Logo Fond SK-NICŽiadateľom o finančnú podporu z Fondu SK-NIC ostáva už len pár dní na prihlásenie svojich projektov. Dňa 15. októbra o 23:59 hod. totiž uzatvárame výzvu pre malé projekty 2020.

Záujemcom pripomíname, že žiadosti je možné podať jedine elektronicky a to prostredníctvom portálu darca.sk. Aktuálna výzva ponúka možnosť uchádzať sa o podporu vo výške od 2 500 EUR do 10 000 EUR.

Výzva zahŕňa tri okruhy tém:

  • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  • projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),
  • projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Viac informácií o končiacej sa výzve nájdete na našom webovom sídle.

Z Fondu SK-NIC v tomto kole výzvy rozdelíme až 100 000 EUR! S touto výzvou tak podpora fondu pre internetovú komunitu a virtuálne Slovensko presiahne pol milióna EUR! S každou výzvou dostávame čoraz viac žiadostí o poskytnutie finančnej podpory. Už teraz sme zvedaví, či bude mať toto číslo stúpajúcu tendenciu aj naďalej.