Zmysluplné projekty treba podporiť.

K takým sa ráta aj projekt „Program koordinátorov digitálnych kompetencií“, ktorý už 2. rok organizuje Junior Achievement Slovensko.  Jeho cieľ je ambiciózny a v dnešnej digitálnej dobe potrebný – vzdelávať učiteľov a spraviť z nich tzv. digitálnych ambasádorov. Digitálni ambasádori budú na školách nositeľmi know-how v oblasti IT zručností a využitia IT vo vzdelávacom procese.

""Takéto projekty radi podporíme. Preto sme už od začiatku jeho hlavným partnerom. Finančne, a tento rok aj odborne.

V roku 2020 získalo JA Slovensko podporu z Fondu SK-NIC  v rámci výzvy pre veľké projekty. Keďže sa podľa nás jedná o skutočne významný projekt v oblasti vzdelávania, tohto roku sme projekt finančne podporili aj mimo nášho fondu.

A podporili sme ho aj odborne. Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s., tento rok počas úvodného školenia v priebehu celého týždňa odovzdával svoje znalosti a tipy všetkým účastníkom programu.  Tí ho so záujmom počúvali a kládli aj rôzne otázky.

V priebehu školského roka 2021/22 budú prebiehať podrobnejšie tematické školenia. Počas nasledujúcich desiatich mesiacov tak účastníci projektu získajú od SK-NICu a ďalších školiteľov prehľad o možnostiach  pre virtuálnu výučbu, základy pre bezpečnosť, ako aj mnohé ďalšie informácie ohľadom internetu a informačno-komunikačných technológií.

Minulý rok sa pilotného ročníka zúčastnilo 13 učiteľov základných škôl. V roku 2021 ich už je 100 a predpokladá sa, že v roku 2022 počet účastníkov narastie ešte viac. Záujem už aj v tomto roku ďaleko prevýšil možnosti. Je potešujúce vedieť, že školy získavajú odborne pripravených ľudí, ktorí budú ďalej odovzdávať nadobudnuté vedomosti svojim kolegom a žiakom. Tzv. „pyramída vzdelávania“ takto zabezpečí poskytovanie vedomostí až tam, kde ich treba najviac – novým generáciám!