpore z Fondu SK-NIC chystá ďalšie dôležité aktivity pre túto aplikáciu – viac už opäť zo slov jej tvorcov.

Sme radi, že prispievame k rastu a rozvoju nášho virtuálneho Slovenska, a že Fond SK-NIC už od svojej prvej výzvy napĺňa svoju podstatu. Chceme aj naďalej pomáhať projektom, ktoré sú zaujímavé svojou inováciou, ochranou kyberpriestoru, edukáciou v rámci internetu a podobne. Môžeme s radosťou uviesť, že niektoré z úspešných projektov sme už v tejto chvíli podporili aj ďalšími aktivitami.

V prvom kole výzvy bolo prijatých 56 návrhov projektov, z ktorých bolo Nadáciou Pontis odporučených na podporu 11 a tie boli aj podporené. Zaujímavým faktom je, že 43% všetkých podaných žiadostí bolo z oblasti školstva, no medzi žiadateľmi figurovali aj občianske združenia, fyzické osoby, „eseročky“, nadácie či cirkevné organizácie. Projekty boli v tejto výzve podporené v rozmedzí od 5 000 EUR do 10 000 EUR a bola medzi ne prerozdelená prakticky celá vyčlenená suma v objeme 100 000 EUR.

Ďalšia výzva bude zameraná na väčšie projekty, čo znamená, že podporíme projekty v sume od 10 000 do 30 000 EUR a budú aj niektoré nové témy. Vyhlásenie tejto výzvy očakávame už v marci 2020.

Druhá výzva sa zameria na projekty v nasledovných troch oblastiach:

  • Vzdelávanie v oblasti IKT
  • Digitálna inklúzia
  • Projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Všetky potrebné informácie o Fonde SK-NIC nájdete na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo na webe Nadácie Pontis.

Projekty, ktoré získali podporu z Fondu SK-NIC, budeme priebežne sledovať a informovať o ich realizácii. Už teraz sa tešíme na projekty v ďalšej výzve a na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska.