Logo SK-NICNBÚ pripravilo novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti, SK-NIC predpokladá aktívny vstup do pripomienkového konania.

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) pristúpil k novele zákona č. 69/20188 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Novela sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a teda je možné k návrhu aktívne pristúpiť s pripomienkami a úpravami.

Znenie novely je umiestnené na právnom a informačnom portáli slov-lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-400

Novela má podľa svojho tvorcu zvýšiť právomoci vnútroštátnych orgánov, upraviť proces certifikácie kybernetickej bezpečnosti a postavenie audítora a precizovať niektoré definičné časti zákona.

Jednou z najzásadnejších častí novely je aj pomerne tvrdá a jednostranná kompetencia NBÚ zasahovať do konaní ľubovoľných subjektov prostredníctvom tzv. blokovania, a to vrátane prakticky ľubovoľných požiadaviek a určenia termínu splnenia nezávisle od možností a nákladov na strane dotknutého subjektu a bez možnosti nápravného konania alebo námietok, čo je principiálne silnejšia právomoc akou disponujú napr. slovenské súdy alebo Policajný zbor. Naša spoločnosť odporúča zvážiť právne a vecné dopady najmä na registrátorov, ale aj ďalšie subjekty, a vyjadriť svoje pripomienky priamo prostredníctvom vyššie uvedeného portálu.

Pokiaľ máte pripomienku, alebo návrh na úpravu novely zákona, je možné to urobiť na stránke slov-lex.sk.