Virtuálny hľadáčik zamierený na Nitru

V tretej časti nášho projektu “Spoznaj históriu Slovenska reálne aj virtuálne” navštívime najstaršie slovenské mesto Nitra a hrad, ktorý mu dominuje. Už z diaľky láka k sebe všetky pohľady a tak upriamil na seba aj našu virtuálnu pozornosť. Ako hradom Devín a Trenčín, aj hradom Nitra nás prevedie znalec šermu a milovník histórie Peter Koza…

Virtual viewfinder focused on Nitra

In the third part of our project „Get to Know the History of Slovakia in a Real and Virtual Way“ we will visit the oldest Slovak town Nitra and the castle that dominates it. From a distance, it attracts all the views, so it drew our virtual attention to itself as well. Like with the…