sk-nic

Dôležité upozornenie k API

Vážení registrátori! Dovoľujeme si upozorniť tých z vás, ktorí testujú nový systém registrácie domén .sk prostredníctvom EPP (API), že bola aktualizovaná verzia jedného rozšírenia. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že takéto technické úpravy sú oznamované priamo v Registrátorskej konzole v časti „Aktuálne novinky“.