Logo Fond SK-NIC

Tohoročnú výzvu pre malé projekty 2021 Fondu SK-NIC začína Medzinárodný deň detí. Od dnešného dňa majú záujemcovia presne 45 dní na zaslanie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory z nášho fondu. Je v ňom opäť pripravených 100 000 EUR pre inovatívne nápady šikovných slovenských hlavičiek.

Aj v tejto výzve môže jeden projekt získať podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR, pričom žiadosti prijímame elektronicky prostredníctvom portálu darca.sk. Časová lehota na ich podanie uplynie o polnoci dňa 15. júla 2021.

Témy sme opäť čiastočne obmenili. Stálica spomedzi našich tém – vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií sa teší mimoriadnej obľube, preto sme sa ju rozhodli vyhlásiť už po štvrtý raz.

Novinkou je však podpora malých a stredných podnikov na ich ceste do online sveta. Radi by sme však podporili také projekty, ktoré majú dosah na širšiu skupinu ľudí, nakoľko nie je našim cieľom „len“ hardvérovo vybaviť žiadateľov. Podrobnejšie usmernenie alebo aj „návod ako uspieť“ nájdete v dokumente Metodika hodnotenia na našom webe.

Tretiu tému považujeme za mimoriadne aktuálnu, nakoľko takmer každý z nás je dennodenne vo virtuálnom svete a ten je nepopierateľne plný hoaxov. Preto by sme radi medzi projektmi našli nápady, ktoré sú zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

Či už ste o podporu z Fondu SK-NIC požiadali alebo ste v tom zatiaľ úplný nováčik, navštívte naše webové sídlo, kde nájdete všetky dôležité informácie, ako aj zoznam často kladených otázok pre žiadateľov. V prípade potreby sa môžete obrátiť na Nadáciu Pontis, ktorá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Už teraz sa tešíme na obohatenie virtuálneho Slovenska novými skvelými projektmi!