Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre malé projekty 2019  /  Nalieváreň v Corvusáckom PROGRESSbare

Nalieváreň v Corvusáckom PROGRESSbare

Medzi úspešných žiadateľov o podporu z Fondu SK-NIC patrí nezisková organizácia Stopka, ktorá je tvorcom aplikačného setu Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým. Do malej výzvy 2019 sa zapojili s projektom, ktorý na ich predošlé aktivity nadväzuje.

S finančnou podporou z Fondu SK-NIC plánuje Stopka otvoriť PROGRESSbar a „nalievať“ v ňom v rámci špecializovaného e-learningu čo najviac užitočných informácií o svete smartfónov ľuďom so zrakovým postihnutím.

Keď položíte prst na dotykovú obrazovku smartfónu, je to ako zavrieť oči na námestí a hľadať tú správnu lavičku,“ tvrdí Ing. Roman Martinovič, ktorý je zakladateľom Stopka, n.o. Idea, ktorej je spoluautorom, prinesie užitočné informácie znevýhodneným ľuďom – v takzvanom Corvusáckom PROGRESSbare sa nevidiaci môžu naučiť efektívnejšie využívať internet, sociálne siete a mnohé aplikácie, ktoré im uľahčia život.

Stopka n.o. sa dlhodobo venuje sprístupňovaniu sveta moderných smartfónov ľuďom so zrakovým postihnutím. Napríklad aj vďaka Corvusu môžu dnes nevidiaci s telefónom nielen telefonovať, či SMSkovať, ale aj posielať e-maily, písať si poznámky či pracovať so súbormi, s internetom a bežnými aplikáciami ako každý iný človek. Navyše im smartfón pomôže roztriediť bielizeň do práčky, identifikuje zdroj svetla, stiahne knihu z digitálnej knižnice, dohliadne na užívanie liekov, nasmeruje správnym smerom prostredníctvom GPS, či rozpozná predmety alebo texty.

Jedným z cieľov členov neziskovej organizácie Stopka je naučiť nevidiacich bezpečne využívať smartfón. Mnoho nevidiacich sa bojí prejsť na dotykové obrazovky týchto zariadení. Utiekajú sa k ozvučeným tlačidlovým telefónom, ktoré sú však parametrovo niekde na úrovni roku 2013. Ich funkcie sú obmedzené, cena často vysoká a vzhľadom na veľmi staré verzie operačného systému nie je ich používanie úplne bezpečné.

Prostredníctvom nových vzdelávacích aktivít z dielne Stopka, n.o. sa budú môcť nevidiaci a slabozrakí odpútať od tlačidlových telefónov, lebo v súčasnej dobe už pre nich existujú riešenia, ktoré im rovnako dobre, a paradoxne často za oveľa nižšiu cenu, umožnia používať presne tie isté zariadenia, ktoré využívajú aj ľudia bez postihnutia.

Pridanou hodnotou projektu Nalieváreň v Corvusáckom PROGRESSbare je vytvorenie priestoru na stretnutie sa nevidiacich a výmenu ich skúseností. Vďaka neziskovej organizácii Stopka sa zvyšuje stupeň ich samostatnosti, a to im prináša im pocit vyššej sebahodnoty.