Banner - Fond SK-NIC

Fond SK-NIC  /  Výzva pre veľké projekty 2020  /  Program Koordinátorov digitálnych kompetencií

Junior Achievement Slovensko – Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Nedávne prieskumy uvádzajú, že až 90% zamestnaní bude v budúcnosti vyžadovať od uchádzača aspoň základnú úroveň digitálnych zručností. Mimoriadna situácia ohľadom koronavírusu odhalila, že digitálna gramotnosť a zručnosti samotných učiteľov nie sú dostatočné.

Existujú rôzne nástroje, programy či aplikácie, ktoré uľahčia a zefektívnia vzdelávací proces. Problémom však je, že napredujú „príliš rýchlo“ a mnohí učitelia sa im, vzhľadom na ostatné povinnosti, nedokážu prispôsobiť.

Z tohto dôvodu vznikol aj projekt „Program koordinátorov digitálnych kompetencií“. Jeho cieľom je vyškoliť učiteľa, ktorý by bol na škole nositeľom know-how z oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľom kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností a využívania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.

Projekt koordinuje organizácia Junior Achievement Slovensko, ktorá od roku 1992 rozvíja a podporuje koncepciu praktického a zážitkového vzdelávania prostredníctvom metódy „learning by doing“.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je ucelený vzdelávací program, ktorý overíme v praxi počas jedného školského roka so skupinou 10 učiteľov,“ tvrdí Eva Vargová, MBA, riaditeľka JA Slovensko a dodáva, že účastníci získajú informácie o inovatívnych nástrojoch na budovanie digitálnych zručností a tiež povedomia o digitálnej bezpečnosti. Naučia sa s nimi pracovať tak, aby boli schopní využívať ich vo výučbe a zároveň podporovať svojich kolegov pri ich používaní.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je bezplatný vzdelávací programu určený pre učiteľov základných škôl. Jeho cieľom je pomôcť škole napredovať v digitálnom vzdelávaní a technológiách.