sk-nic

Upozornenie

Dovoľujeme si upozorniť, že boli zaregistrované viaceré e-maily adresované držiteľom .sk domén s cieľom naviesť ich na registráciu obdobných .com domén na 10 rokov (resp. iných domén najvyššej úrovne), pričom existuje pravdepodobnosť, že ide o phishing s cieľom vylákať finančné prostriedky od držiteľov .sk domén. V tejto súvislosti Vás chceme upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností: Doména, z ktorej je e-mail…