Logo Fond SK-NICUž 38 projektom sme pomohli realizovať plány vďaka podpore z Fondu SK-NIC. Od roku 2019, kedy vstúpili do platnosti nové pravidlá prideľovania prostriedkov z nášho fondu, sme takto pomohli mnohým školám, organizáciám či jednotlivcom.

Práve v tejto náročnej dobe je naša pomoc určite viac ako potrebná. Pripomeňme si doterajšie oblasti podpory (chronologicky podľa ich vyhlásenia):

 

  • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  • projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené“ IT),
  • projekty v oblasti digitálnej inklúzie,
  • projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),
  • projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Na podporu víťazných projektov z výziev sme  prispeli sumou takmer 500 000 EUR.

Jednotlivé úspešné projekty už tradične predstavujeme na našom webe. Odporúčame si ich pozrieť, či už ako zdroj inšpirácie alebo nadobudnutie povedomia o tom, akými možnými spôsobmi zlepšiť digitálnu ekonomiku na Slovensku – mnohé z nich majú i hlbšie posolstvo.

Z poslednej výzvy sme si už niekoľko projektov priblížili a tak ako siedmu v poradí predstavujeme organizáciu IN-NOVA, ktorá má priniesť deťom základných a stredných škôl komplexnejšie vnímanie pojmu umelá inteligencia a taktiež ich naučiť používať príslušné zariadenia. Sprievodným cieľom projektu s názvom „Ja“, Robot je aj vytvorenie didaktického materiálu, zorganizovanie exkurzií, prednášok a súťaží.

Úspešný bol aj projekt „Porozprávajme sa spolu“, vďaka ktorému bude mať Spojená škola na Dúbravskej ceste v Bratislave moderné pomôcky na rozvoj komunikačných schopností nehovoriacich detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o aplikáciu, ktorá je nástrojom na vyjadrenie pocitov, požiadaviek a každodenných potrieb v škole, doma či na verejnosti. Žiadateľom o podporu tohto projektu je Fond detí, n.f., ktorý sa podieľa na financovaní viacerých aktivít pre deti s takýmito špeciálnymi potrebami.

Do tretice dnes predstavíme projekt, ktorého autormi sú učitelia Základnej školy s materskou školou v Hornej Ždani. Ich zámerom je učiť zábavnou a mimoriadne inovatívnou formou – mladšie deti sa majú učiť od starších žiakov. Tí sa tak stanú redaktormi a filmármi a pripravia pre mladšie deti sériu vzdelávacích videí. Budú pracovať s počítačom, kamerou a celkovo si zlepšovať zručnosti z oblasti IKT. Jedným z ďalších cieľov je aj poučiť rodičov o nástrahách internetu a sociálnych sietí. Možno i preto nesie projekt názov „My to už vieme, a čo vy?“.

Všetky tieto a aj ďalšie projekty nájdete v krátkom zostrihuonline prezentácie z 26. januára 2021 na našom YouTube kanáli.

Záverom pripomíname, že najbližšiu výzvu – pre malé projekty v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR – očakávame v prvom polroku 2021. Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj o uplynulých výzvach nájdete na našom webe alebo na webe Nadácie Pontis.