Every help counts, every person counts

The beginning of cooperation between SK-NIC and the Internet counseling center for young IPcko dates back to December 2019. At that time, IPcko’s project became part of the 11 winning projects, supported from the first call of the SK-NIC Fund. Time has passed since then and we are happy to see how IPcko manages to…

Každá pomoc sa počíta, každý človek sa ráta

Začiatok spolupráce SK-NIC a internetovej poradne pre mladých IPčko sa datuje do decembra 2019. IPčko sa vtedy stalo súčasťou víťaznej 11-ky projektov podporených z prvej výzvy Fondu SK-NIC. Odvtedy prešiel nejaký ten čas a my s radosťou sledujeme, ako sa IPčku darí rozvíjať svoje myšlienky a pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Sledujeme ho a naďalej…