Let’s live fully – Let’s live virtual!

We simplify the entry to the virtual space with the most beautiful .sk ending! On 19th March 2020, together with our partners, we responded to the changed situation around the world and made it easier for the public to enter to the virtual world. As the corona virus situation continues, we are responding again to…

ŽIME NAPLNO – ŽIME VIRTUÁLNE!

Uľahčujeme vstup do virtuálneho priestoru s najkrajšou koncovkou .sk! Spolu s partnermi sme k 19. marcu 2020 zareagovali na zmenenú situáciu na celom svete a uľahčili sme vstup verejnosti do virtuálneho sveta. Keďže situácia s corona vírusom pokračuje, opäť na túto situáciu reagujeme a predlžujeme poskytovanie akciovej ceny na registráciu novej domény do 30. apríla 2020. Pre registrátorov bude teda…