Vážení Užívatelia,

dovoľujeme si upozorniť, že v súvislosti s blížiacim sa prechodom na nový systém a nové pravidlá poskytovanie menného priestoru v doméne .sk v roku 2017 bude s cieľom zabezpečenia korektnej migrácie prebiehať validácia jednotlivých údajov vedených pri Užívateľoch zaevidovaných v registračnom systéme SK-NIC, a.s.

V tejto súvislosti si vás preto dovoľujeme dôrazne upozorniť (a zároveň požiadať Registrátorov o takéto upozornenie), aby ste si skontrolovali správnosť svojich kontaktných údajov, nakoľko v prípade chybných údajov nebudú tieto zmigrované do nového systému a môže dôjsť k ukončeniu príslušných zmluvných vzťahov.

V prípade zistenia chýb si je údaje potrebné aktualizovať prostredníctvom formulára F7, ktorý je dostupný na webovom sídle SK-NIC, a.s.