Logo SK-NICKomisia pre správu národnej domény .sk, (ďalej len Komisia) dnes schválila úpravu pravidiel ADR, ktorá vyplynula z praxe. Úprava sa týka primárne procesných lehôt ohľadom uplatniteľnosti rozhodnutia a súčinnosti pri vykonávaní rozhodnutia.

Celé znenie schválených pravidiel, vrátane zmien, nájdete na webe SK-NIC.

V tejto súvislosti iba dopĺňame, že činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk zastrešuje a koordinuje Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (viac informácií nájdete na webovom sídle centra ADR).

Správca domény .sk SK-NIC Komisiu informoval aj o stave realizácie projektov z výzvy pre malé projekty Fondu SK-NIC z roku 2019. Predpokladá sa, že všetky projekty budú aj napriek kríze kvôli COVID-19 ukončené včas do konca roku 2020. Niektoré projekty si kvôli tejto situácii vyžiadali zmenu komunikačného prostredia zo štandardného na virtuálne, prípadne úpravu niektorých termínov, v čom im SK-NIC, samozrejme, vyšiel v ústrety.

Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC taktiež informoval o výsledkoch tohoročnej výzvy Fondu SK-NIC pre veľké projekty, kde nastáva fáza podpisovania zmlúv s realizátormi 13 víťazných projektov.

Komisia bola ďalej informovaná, že najbližšia výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty by mala byť vyhlásená už 1. septembra 2020, takže ďalšia šanca získať prostriedky je už blízko. Viac informácií, ako aj potrebné termíny a dokumenty bude už čoskoro možné nájsť na webovom sídle SK-NIC.