Telekom cancels free e-mail services

As of December 31, 2020, Slovak Telekom will stop providing the services of free e-mail boxes. Users of these e-mail accounts will only be able to receive and send messages until November 30, 2020. Afterwads, they will only be able to download important e-mails, documents or contacts from the service in December. From January 1,…

Telekom ruší voľné e-mailové služby

Spoločnosť Slovak Telekom prestáva k 31. decembru 2020 poskytovať služby svojich voľných e-mailových schránok. Používatelia týchto e-mailových schránok budú môcť prijímať a odosielať správy len do 30. novembra 2020. V decembri si budú môcť zo služby už len stiahnuť dôležité e-maily, dokumenty či kontakty. Od 1. januára 2021 bude služba definitívne zrušená a obsah schránok bude vymazaný. Údaje…