SK-NIC vzdelával učiteľov v rámci programu JA Slovensko

Zmysluplné projekty treba podporiť. K takým sa ráta aj projekt „Program koordinátorov digitálnych kompetencií“, ktorý už 2. rok organizuje Junior Achievement Slovensko.  Jeho cieľ je ambiciózny a v dnešnej digitálnej dobe potrebný – vzdelávať učiteľov a spraviť z nich tzv. digitálnych ambasádorov. Digitálni ambasádori budú na školách nositeľmi know-how v oblasti IT zručností a využitia IT vo vzdelávacom procese. Takéto projekty radi…

SK-NIC educated teachers within the JA Slovakia program

Meaningful projects need to be supported. That includes the project „Program of Digital Competence Coordinators“, which has been organized by Junior Achievement Slovakia, for the second year in a row. Its goal is an ambitious, but necessary one in today’s digital age – to educate teachers and to make them so-called digital ambassadors. Digital ambassadors…