""Vo Fonde SK-NIC vieme, že situácia v ostatných mesiacoch preverila nielen dospelých, ale aj deti.

Fond SK-NIC už pomohol viac ako 50-tim projektom a na ich realizáciu prispel sumou až 600.000 EUR. Tieto projekty pomáhajú ľuďom prekonávať nástrahy sveta reálneho aj virtuálneho.

A v pomoci pokračujeme. V nasledujúcej výzve by sme radi videli projekty, ktoré podporia bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore a dospelým pomôžu zvládnuť digitálnu hygienu. Novinkou medzi témami je doprava využívajúca moderné technológie.

Témy výzvy sú:

– bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore,
– projekty podporujúce dopravu prostredníctvom IKT (E-doprava),
– digitálna hygiena pre dospelých.
Ak máte skvelý nápad, no nedostatok financií, neváhajte a prihláste svoj projekt!

Radi pomôžeme nielen vám, ale aj nášmu virtuálnemu Slovensku rásť a rozvíjať sa.

Nezabudnite!

Aktuálna výzva je otvorená od 15. marca do 31. mája 2022. Jeden projekt môže získať podporu v rozmedzí od 10 000 do 30 000 EUR a v tejto výzve podporíme projekty v sume až 300.000,- EUR!