Šíriť osvetu v dnešnej dobe je možné viacerými spôsobmi – písaním odborných článkov, diskusiami, zážitkovými tréningami alebo natáčaním a zdieľaním videí. Ak videu doprajeme dostatočnú minutáž, prepracovaný scenár, herecké obsadenie, kvalitné technické spracovanie a hlavne nosnú myšlienku, stáva sa z neho film. Film, ktorý môže zaujať a odovzdať posolstvo.

Takým projektom je aj film “Kto je ďalší?”. Premiéru mal v auguste 2019, ako hlavný tvorca za ním stojí Miro Drobný, okrem iného aj autor projektu Ovce.sk

SK-NIC podporil vznik tohto filmu a podporuje jeho posolstvo naďalej!

 

""Film sa venuje aktuálnym témam ako je kyberšikana, killfie – selfie a online sexuálne vydieranie. Vychádza z reálnych príbehov, ktoré sa odohrali – a žiaľ, stále sa dejú – nielen na Slovensku, ale po celom svete. Príbehy mladých ľudí, ktorých dôsledky ich aktivít na internete dostali do situácií hraničiacich so smrťou.

V knihe o filme “Kto je ďalší?” je množstvo faktov, ktoré sú desivé už svojou samotnou existenciou. Niekoľko príkladov:

  • tínedžeri trávia na internete priemerne až 1500 hodín (60 dní) ročne a počas toho sú vystavení všemožným vplyvom, 
  • vo výskume zo Slovenska z roku 2013 sa uvádza, že polovica mladých ľudí sa na internete stretáva s kyberšikanou – väčšinou však nikomu o tom nepovedia,
  • v roku 2015 zahynulo pri vzniku nebezpečných selfie viac ľudí ako po útokoch žralokmi; za roky 2014 – 2016 to bolo až 127 osôb,
  • až 800 miliónov detí vo svete používa internet, pričom tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu 3 miliárd používateľov internetu,
  • odhaduje sa, že denne na webových stránkach pribudne až 270 000 videí alebo obrázkov zachytávajúcich sexuálne zneužívanie maloletých.

Toto všetko prinútilo tvorcu vytvoriť dielo, ktoré pútavým, moderným, autentickým a pre mladých ľudí prijateľným spôsobom zobrazuje ťažké témy. To, že sa mu to podarilo, dokazujú nielen mnohé pochvalné komentáre na internete či inde (nemálo z nich napísali napríklad aj učiteľky či vychovávatelia), ale aj viaceré medzinárodné ocenenia. Vysiela sa dokonca aj na Netflixe, čo je pre pôvodné slovenské filmy vec nevídaná.

 

Film „Kto je ďalší?“ získal 29. septembra 2021 v poradí už 25.(!) ocenenie. Toto ocenenie vzniklo ako výsledok národného kola ECPA 2021 (Európska cena prevencie kriminality) na tému “Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline)“, ktoré usporiadalo Ministerstvo vnútra SR.

Film “Kto je ďalší?” získal 1. miesto.

Týmto blahoželáme Mirovi Drobnému a celému jeho tvorivému tímu! Úspechy tohto diela nás veľmi tešia. Nielen tie oficiálne merané množstvom a dôležitosťou ocenení, ale najmä počty vzhliadnutí mladými divákmi a ich zaujatosť touto témou. 

Veríme, že aj vďaka podobným projektom sa raz z internetu stane bezpečnejšie miesto pre všetkých!

 

A keďže bezpečnosť patrí medzi témy a ciele SK-NICu, podobné projekty budeme podporovať aj naďalej!