sk-nic

Dátum sprístupnenia formulára pre žiadosť o prenos do nového systému

Vážení registrátori, žiadosť o zriadenie prístupu a prenesenie údajov do nového systému na správu domén podľa bodu 17.2 prechodných pravidiel (účinné od 1.1.2017) bude vzhľadom na dynamiku zmien údajov k dispozícii od 13. marca 2017. Pripomíname, že do 30. apríla 2017 je ju nutné riadne vyplniť a odoslať prostredníctvom svojho konta v systéme. Ten registrátor,…