Jeden z tvorcov projektov, podporených z nášho Fondu SK-NIC – OZ IPčko, ktoré prevádzkuje napr. psychologickú online poradňu, otvorilo unikátny klub, ktorý má byť miestom podpory pre mladých ľudí v ťažkých životných situáciách.

Klub dostal meno Machovisko a ide o úplne nový koncept anonymnej, odbornej a neformálnej pomoci.

Impulzom k vzniku tohto projektu boli reakcie ľudí na linkách pomoci, ktorí častokrát upozorňovali na nedostatok socializácie sa s rovesníkmi, absenciu príležitostí pre svoj rozvoj a z toho vyplývajúcu potrebu sa izolovať.

Machovisko ponúka návštevníkom anonymný a bezpečný priestor s ponukou voľnočasových aktivít a najmä bezplatnú odbornú pomoc a kontaktné miesto, kde môžu prísť v hraničnej krízovej situácii,“ uviedol programový riaditeľ občianskeho združenia IPčko, PhDr. Marek Madro, PhD.

Dá sa povedať, že ide o akýsi špeciálny „bar“ pre dušu. S tým rozdielom, že v bare vás obslúži čašník a v Klube Machovisko sa vám neformálnym spôsobom prihovorí psychológ. V klube by sa mali organizovať pravidelné terapeutické, ale aj voľnočasové aktivity ako napr. koncerty rôznych kapiel, diskusie, tvorivé dielne a pod. Súčasťou klubu je aj mini kaviareň či poradenská miestnosť, kde môže prebiehať poradenstvo na diskrétnejšej úrovni.

Sme veľmi radi, že SK-NIC sa ako dlhoročný partner psychologickej poradne IPčko mohol otvorenia prvého takéhoto Klubu Machovisko zúčastniť, a novovzniknutému klubu želáme pri tejto inovatívnej forme terapie veľa úspechov!