.sk domény sú teraz lacnejšie

Spoločnosť SK-NIC, a.s. pokračuje v pomoci pri vstupe do virtuálneho sveta. V marci vyhlasuje akciu „Šťastných 7 dní“. Počas 7 dní, teda od 7. do 13. marca 2021 (vrátane) bude cena pre registrátora za registráciu novej .sk domény 4,- EUR bez DPH. Obdobie pandémie a rôznych zákazov presunulo značnú časť ľudí a firiem do virtuálneho sveta.…

.sk domains are cheaper now

SK-NIC, a.s. continues to help others to enter the virtual world. In March, it announces the „Happy 7 Days“ event (Slovak only). During 7 days, i.e. from March 7 to 13, 2021 (included), the price for the registration of a new .sk domain will be 4, – EUR without VAT for the Registrar. The pandemic…