Vážení registrátori,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť k návrhu novely zákona o hazardných hrách SR, ktorá sa do 3. augusta 2016 nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Dotknutý návrh okrem iného v oblasti internetu zavádza zoznam zablokovaných webových sídiel (domén) (§ 15b), ktorý je nutné sledovať a na základe ktorého zavádza povinnosť okamžitého blokovania prístupu (čl. VII) s potenciálnym trestom odňatia slobody až na 2 roky pri vykonávaní činností pre osoby, ktoré ilegálne prevádzkujú hazardnú hru bez licencie (zákon nerozlišuje či vedome alebo nevedome).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v nedávnom období bolo za tzv. propagáciu hazardných hier bez licencie udelená pokuta proxy držiteľovi (registrátorovi) vo výške 20.000 EUR.

V prípade záujmu o zaslanie pripomienok je ich môže zaslať priamo cez príslušný portál (www.slov-lex.sk/domov), kde sa môže zaregistrovať každý občan SR.