Vítame nových virtuálnych rezidentov

Rast virtuálneho Slovenska je viditeľný už od začiatku roka 2021. V polovici februára máme už vyše 10 000 nových virtuálnych miest, teda nových domén. Slováci objavujú výhody virtuálneho priestoru a aj v náročných časoch nachádzajú spôsoby, ako byť aktívni, vzdelávať sa, komunikovať či obchodovať. Podľa Výročnej správy o internete bolo v roku 2020 najobľúbenejším produktom nakupovaným online oblečenie, topánky a doplnky…

We welcome new virtual residents

The growth of virtual Slovakia has been visible since the beginning of 2021. In mid-February, we already have more than 10,000 new virtual sites, i.e. new domains. Slovaks are discovering the benefits of virtual space and even in difficult times they find ways to be active, educate themselves, communicate or trade. According to the Annual…