sk-nic

Zmena spôsobu úhrad v novom systéme

Vážení registrátori! Dovoľujeme si Vás informovať, že od 31.5.2017 sa s prechodom na nový systém registrácie domén .sk mení spôsob úhrady domén a poplatkov súvisiacich so správou domén .sk. V novom systéme bude možné uhrádzať všetky poplatky iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si bude vopred napĺňať kredit, z ktorého sa mu budú automaticky stŕhať poplatky…