sk-nic

Zmena sídla spoločnosti

Vážení registrátori, spoločnosť SK-NIC a.s., IČO: 35 698 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1156/B, si vás dovoľuje informovať, že s platnosťou od 1.10.2018 dochádza k zmene sídla spoločnosti. Nová adresa sídla spoločnosti je: SK-NIC, a.s. Námestie SNP 14 811 06 Bratislava Ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené. Spoločnosť…